Tilbakemelding på ventilasjonssystemet ønskes

Kjære beboere, i september 2022 fikk vi ny vifte, da en av de tre viftene vi har takket for seg etter flere års drift.

Det er likevel slik at flere naboer plages av en ulyd, nærmere en pulserende lyd fra viftene våre i tid og utid. Vi har hatt profesjonell og fagkyndig hjelp på plass flere ganger den siste måneden. Det viser seg at de tiltakene og løsningene som er gjennomført, ikke har fungert slik som vi så for oss.

Styret jobber aktivt med å finne en løsning sammen med Energima. Vi regner med og håper på at dette problemet er fikset så fort som mulig. For å kartlegge hvilke leiligheter som hører ulyden, send en e-post til styret.fossheim@outlook.com.

Videre har det også kommet en tilbakemelding om vedvarende matlukt på badet. Kom også gjerne med en e-post til styret.fossheim@outlook.com dersom dette gjelder flere.

Vi i styret beklager dersom dette berører deg og vi takker for din tålmodighet. 

Du grønne dryssende juletre

6. januar er «trettende dag jul» (Hellige tre kongers dag), og for mange er det dagen juletreet skal ut av huset/blokka. For andre er mandag 9. januar en annen aktuell dato, ettersom det er hentedag for juletrær i nærheten. Les mer hos Oslo kommune

OBS: Juletrær skal IKKE forlates i nærheten av blokka.

Å ta ut slitne juletrær kan føre til veldig mye barnåler i korridorer og heiser. Et triks her er å ta et stort laken rundt juletreet før du tar det ut.

Skulle du likevel være uheldig når du bærer ut treet, er det fint om du tar en støvsuger eller en kost – og fjerner barnålene som er sølt utover. På den måten slipper naboene å få barnåler inn i sine leiligheter – og vaskefirmaet rekker å gjøre jobben sin. Barnåler i heisdørene kan også gi fare for heisstans.

Snø- og istid

Om du er innesnødd morgenfugl, treningsentusiast eller av andre grunner trenger å flytte litt snø står det spade og snøskuffe i kottet ved heisen i 6. etg. og under trappa i 1. etg. Brøytefirma vil ikke kunne ta unna alle steder, så her må alle være beredt på å gjøre en innsats for at vi skal kunne komme oss fram.

Mer strøsand er bestilt. Men vi har enda nok til at alle kan bruke den sanda som trengs for å komme seg fram dit de vil rundt blokka. Salt står i kottet ved heisen i 6. etg. om det trengs.

Spadene i sandkassene forsvinner kjappere enn vi rekker å skaffe nye. Styret oppfordrer alle til å legge utstyr tilbake – og har du noe gjenbrukutstyr som kan brukes til å strø – så kan det gjerne legges i sandkassene (auser, hagespader, små bøtter osv).

Les mer

Søppel og gjenstander

Nytt år – nye muligheter. Styret minner om at det ikke skal settes gjenstander rundt om i fellesarealene – verken inne eller utenfor blokka. Korridorer og fellesareal skal være fri for hindringer og gjenstander som kan skape ekstra røykutvikling og være til hinder ved brann. Det skal heller ikke settes søppel utenfor dunkene. Dette gir økte kostnader for fellesskapet, ser uryddig ut og kan tiltrekke seg dyr og fugler. Dunkene er sjelden så fulle som de fremstår, så det er viktig at alle bretter papp godt, og trykker søppelposer og papp godt ned og bakover i dunken.

Les mer på nettsidene – vi minner også om brannsikringsrutiner

Låsene på søppeldunkene blir nå fjernet.

Viktig beskjed ang. brannslukningsapparater

Onsdag 30. november-ca fredag 2. desember vil det bli satt ut nye brannslukkeapparater ved alle leilighetsdørene. Disse er merket med leilighetsnummer. Vi ber om at disse tas inn i leiligheten snarest mulig. (Om du ikke er hjemme så be gjerne en nabo om å passe på det til du kommer hjem.)

Gamle apparater kan leveres på gjenbruksstasjon som farlig avfall, eller plasseres i bod i den nordre korridoren i 1. etg. Sett apparatet så langt inn i boden som du kommer, så vi får plass til alle der inne. Vi vil ta en runde på få dem levert som farlig avfall senere.

Boden finner dere i den nordre korridoren i 1. etg. Altså til høyre når dere går ut av heisen. Det er en hvit dør.

Adventsmarkering: julegrantenning på søndag kl 18.00

I år kan vi endelig ha vanlig julegrantenning igjen – og på søndag er det første søndag i advent!

Vi tenner lysene på julegrana kl 18:00 på fellesaltanen ved inngangen i 6. etg.

Kom og bli med på en kort liten seanse der vi tenner lysene og koser oss med litt godis. Er vi heldige blir det en liten musikalsk overraskelse også.

Brannsikringsrunden – oppdatering

Styret forstår det slik at noen er noen uklarheter i forbindelse med montørene som nå har en brannsikringsrunde i leilighetene, så her kommer noen presiseringer.

Dagens røykvarslere er bedre enn de som ble montert sist, og kravene er annerledes. Derfor kan det bli endringer i den enkelte leilighet fra forrige gang det var en brannsikringsrunde. Gowens sørger nå for at alle leilighetene blir oppdatert til dagens standard. Ikke alle leilighetene er likt utformet eller utstyrt – så hva som gjøres eller finnes av utstyr kan være ulikt i de forskjellige leilighetene.

Pulverapparatene blir kontrollert, og om de viser seg å være utdaterte så blir de bytta. Bytte skjer enten under kontrollen eller dere får nytt seinere – det er litt avhengig av hvordan Gowens legger opp arbeidet og leveransene. 

Dere får utlevert ett pulverapparat fra borettslaget. Og så står selvfølgelig alle fritt til å utstyre leilighetene ytteligere med flere pulverapparat, branntepper, utstyr fra hjelpemiddelsentral osv. om det er ønskelig.

Innsamling av gammelt utstyr vil også skje litt ulikt – blant annet fordi vi prøver å gjøre avfallshåndteringen billigst mulig (men selvfølgelig miljømessig korrekt). Følg med på informasjon fra styret og fra Gowens, så skal vi få løst dette etter hvert.

Les deg opp på informasjonen om brannsikkerhet på nettsiden: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/sikkerhet/brannsikkerhet/