Blokka trenger deg!

Ønsker du å være med å bestemme hva som skal skje i blokka? Vil du være med å gjøre livet i blokka så godt som mulig? Bli med i styret!

24. mai er det generalforsamling, og vi behøver fortsatt flere kandidater til styreverv.
Styremedlemmer får honorar, og det er en sosial og hyggelig jobb som gjør deg kjent med mange av blokkas beboere!

Uansett om du har bodd i blokka i 57 år eller seks måneder, så er du ønsket i styret. Vi ser ikke etter noen konkret bakgrunn eller erfaring siden opplæring vil bli gitt, det er ønsket og motivasjon til å bidra som teller.

Praktisk informasjon:
Styret består av en styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
Det er styremøte ca en gang pr. mnd, regnet ca 2 timer pr. møte
Styrehonoraret har de siste årene vært på 300 000 totalt, og fordeles mellom styremedlemmene ut i fra den ordning styret bestemmer selv.

Er du interessert, så ta kontakt med valgkomitéen for en uforpliktende prat:
Kari Nøst Hegseth eller Kasia Jarr, enten på facebook eller på 90133583.

Info angående viftesystem

Tirsdag 21. feb var Energima her. De jobbet med viftene for å fjerne en ulyd som påvirker enkelte leiligheter, samt forbedre avtrekket i leilighetene etter tilbakemeldinger på dårlig avtrekk på bad. Det arbeidet er foreløpig ferdig, og det pågår ikke noe arbeid der nå. Slik vi i styret forstår, så er det flere som opplever støy fra viftene nå. Kom gjerne med en tilbakemelding på dette dersom det gjelder deg.

Send tilbakemelding til styret.fossheim@outlook.com

I fjor høst byttet vi ut en vifte. Vi kommer også til å bytte ut nok en vifte om noen ukers tid. Nærmere beskjed vil bli gitt.

Mvh
Styret

Tilbakemelding på ventilasjonssystemet ønskes

Kjære beboere, i september 2022 fikk vi ny vifte, da en av de tre viftene vi har takket for seg etter flere års drift.

Det er likevel slik at flere naboer plages av en ulyd, nærmere en pulserende lyd fra viftene våre i tid og utid. Vi har hatt profesjonell og fagkyndig hjelp på plass flere ganger den siste måneden. Det viser seg at de tiltakene og løsningene som er gjennomført, ikke har fungert slik som vi så for oss.

Styret jobber aktivt med å finne en løsning sammen med Energima. Vi regner med og håper på at dette problemet er fikset så fort som mulig. For å kartlegge hvilke leiligheter som hører ulyden, send en e-post til styret.fossheim@outlook.com.

Videre har det også kommet en tilbakemelding om vedvarende matlukt på badet. Kom også gjerne med en e-post til styret.fossheim@outlook.com dersom dette gjelder flere.

Vi i styret beklager dersom dette berører deg og vi takker for din tålmodighet. 

Matlukt fra ventilasjonsjakt og kjøkkenvifter

Styret har mottatt flere meldinger om beboere som opplever at det siver sterk matlukt fra ventilasjonssjakten. Lukten kommer trolig av at det i en eller flere leiligheter er installert kjøftenvifter med avtrekk direkte til ventilasjonssjakten.

Styret må minne alle beboere om at det i følge husordensregelene er forbudt å montere kjøkkenventilatorer direkte på ventilasjonsanlegget. Det må kun benyttes ventilatorer med kullfilter. Vifteforbud gjelder også på bad.

Vifter som tilkobles til ventilasjonssjakten vil:

  • forstyrre luftstrømmen i ventilasjonsanlegget og føre til dårligere ventilasjon i andre leiligheter.
  • gi unønsket matlukt i andre leiligheter.
  • dra med seg matfett inn i ventilasjonsanlegget. Brannfaren vil økes, da store ansamlinger av matfett i noen tilfeller kan antennes.

Styret ber alle beboere om å fjerne kjøkkenvifter og baderomsvifter som er koblet til ventilasjonssjakta.

Kravet om fjerning gjelder uansett. Ingen unntak, selv om:

  • det har fulgt med leiligheten eller ikke.
  • beboere har vært kjent med reglenene eller ikke.

Frist for fjerning av vifter er 1. oktober 2022, etter denne datoen vil det bli foretatt stikkprøver.

Status ventilasjonssystem i blokka

Hei kjære beboere!

Her kommer en liten oppdatering på ventilasjonssystemet.

Etter at vi hadde ventilasjonsteknikere på besøk tidligere i sommer, så går vifteanlegget på 75% kapasitet. Det vil si 3 av 4 vifter er i full drift. Den ene viften var slitt og må ha nye deler for å fungere. Vi venter på en løsning fra leverandør. Leverandøren vi bruker ansees for å være en av de ledende på ventilasjonsanlegg. De har prøvd så godt de kan med å finne reservedeler til ventilasjonsanlegget vårt. Dessverre så viser det seg at den ene viften som er ødelagt, er så gammel at det er meget vanskelig å oppdrive deler i markedet.

Vi beklager at dette tar tid og takker for tålmodigheten!

Det er trekk i luftekanalene, men det er forståelig at det blir krevende når været blir varmt og fuktig. I mellomtiden anbefaler vi derfor beboerne om å tilrettelegge for at ventilasjon av boligen fungerer optimalt ved å sørge for god tilstrømning av luft utenfra.

Se tips på våre hjemmesider: https://fossheimborettslag.wordpress.com/2019/10/14/opptatt-av-ta-vare-helsen-sorg-for-god-ventilasjon-i-din-leilighet/

Varsling om stengning av varmtvann

Det er oppdaget lekkasje i teknisk rom. Et nanometer og ventil må byttes. Arbeidet vil bli utført fra kl. 12:30 til kl. 13:30. Dette vil føre til at varmtvannet til blokken må stenges i perioden. Det er mulig arbeidet vil avsluttet godt før estimert sluttidspunkt.