Blokka trenger deg!

Ønsker du å være med å bestemme hva som skal skje i blokka? Vil du være med å gjøre livet i blokka så godt som mulig? Bli med i styret!

24. mai er det generalforsamling, og vi behøver fortsatt flere kandidater til styreverv.
Styremedlemmer får honorar, og det er en sosial og hyggelig jobb som gjør deg kjent med mange av blokkas beboere!

Uansett om du har bodd i blokka i 57 år eller seks måneder, så er du ønsket i styret. Vi ser ikke etter noen konkret bakgrunn eller erfaring siden opplæring vil bli gitt, det er ønsket og motivasjon til å bidra som teller.

Praktisk informasjon:
Styret består av en styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.
Det er styremøte ca en gang pr. mnd, regnet ca 2 timer pr. møte
Styrehonoraret har de siste årene vært på 300 000 totalt, og fordeles mellom styremedlemmene ut i fra den ordning styret bestemmer selv.

Er du interessert, så ta kontakt med valgkomitéen for en uforpliktende prat:
Kari Nøst Hegseth eller Kasia Jarr, enten på facebook eller på 90133583.

Vann til glede og bry

Det er mye nedbør og smeltevann nå, og det kan føre til uheldige situasjoner.

Vann- og avløpsetaten ber oss være ekstra forsiktige langs Akerselva. Det er enorme krefter i sving. Vannføringen er per nå 15 kubikkmeter i sekundet.

Til sammenligning: Fram til klokka 12 i dag 25. mars var den 10 kubikkmeter i sekundet. Det kan bli aktuelt å øke ytterligere melder etaten i e-post til oss som bor ved elva.

Styret ber også om at beboerne i Fossheim er ekstra oppmerksomme på vann som ev. kommer inn i blokka -og gir beskjed snarest til styret på e-post.

Benytt også anledningen til å rense sluket på balkongen, så det ikke renner for mye dritt ned på balkongen til naboen.

Varme

Det nærmer seg 1. mai når radiatorene skal slås av. Med dagens strømpriser, og målet om å holde felleskostnadene nede, kommer vi ikke til å la varmen gå utover mai unødig selv om temperaturen svinger litt. Styret oppfordrer derfor de som vet de lett fryser om å ta nødvendige forholdsregler.

Låser etterlyses

Oslo kommune etterlyser noen låser som fulgte med kassene for farlig avfall/ el-avfall. De mener disse er forsvunnet ila perioden kassene sto hos oss. Og de varsler at dersom de ikke blir levert inn kan vi nektes å delta i denne ordningen i fremtiden. Noen som vet noe om disse låsene?

Informasjon kan sendes på e-post til styret, eller i styrets postkasse.

Arbeider v/garasjer i 5. og boder i 4. etg,

Det arbeides med å gjøre ytterligere tester og utbedringer i området garasjene i 5. etg. og bodene under i 4. etg. så det ikke skal komme vann inn i blokka.

Det vil bli nødvendig å komme inn i bodene i lekasjeområdet. Dere som har boder der vil få beskjed om når det skjer. I første omgang håper vi å slippe å tømme bodene.

Levering av farlig avfall og el-avfall i uke 15

11. april vil det komme bokser for levering av farlig avfall og for el-avfall. Disse vil bli stående på parkeringsplassen i 1. etg. til 17. april.

Alt avfall skal leveres i tett emballasje.

Emballasjen skal være tydelig merket med innholdet, enten ved at
avfallet leveres i originalemballasjen eller ved at emballasjen
påføres en leselig beskrivelse.

Det er forbudt å levere følgende typer avfall: Eksplosiver (f.eks.
fyrverkeri, nødbluss og ammunisjon), smittefarlig avfall (f. eks
sprøytespisser og blodige tekstiler), medisiner (f.eks piller og andre
legemidler) og radioaktivt avfall.

Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere større enn 500 gram
får ikke leveres i denne innsamlingsordningen, kunder henvises til
gjenbruksstasjoner.

Hva som er farlig avfall står beskrevet her hos Oslo kommune

  Info angående viftesystem

  Tirsdag 21. feb var Energima her. De jobbet med viftene for å fjerne en ulyd som påvirker enkelte leiligheter, samt forbedre avtrekket i leilighetene etter tilbakemeldinger på dårlig avtrekk på bad. Det arbeidet er foreløpig ferdig, og det pågår ikke noe arbeid der nå. Slik vi i styret forstår, så er det flere som opplever støy fra viftene nå. Kom gjerne med en tilbakemelding på dette dersom det gjelder deg.

  Send tilbakemelding til styret.fossheim@outlook.com

  I fjor høst byttet vi ut en vifte. Vi kommer også til å bytte ut nok en vifte om noen ukers tid. Nærmere beskjed vil bli gitt.

  Mvh
  Styret