Arbeider v/garasjer i 5. og boder i 4. etg,

Det arbeides med å gjøre ytterligere tester og utbedringer i området garasjene i 5. etg. og bodene under i 4. etg. så det ikke skal komme vann inn i blokka.

Det vil bli nødvendig å komme inn i bodene i lekasjeområdet. Dere som har boder der vil få beskjed om når det skjer. I første omgang håper vi å slippe å tømme bodene.

Levering av farlig avfall og el-avfall i uke 15

11. april vil det komme bokser for levering av farlig avfall og for el-avfall. Disse vil bli stående på parkeringsplassen i 1. etg. til 17. april.

Alt avfall skal leveres i tett emballasje.

Emballasjen skal være tydelig merket med innholdet, enten ved at
avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at emballasjen
påføres en leselig beskrivelse.

Det er forbudt å levere følgende typer avfall: Eksplosiver (f.eks.
fyrverkeri, nødbluss og ammunisjon), smittefarlig avfall (f. eks
sprøytespisser og blodige tekstiler), medisiner (f.eks piller og andre
legemidler) og radioaktivt avfall.

Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere større enn 500 gram
får ikke leveres i denne innsamlingsordningen, kunder henvises til
gjenbruksstasjoner.

Hva som er farlig avfall står beskrevet her hos Oslo kommune

  Fått informasjon om generalforsamlinga?

  Alle andelseierne skal nå ha fått informasjon om ordinær generalforsamling 2023 enten digitalt eller i postkassa (de som har reservert seg mot digital kommunikasjon). Dette er altså en fin anledning til å sjekke om man har riktig e-post registrert i vibbo. (Ev. spørsmål rettes til OBOS).

  Det blir ordinær generalforsamling den 24. mai.

  I forkant av møtet vil alle motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt, hvor og hvordan møtet skal avholdes.

  Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2023.

  For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over
  • Alle forslag må ha navn og kontaktinformasjon.
   Forslag sendes til
   Styret.fossheim@outook.com
   Eller legges i styre-postkassen

  Du grønne dryssende juletre

  6. januar er «trettende dag jul» (Hellige tre kongers dag), og for mange er det dagen juletreet skal ut av huset/blokka. For andre er mandag 9. januar en annen aktuell dato, ettersom det er hentedag for juletrær i nærheten. Les mer hos Oslo kommune

  OBS: Juletrær skal IKKE forlates i nærheten av blokka.

  Å ta ut slitne juletrær kan føre til veldig mye barnåler i korridorer og heiser. Et triks her er å ta et stort laken rundt juletreet før du tar det ut.

  Skulle du likevel være uheldig når du bærer ut treet, er det fint om du tar en støvsuger eller en kost – og fjerner barnålene som er sølt utover. På den måten slipper naboene å få barnåler inn i sine leiligheter – og vaskefirmaet rekker å gjøre jobben sin. Barnåler i heisdørene kan også gi fare for heisstans.

  Snø- og istid

  Om du er innesnødd morgenfugl, treningsentusiast eller av andre grunner trenger å flytte litt snø står det spade og snøskuffe i kottet ved heisen i 6. etg. og under trappa i 1. etg. Brøytefirma vil ikke kunne ta unna alle steder, så her må alle være beredt på å gjøre en innsats for at vi skal kunne komme oss fram.

  Mer strøsand er bestilt. Men vi har enda nok til at alle kan bruke den sanda som trengs for å komme seg fram dit de vil rundt blokka. Salt står i kottet ved heisen i 6. etg. om det trengs.

  Spadene i sandkassene forsvinner kjappere enn vi rekker å skaffe nye. Styret oppfordrer alle til å legge utstyr tilbake – og har du noe gjenbrukutstyr som kan brukes til å strø – så kan det gjerne legges i sandkassene (auser, hagespader, små bøtter osv).

  Les mer

  Søppel og gjenstander

  Nytt år – nye muligheter. Styret minner om at det ikke skal settes gjenstander rundt om i fellesarealene – verken inne eller utenfor blokka. Korridorer og fellesareal skal være fri for hindringer og gjenstander som kan skape ekstra røykutvikling og være til hinder ved brann. Det skal heller ikke settes søppel utenfor dunkene. Dette gir økte kostnader for fellesskapet, ser uryddig ut og kan tiltrekke seg dyr og fugler. Dunkene er sjelden så fulle som de fremstår, så det er viktig at alle bretter papp godt, og trykker søppelposer og papp godt ned og bakover i dunken.

  Les mer på nettsidene – vi minner også om brannsikringsrutiner

  Låsene på søppeldunkene blir nå fjernet.

  Viktig beskjed ang. brannslukningsapparater

  Onsdag 30. november-ca fredag 2. desember vil det bli satt ut nye brannslukkeapparater ved alle leilighetsdørene. Disse er merket med leilighetsnummer. Vi ber om at disse tas inn i leiligheten snarest mulig. (Om du ikke er hjemme så be gjerne en nabo om å passe på det til du kommer hjem.)

  Gamle apparater kan leveres på gjenbruksstasjon som farlig avfall, eller plasseres i bod i den nordre korridoren i 1. etg. Sett apparatet så langt inn i boden som du kommer, så vi får plass til alle der inne. Vi vil ta en runde på få dem levert som farlig avfall senere.

  Boden finner dere i den nordre korridoren i 1. etg. Altså til høyre når dere går ut av heisen. Det er en hvit dør.

  Adventsmarkering: julegrantenning på søndag kl 18.00

  I år kan vi endelig ha vanlig julegrantenning igjen – og på søndag er det første søndag i advent!

  Vi tenner lysene på julegrana kl 18:00 på fellesaltanen ved inngangen i 6. etg.

  Kom og bli med på en kort liten seanse der vi tenner lysene og koser oss med litt godis. Er vi heldige blir det en liten musikalsk overraskelse også.