Radiatorvarme

Det er tid for å skru av varmen i radiatorene, men vi må avvente dette til vi har fått reparert radiatoranlegget. Styret ønsker at vi har dette i orden før varmen skrus på til høsten, og trenger at det kan testes med anlegget på. Som følge av dette vil varmen i allefall være på til 19. mai (så får vi se på hva status på maskineriet og været tilsier da).

Som beskrevet i sak fra 2. mai har vi utfordringer med trykket i radiatorvarmen. Det er tidvise trykkfall og det varierer om temperaturen kommer helt opp. Dette har vist seg utfordrende å finne årsaken til.

Vi oppfordrer beboerne som opplever utfordringer med å varsle styret om endringer i situasjonen på e-post, og lufte innimellom for å se om det hjelper på situasjonen for den enkelte.

Det kommer ny container

Containeren er full. Ikke putt mer i den. Det kan ikke ligge noe over kanten (det gjelder også dunkene). Franzefoss sender en ny så snart de rekker.

Den som har fylt den opp med flyttekasser kan også ta seg en tur ned og brette dem flate. Ikke bare tar det unødig plass, men når de ligger på toppen – over kanten – så kommer de til å fly av i transport.

Ellers vil styret takke for en effektiv og veldig trivelig dugnad i går! God innsats for fellesskapet folkens!

Container

Container og dunker for el-avfall og farlig avfall er på plass.

Start innerst i containeren og legg gjenstander slik at vi får plass til mest mulig der inne. Det er ekstra mye som skal inn i år.

 • Kun farlig avfall skal i de grå dunkene. Det skal være godt sikret i tette bokser – ta en pose utenpå malingsboksen om du er usikker.
 • Kun el-avfall skal i de svarte dunkene.
 • Søppelsekker i containeren skal være gjennomsiktige.
 • Impregnert materiale, kjøleskap, dekk, gips, asbestholdige materialer, isolasjon, matavfall, el-avfall og farlig avfall skal ikke i containeren.

Minner om dugnad og containere

Styret minner om årets vårdugnad torsdag 5. mai fra kl 17.

Oppmøte på fellesbalkongen i 6. etg.

På to-do-lista står blant annet:

 • Uteblomster
 • Kosting av strøsand
 • Søppelplukking
 • Fjerne gjenglemte gjenstander fra fellesarealene (husk å fjerne ditt eget før dugnaden)

5. mai kommer også vår-containeren – den blir stående over helga, altså t.o.m. 8. mai.

3. mai kommer 3 dunker for farlig avfall og 3 dunker for el-avfall. De blir stående t.o.m 9. mai.

Farlig avfall

 • Alt avfall skal leveres i tett emballasje og merkes godt med innholdet.
 • Det er forbudt å levere følgende typer avfall: Eksplosiver (f.eks. fyrverkeri, nødbluss og ammunisjon), smittefarlig avfall (f. eks sprøytespisser og blodige tekstiler), medisiner (f.eks piller og andre legemidler) og radioaktivt avfall.
 • Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere større enn 500 gram får ikke leveres i denne innsamlingsordningen, kunder henvises til gjenbruksstasjoner.

Utfordringer radiatorer – oppfordring til de øverste etg.

Det har vært vanskeligheter med trykket i radiatorene som har ført til lite varme på toppen av blokka. Feilmeldinger på apparatene i fyrrommet har vært utfordrende å løse, og dette har krevd flere testinger for å finne løsninger. Vi håper nå det er i orden – men vil gjerne følge med for å se om det blir stabilt.

Styret ber om tilbakemeldinger fra de øverste etg. på e-post om dette nå ser ut til å ha løst seg. Om det fremdeles er kaldt er det fint om dere prøver å lufte ovnene før tilbakemeldingen sendes.

Kontaktpersoner VBM

Svarfristen på spørreundersøkelsen er ute og de neste ukene vil bli brukt til å følge opp dette, samt de arbeidene som står igjen i fellesarealer (blant annet noe isolering og innbygging av rør, maling, rydding osv).

Kontaktpersoner i VBM i denne perioden er:

Thomas Molid
973 32 223
Thomas.molid@vbmbyggfornyelse.no

Erik Warich
erik@vbmbyggfornyelse.no
415 94 473

Sykkelaksjon (5.05.2022)

Ut i fra tidligere erfaringer vet vi at det står mange forlatte sykler i sykkelrommene våre og med jevne mellomrom blir det derfor gjennomført en opprydning.

Vi vil bruke vårdugnaden som en mulighet til å gjennomføre en sykkelopprydningaksjon i borettslagets sine sykkelboder.

Styret skal sette røde bånd på syklene på onsdag (27.04.2022), og for å beholde sykkelen din må du fjerne det røde båndet. Du har frist frem til 05.05.2022.

Hensikten med sykkelaksjonen er å fjerne forlatte sykler som tar opp unødvendig plass og på den måten gjøre det mer attraktivt å være syklist på Fossheim.