Piping fra radiatorene

Styret har fått flere henvendelser angående piping fra radiatorene. Årsaken er høyst sannsynlig luft i radiatorsystemet. I vann- og avløpsprosjektet som pågår nå, har det blitt kuttet en del rør i radiatorsystemet. Dette kan ha ført til en ubalanse med mye tilføring av luft.

For å få vekk luften fra systemet, må vi be alle beboere om å lufte radiatoren sin. Dette gjelder spesielt de som bor i de øverste etasjene i blokkene (4. etg, 5. etg, 18. etg og 19. etg) siden luft stiger oppover. Problemet blir varende lenger om bare noen få gjør dette, da luften vil sirkulere i systemet lengre. Luft gjerne i flere omganger i dagene fremover.

Se hvordan du lufter radiatoren

Undersøkelse i forbindelse med vann- og avløpsprosjektet

I forbindelse med vann- og avløpsprosjektet ønsker styret i Fossheim Borettslag og Obos Prosjekt AS å gjennomføre en spørreundersøkelse. Vi ønsker tilbakemelding dersom det er oppdaget feil eller mangler som er knyttet til prosjektet i forbindelse med entreprenørens arbeid. 

Spørreundersøkelsen er sendt ut på e-post til beboere i 1. etasje – 5. etasje.
Beboere i 6. etasje – 19. etasje vil få denne undersøkelsen på et senere tidspunkt.

Det er noen beboere vi ikke har e-postadressen og vi ber dere sjekke om dere har mottatt undersøkelsen. Hvis ikke kan det være at du ikke har registrert e-post-adressen din hos OBOS. Du kan registrere adresse på min profil på vibbo.no eller melde fra til OBOS.

Meld i fra til styret.fossheim@outlook.com om du ikke har fått undersøkelsen på e-post

Magler du fortsatt strøm?

Mangler du fortsatt strøm i hele eller deler av leiligheten din?

En mulig fiks er å åpne sikringsskapet og skru av alle sikringene, så skrur du på sikringene i denne rekkefølgen:

  1. skru på kurssikringene (bad, varmekabler, stue, kjøkken)
  2. skru på hovedsikringene (den lengst til venstre)

Hvis du fortsatt skulle ha problemer, ta kontakt med Thomas Molid hos VBM

Vaskeriet er ute av drift

Vaskeriet har dessverre ikke fått tilbake strømmen etter arbeidet i går og er ute av drift. Sikringsboks er sjekket og ser i orden ut. Problemet ser ut til å måtte fikses av elektriker. Styret er på saken og forhåpentligvis får vi vaskeriet i gang igjen i løpet av mandag.

Flere routervalg hos Obos Opennet

Routerbytte:

Det har vært dialog med styret og OBOS OpenNet rundt bytte til ny trådløs router.

Det ble i desember sendt ut felles informasjon via sms med link til en bestillingsside til alle beboere.

På siden ble det gitt mulighet til å bytte ut den nåværende routeren med en ny kostnadsfri Eero-router.

Nå er det mulighet for å foreta flere routervalg:

Meshnett (Eero-router nr.2 og 3 – tilleggskostnad)

Beboere som ønsker Meshnett med Eero, kan nå bestille dette via OBOS OpenNet mot tilleggskostnad.

For mer info om tjenestene og produktene kan beboere til ta kontakt med kundeservice hos Obos Opennet

Kundeservice:

Nettside: https://obosopennet.no/        

Mail: service@opennet.no

Tlf: 21016150

Nye rutere fra OBOS Opennet

Det er nesten gått et år siden vi byttet internettleverandør og alle fikk nye modemer og rutere. Dessverre så levde ikke de nye ruterne opp til forventningene våre og styret har jobbet med å få utbedret de sammen OBOS Opennet. OBOS Opennet har jobbet med med sine underleverandører og resultatet er at vi får bytte til nye rutere gratis. Mange hadde nok trengt nye rutere på hjemmekontor i fjor, men bedre sent enn aldri. Vi håper de nye ruterne vil gi dere mer stabil og raskt internett.

Obos har sendt SMS til alle med avtaler i blokken, men pga at mange flytter inn og ut av blokken i løpet av året gjengir vi meldingen deres på våre hjemmesider.

Melding fra OBOS Opennet.

«Hei! Vi har avtalt med styret at dere nå kan oppdatere gratis til vår nyeste trådløse ruter! Gå inn på www.obosopennet.no/bytte/ for mer informasjon og for bestilling. Om du ikke får logget inn ta kontakt med vår kundeservice. PS: Det kan være vi har registrert nummeret til en annen i husstanden, så test gjerne det først om ikke ditt nummer fungerer. Mvh OBOS OpenNet»

Adventsmarkering søndag 5. desember kl. 18:00-19:00

Vi kan dessverre ikke gjennomføre tradisjonen med julegrantenning i borettslaget i år, da vi ikke har plass til juletre grunnet vann- og avløpsprosjektet.

Som alternativ så ønsker vi i styret å invitere beboere til en adventsmarkering ved tretrappen nær søppeldunkene utenfor 1. etasje.

Vi kan by på julestemning og litt julegodt. Håper det er flere enn oss som er glad i jul og sosial hygge.

Elektronisk kommunikasjon med eierne i Fossheim borettslag – fra samtykke til reservasjon. 

01 april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne. 

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

Det er Styret som avgjør hvordan informasjon og meldinger skal sendes til eierne. Før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk, må eierne informeres om dette. 

For å få gjennomført de ovennevnte endringer i våre systemer, vil alle eiere registreres som de kan motta elektronisk kommunikasjon inntil du eventuelt reserverer seg mot dette, eller har reservert deg tidligere.

Hva vil dette si for meg som eier? 

Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. 

I samsvar med nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven har styret besluttet at kommunikasjon mellom styret/forretningsfører og boligeierne skal skje elektronisk. Unntak gjelder for eiere som har reservert seg mot dette.  

Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.   

Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no  Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Når skjer endringene? 

Endringen skjer 24 november.   

Med vennlig hilsen 

Styret i Fossheim borettslag

Anbefaler alle beboere om å lufte radiatorene sine

Fredag var det arbeid med en radiator i blokka som innebar tapping av radiatorvann. Rørleggerfirmaet, som stod for arbeidet, anbefaler derfor at alle beboere lufter radiatorene sine. Dette for å få ut luft fra systemet og for å oppnå best effekt. Spesielt i 05-rekken og da viktigst radiatoren på (hoved)soverommet.