Tilbakemelding på ventilasjonssystemet ønskes

Kjære beboere, i september 2022 fikk vi ny vifte, da en av de tre viftene vi har takket for seg etter flere års drift.

Det er likevel slik at flere naboer plages av en ulyd, nærmere en pulserende lyd fra viftene våre i tid og utid. Vi har hatt profesjonell og fagkyndig hjelp på plass flere ganger den siste måneden. Det viser seg at de tiltakene og løsningene som er gjennomført, ikke har fungert slik som vi så for oss.

Styret jobber aktivt med å finne en løsning sammen med Energima. Vi regner med og håper på at dette problemet er fikset så fort som mulig. For å kartlegge hvilke leiligheter som hører ulyden, send en e-post til styret.fossheim@outlook.com.

Videre har det også kommet en tilbakemelding om vedvarende matlukt på badet. Kom også gjerne med en e-post til styret.fossheim@outlook.com dersom dette gjelder flere.

Vi i styret beklager dersom dette berører deg og vi takker for din tålmodighet. 

Matlukt fra ventilasjonsjakt og kjøkkenvifter

Styret har mottatt flere meldinger om beboere som opplever at det siver sterk matlukt fra ventilasjonssjakten. Lukten kommer trolig av at det i en eller flere leiligheter er installert kjøftenvifter med avtrekk direkte til ventilasjonssjakten.

Styret må minne alle beboere om at det i følge husordensregelene er forbudt å montere kjøkkenventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget. Det må kun benyttes ventilatorer med kullfilter. Vifteforbud gjelder også på bad.

Vifter som tilkobles til ventilasjonssjakten vil:

  • forstyrre luftstrømmen i ventilasjonsanlegget og føre til dårligere ventilasjon i andre leiligheter.
  • gi unønsket matlukt i andre leiligheter.
  • dra med seg matfett inn i ventilasjonsanlegget. Brannfaren vil økes, da store ansamlinger av matfett i noen tilfeller kan antennes.

Styret ber alle beboere om å fjerne kjøkkenvifter og baderomsvifter som er koblet til ventilasjonssjakta.

Kravet om fjerning gjelder uansett. Ingen unntak, selv om:

  • det har fulgt med leiligheten eller ikke.
  • beboere har vært kjent med reglenene eller ikke.

Frist for fjerning av vifter er 1. oktober 2022, etter denne datoen vil det bli foretatt stikkprøver.

Status ventilasjonssystem i blokka

Hei kjære beboere!

Her kommer en liten oppdatering på ventilasjonssystemet.

Etter at vi hadde ventilasjonsteknikere på besøk tidligere i sommer, så går vifteanlegget på 75% kapasitet. Det vil si 3 av 4 vifter er i full drift. Den ene viften var slitt og må ha nye deler for å fungere. Vi venter på en løsning fra leverandør. Leverandøren vi bruker ansees for å være en av de ledende på ventilasjonsanlegg. De har prøvd så godt de kan med å finne reservedeler til ventilasjonsanlegget vårt. Dessverre så viser det seg at den ene viften som er ødelagt, er så gammel at det er meget vanskelig å oppdrive deler i markedet.

Vi beklager at dette tar tid og takker for tålmodigheten!

Det er trekk i luftekanalene, men det er forståelig at det blir krevende når været blir varmt og fuktig. I mellomtiden anbefaler vi derfor beboerne om å tilrettelegge for at ventilasjon av boligen fungerer optimalt ved å sørge for god tilstrømning av luft utenfra.

Se tips på våre hjemmesider: https://fossheimborettslag.wordpress.com/2019/10/14/opptatt-av-ta-vare-helsen-sorg-for-god-ventilasjon-i-din-leilighet/

Varsling om stengning av varmtvann

Det er oppdaget lekkasje i teknisk rom. Et nanometer og ventil må byttes. Arbeidet vil bli utført fra kl. 12:30 til kl. 13:30. Dette vil føre til at varmtvannet til blokken må stenges i perioden. Det er mulig arbeidet vil avsluttet godt før estimert sluttidspunkt.

Piping fra radiatorer

Etter at tiltakskampanjen med lufting ikke hjalp, så ble de iverksatt feilsøking.

Feil innstilling på en ventil ble funnet og var trolig årsak til piping i radiatorer. Dette er rettet og forhåpentligvis skal det være mer stille fremover. Beboere som fortsatt opplever problemer bes å kontakte styret på styret.fossheim@outlook.com

Piping fra radiatorene

Styret har fått flere henvendelser angående piping fra radiatorene. Årsaken er høyst sannsynlig luft i radiatorsystemet. I vann- og avløpsprosjektet som pågår nå, har det blitt kuttet en del rør i radiatorsystemet. Dette kan ha ført til en ubalanse med mye tilføring av luft.

For å få vekk luften fra systemet, må vi be alle beboere om å lufte radiatoren sin. Dette gjelder spesielt de som bor i de øverste etasjene i blokkene (4. etg, 5. etg, 18. etg og 19. etg) siden luft stiger oppover. Problemet blir varende lenger om bare noen få gjør dette, da luften vil sirkulere i systemet lengre. Luft gjerne i flere omganger i dagene fremover.

Se hvordan du lufter radiatoren

Undersøkelse i forbindelse med vann- og avløpsprosjektet

I forbindelse med vann- og avløpsprosjektet ønsker styret i Fossheim Borettslag og Obos Prosjekt AS å gjennomføre en spørreundersøkelse. Vi ønsker tilbakemelding dersom det er oppdaget feil eller mangler som er knyttet til prosjektet i forbindelse med entreprenørens arbeid. 

Spørreundersøkelsen er sendt ut på e-post til beboere i 1. etasje – 5. etasje.
Beboere i 6. etasje – 19. etasje vil få denne undersøkelsen på et senere tidspunkt.

Det er noen beboere vi ikke har e-postadressen og vi ber dere sjekke om dere har mottatt undersøkelsen. Hvis ikke kan det være at du ikke har registrert e-post-adressen din hos OBOS. Du kan registrere adresse på min profil på vibbo.no eller melde fra til OBOS.

Meld i fra til styret.fossheim@outlook.com om du ikke har fått undersøkelsen på e-post