Elektronisk parkering fra 01.01.2019

Fossheim borettslag innfører elektronisk parkering fra 01.01.2019.

Slik registrerer du gjester:

 • Gå til www.ostlandskeparkering.no
 • Velg «gjesteparkering»
 • Logg deg inn (Brukernavn og passord er levert ut i skriv i postkassa di)

OBS! Innføringen betyr at papirlappene ikke lenger er gyldige som parkeringsbevis fra 01.01.2019. Bruker du de gamle lappene, risikerer du å få bot.

Karantenetid

Det vil fortsatt være begrensninger på hvor lenge gjestene kan stå på gjesteparkeringen. Begrensningene er:

 • 5 timer (ingen karantenetid)
 • 1 døgn (1 døgn karantenetid)
 • 3 døgn ( 3 døgn karantenetid)

Karantenetid betyr at man ikke kan registrere ny parkering før karantenetiden er utløpt.

Har du utfordringer med dette? Kontakt Parkering.fossheim@outlook.com

Registrering av regnr. på leide parkeringsplasser

Det er et problem med fremmedparkering på de leide parkeringsplassene ute. For de beboerne som ønsker det, tilbyr vi nå muligheten til å melde fra om hvilket regnr. du ønsker tilknyttet parkeringsplassen din. Parkeringstjenesten vil da kontrollere plassen din og gi bøter til alle biler som ikke er registrert på plassen.

Send en e-post til Parkering.fossheim@outlook.com

Status rehabilitering av heisene

Etter mye grundig forarbeid siden mai 2018, med hjelp av HeisKonsulenten AS, er det nå utlyst anbud på rehabiliteringen av heisene våre. Den tekniske beskrivelsen av arbeidet som skal utføres er på 25 sider. Alle store heisleverandører er kontaktet. Fristen for innlevering av tilbud er 08.12.2018. 

Alle tilbudene som er levert innen fristen vil bli vurdert av styret i samråd med HeisKonsulenten AS, og en leverandør vi bli valgt. 

Ekstraordinær generalforsamling 

På grunn av nye krav til heiser, blir arbeidet med rehabiliteringen mer omfattende enn forventet. Vi må derfor ha ekstraordinær generalforsamling på nyåret. Styret kaller inn til denne i god tid. 

Oppgradering av inngangspartiene og elektronisk dørsystem 

Oppgradering av dørene må ses i sammenheng med rehabiliteringen av heisene.  Arbeidet med dørene kan dessverre ikke starte før arbeidet med heisene er ferdige, fordi dette kan gi skader på dørene. Oppgraderingen av inngangspartiene vil også bli tatt opp på den ekstraordinære generalforsamlingen på nyåret, fordi det er nødvendig å øke budsjettrammen for å innfri sikkerhetskrav. 

Det vil bli informert om og kalt inn til ekstraordinær generalforsamling god tid i forveien.

Hilsen styret

Uadressert reklame forsøpler inngangspartiene

39603365_10155585816185779_1088293551155970048_o

Det ligger og flyter massevis av brosjyrer og annen uadressert reklame ved postkassene. Dette er forsøpling og gjør inngangspartiet ved heisene utrivelig. Ikke kast reklamen din rett ved postkassen. Ta den med til leiligheten din og kast den der. Et annet godt og miljøvennlig alternativ, er å bestille klistremerker til postkassen med «nei takk til uadressert reklame». Det kan du gjøre gratis blant annet hos Naturvernforbundet.

Utleiebodene fordelt

15. juli ble det trukket blant alle som hadde meldt interesse for å leie ekstra bod. Alle som var med i trekningen har fått beskjed om utfallet på e-post.

Blant de som ikke fikk bod denne gangen, men hadde meldt seg innen fristen 15. juli, ble det også trukket plass på ventelisten. Alle som var med på trekningen har fått e-post om dette. De som har meldt seg etter 15. juli og melder seg på nå, blir plassert på venteliste fortløpende.

PS! I nyhetsbrevet og i nettsaken (korrigert nå) ble det kommunisert at plassene blant de som ikke ble tilbudt bod i første omgang skulle fordeles etter tidspunktet de meldte sin interesse. Da det viste seg at flere i styret var kjappe til å melde sin interesse, besluttet styret å løse dette ved loddtrekning, slik at det ikke skulle være urettferdig overfor beboere som ikke er like tett på informasjonen som styret. Plassering på venteliste har derfor blitt trukket vilkårlig blant alle som hadde meldt sin interesse innen fristen. Alle som var med i trekningen har fått e-post om dette.

PPS! Det er fint om du melder din interesse for leie av ekstrabod, selv om du synes det virker som en håpløs, lang kø. Får vi nok interessenter, kan det bli aktuelt å opprette flere boder i det tidligere kjølerommet, som det også ble fattet vedtak på under generalforsamlingen i 2017.

 

Nyhetsbrev mai/juni 2018

Nyhetsbrev Fossheim borettslag mai/juni 2018

Hvem er vi i styret?

Fram til generalforsamlingen i 2019 består styret i Fossheim borettslag av:

Elin Trine 10802003_10154964617050433_803230316764812228_n Khoa Terje omskjært
Elin Elmer Trine Rydstrøm Jens Kristian Thorsås Khoa Dang Do Terje Fjeldsgård Andersen
Styreleder, velferd Nestleder, vaktmester, velferd Nøkler, utleie, velferd IKT, vaskeri, velferd Parkering, kommuni-kasjon, velferd

Generalforsamling 22. mai 2018

Det ble avholdt generalforsamling 22. mai i fellesrommet i 5. etasje. Mange beboere møtte opp og brukte sin rett til å uttale seg, komme med forslag og stemme på saker. Vi takker alle som møtte opp og som bidrar til demokratiet i borettslaget. Styret opererer på vegne av alle som bor her og er avhengig av å høre beboernes stemme for å gjøre en god jobb for felleskapet. Generalforsamlingen besluttet mange saker. Du kan lese om sakene som ble behandlet i protokollen på nettsidene.

Det ble også valgt nytt styre for perioden fram til ny generalforsamling våren 2019. Fire fra det forrige styret fortsetter og en ny er kommet til. Hvem som sitter i styret, ser du øverst på denne siden. I tillegg er det valgt inn fire varamedlemmer:

 • Inger Marie Skinderhaug
 • Kristian Flannum Bjørseth
 • Inger Ingvild Endestad
 • Lene Hesselberg

Påminnelse: Felleskostnadene øker fra 01. juli i år

Felleskostnadene («husleien») i Fossheim har vært uendret siden 2013. På grunn av generelt økt kostnadsnivå i Norge og økte utgifter til vedlikehold av bygningsmassen i borettslaget, har styret vedtatt 2,5 % økning i felleskostnadene med virkning fra 1. juli i år. Styret mener økningen er nødvendig for å opprettholde en ansvarlig økonomi i borettslaget. Prisen for leie av gjestehybelen øker også til 300 kroner og ny pris for leie av fellesrom blir 500 kroner. Alle beboere vil motta et brev fra OBOS med varsel om disse endringene.

Prisene på leie av garasjeplass øker også. Månedsprisen for parkeringsplass ute, samt MC-plass, øker med 50 kroner. Månedsprisen for garasjeplass innendørs øker med 100 kroner.

NB! Leien på garasje- og parkeringsplass øker først fra 01. august.

Sommerfest 15. august

Det blir sommerfest på ettermiddagen onsdag 15. august. Styret kommer tilbake med detaljer når det nærmer seg, men vi lover nygrillete pølser i lompe. Festen blir på det felles utearealet ved inngangen i 6. etasje. Ved dårlig vær flytter vi til fellesrommet i 5. etasje. Hold av datoen!

Boder til leie

Etter kartleggingen og re-fordelingen av boder, har nå alle beboere egen bod. I tillegg er det frigjort 4 «halvboder» i 1. etasje og en stor bod i 3. etasje som nå kan leies av beboere. Tre av bodene er for langtidsleie, to er for kortidsleie. Prisen er 200 kroner pr. måned for langtidsleie og 100 kroner uka for kortidsleie. Oppsigelsesfrist på langtidsleie er 1 måned. Den store boden vil kun leies ut på ukesbasis til 200 kroner pr. uke. Bodene vil fordeles etter loddtrekning. Deretter kan man sette seg på venteliste. Meld din interesse på e-post til utleie.fossheim@outlook.com.

Gjesteparkeringen er for gjester

Våre tre gjesteparkeringsplasser er et felles gode og er ment for gjester til beboere i Fossheim borettslag. Styret har fått flere meldinger om at gjesteparkeringen misbrukes av beboere som privat parkeringsplass. Gjesteparkeringsplassene vil bli kontrollert ekstra nøye for misbruk framover.

Vi minner om at alle beboere kan søke om parkeringsplasser både utendørs og inne. Plassene fordeles etter venteliste. Det er også mulig å søke Oslo kommune om beboerparkering i Thorvald Meyers gate.

Les mer på om parkering og søknad om parkeringsplass på nettsidene våre.

Nye parkeringslister

Nye og oppdaterte parkeringslister er nå hengt opp i glasskapene i 1. og 6. etasje. Det er mange som har spesifikke ønsker om hvor de vil ha parkeringsplass. Listene har nå derfor gått fra 2 stykker, en for parkeringsplass ute og en for inne, til 4 lister, fordelt slik:

 • Utendørs mot Ringnes
 • Utendørs mot fossen
 • Innendørs mot Ringnes
 • Innendørs i kjelleren

De som hadde spesifikke ønsker på de gamle listene, er nå plassert inn i henhold til disse ønskene på de nye listene. De som hadde et generelt ønske om plass ute, er plassert inn på begge utelistene. De som hadde et generelt ønske om plass innendørs i garasje, er plassert inn på begge innelistene. Alle vil nå ha mulighet til å takke «nei» til tilbudt plass kun en (1) gang pr. liste. Det nye systemet vil gjøre registreringen og fordelingen mer spesifikk og effektiv. Hvis du ønsker å strykes fra en av listene, vennligst meld fra til parkering.fossheim@outlook.com eller legg en lapp i styrets postkasse.

Samme e-posten brukes for å søke om parkeringsplass.

Les mer på om parkering og søknad om parkeringsplass på nettsidene våre.

Ikke sett søppel utenfor dunkene

Det er et gjentagende problem at det settes søppel utenfor beholderne i 1. etasje. I tillegg til at det forsøpler hjemmet vårt, tiltrekker det seg måker og rotter og det koster felleskapet mye penger å rydde opp. Har du spesialavfall, bruk avfallsstasjonene i nærområdet.

Les mer om avfall og søppel på nettsidene.

Internettavtalen varer til 2020

Vi får i dag internett levert av Get gjennom kobberkabler. Styret har vært i kontakt med leverandører som ønsker å tilby fibernett (glasskabler) til blokka. Dette vil øke hastigheten på nettet betraktelig, uten at det blir dyrere enn dagens løsning. Det har vært juridiske uklarheter rundt tidligere avtaler inngått med Get, men det viser seg nå at 5-årskontrakten vi har pr. i dag varer til 2020. Styret prioriterer derfor ikke videre arbeid med fiber nå, men anbefaler sterkt at neste styre tar dette videre.

Les mer om TV og internett på nettsidene.

Pass på vaskemaskinene og tørketromlene

Vi eier vaskeriet sammen. Vi har nå nye, profesjonelle maskiner til verdi av flere hundre tusen kroner. Reparasjoner og ødeleggelser koster felleskapet mye penger. Ta derfor godt vare på maskinene. Sko, poser eller tekstiler som inneholder plast, gummi eller andre stoffer som smelter ved varme, SKAL IKKE puttes i vaskemaskinene eller tørketromlene.

Les mer om riktig bruk av vaskeriet her.

På nettsidene finner du også hjelp til bruk av betalingsløsningen dersom du for eksempel er usikker på hvordan du fyller penger på brikken din.

Riktige postkasseskilt

Alle postkasseskilt i Fossheim skal følge en standard mal. Dette er for å hjelpe Posten og andre som skal levere ting i blokka. Dersom du ikke har standardskilt, bestiller du det enkelt her. Tjenesten er gratis. Skiltet skal inneholde både navn og leilighetsnummer.

Les mer om bestilling av postkasseskilt her.

Nye vinduer i fellesrommet

Vinduene i fellesrommet har lenge vært veldig slitt og vanskelige å åpne og lukke. Disse er nå skiftet ut og nye er satt inn. Vi minner om at fellesrommet (i 5. etasje) kan bookes til ulike typer arrangementer. Prisen er 500 kroner pr. arrangement.

Les mer om leie av fellesrommet her.

Kontakt og kommunikasjon i Fossheim borettslag

www.fossheim.org finner du mye informasjon som er nyttig for deg som beboer i vårt flotte borettslag.

Vi minner om at Facebookgruppa Fossheim borettslag er en kanal for kommunikasjon mellom alle beboere i borettslaget, ikke for direkte kontakt med styret. Styret oppfordrer til en høflig og hyggelig tone i facebookgruppa. Det bygger godt naboskap, noe vi alle er tjent med.

Trenger du assistanse fra styret, eller har spørsmål eller forslag, ber vi deg bruke e-postadressene våre eller postkassen i 6. etasje. Vårt mål er at disse henvendelsene skal få svar innen 1 uke.

Vi kan selvfølgelig kontaktes direkte ved henvendelser som virkelig haster, men minner om at vervene våre ikke inkluderer direkte oppfølging 24/7. Bruk disse e-postene ved kontakt:

E-post Type henvendelse
styret.fossheim@outlook.com Generelle henvendelser til styret
vaktmester.fossheim@outlook.com Vaktmester, VVS, renhold
vaskeri.fossheim@outlook.com Alt som angår vaskeriet
parkering.fossheim@outlook.com Garasjer, parkering av bil, MC og sykkel
nokkel.fossheim@outlook.com Alt som har med nøkler og låser å gjøre
utleie.fossheim@outlook.com Leie av gjestehybel og fellesrom
ikt.fossheim@outlook.com Nettside, facebookside, TV, bredbånd og kommunikasjon

36063401_10213554296226468_6555741130317627392_o

Hilsen Elin, Trine, Jens Kristian, Khoa og Terje.

Vi eier Fossheim sammen! Ta godt vare på fellesarealene våre. Fellesskapet må betale ved hærverk, heisstans, forsøpling o.l. Sammen sørger vi for trivsel og sikkerhet i borettslaget 🙂

Sentralvarmen er tilbake igjen!

Sentralvarmen er nå tilbake i normal drift. Feilen som gjorde at vi ikke fikk varmtvann helt opp i høyblokka, skyldtes et avslått relé til et ekspansjonskar. Med dette avslått forsvant nemlig trykket.

PS! Alle bør nå lufte radiatorene igjen for å få best mulig effekt ut av sentralvarmen. Dette gjelder alle, også dere som har hatt varme hele tiden. På denne siden finner du en video som viser hvordan du lufter radiatorene.

Vi beklager ulempene det manglende varmtvannet har forårsaket.

Manglende varme i radiatorene skyldes dårlig vanntrykk

På grunn av det kalde været er det flere beboere som ønsker å få mer varme ut av radiatorene. På grunn av dårlig trykk, klarer ikke varmtvannet å stige opp i radiatorene i høyblokka. Dette skyldes feil i pumpene. Rørlegger er på saken, men kan ikke se på dette før sentralvarmen er slått av i hele bygget. Avstengningen av sentralvarmen for hele bygget er planlagt etter 17. mai.

2017-09-17 - Radiatornøkkel

(Illustrasjon: Radiatornøkkel)

Viktig info i forbindelse med dugnaden

 

Det er klart for dugnad førstkommende onsdag 25.04. kl 1700.

I forbindelse med dugnaden gjør vi oppmerksom på følgende:

 • Fjern teipmerking på sykkelen din, ellers blir den kastet.
 • Alle ting som står i fellesområder, inkludert vaskeri, trappeganger, korridorer, brannbalkonger og bodområdene, vil bli kastet.
 • Boder som ikke ble merket under bodkartleggingen før jul, vil bli åpnet og tømt.
 • Gjesteparkeringene vil være stengt for bruk 24. april – 26 april. Uautorisert bruk av plassene vil medføre borttauing for eiers risiko og regning.
 • Merk deg reglene for hva du ikke har lov til å kaste i containeren.

Velkommen til alle dere som har meldt dere på. Det er meldt nydelig vær, dette blir hyggelig!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Styret

Kun en heis i helga

Reparatør har siden 09:30 i dag forsøkt å få heisen som sitter fast i 15. etasje til å gå. Han har fikset låskontaktfeilen i 15 etg, men det er fortsatt en feil i låssjakten som hindrer heisen i å gå. Det trengs to reparatører for å fikse dette, og leverandør har ikke mulighet til å fikse dette før mandag. Vi må derfor klare oss med kun en heis i helga. Styret oppfordrer alle som kan til å ta trappa så mye som mulig.

Vi minner også om at det skal stemmes over tilbud for oppgradering av heisene på generalforsamlingen 22. mai. Din stemme kan avgjøre om heisene blir oppgradert eller ikke. Møt derfor opp på generalforsamlingen og la din stemme bli hørt.

Heiser(PS! Bildet er kun til illustrasjon, heisen står i 15. etasje, ikke i 16.)

Nyhetsbrev Fossheim borettslag februar/mars 2018

Hvem er vi i styret?

Fram til generalforsamlingen i 2018 består styret i Fossheim borettslag av:

 Mari med hjelm  Trine  Elin  Marita (2)  Khoa  Terje omskjært
Mari Tangen Trine Rydstrøm Elin Elmer Marita Grundberg Pedersen Khoa Dang Do Terje Fjeldsgård Andersen
Styreleder, velferd Nestleder, vaktmester, velferd Nøkler, utleie, vaskeri, velferd Parkering, velferd IKT, utleie, velferd Kommuni-kasjon, velferd

Generalforsamling 22. mai 2018

Generalforsamlingen i år blir 22. mai kl. 1800 i fellesrommet i 5. etasje. Vi oppfordrer alle beboere og andelseiere til å møte. I generalforsamlingen avgjøres viktige saker som angår alle i borettslaget. For at beslutningene skal bli så riktige som mulig er din stemme viktig! Fristen for å melde inn saker var 9. mars. Styret har mottatt flere forslag fra beboere og takker for innmeldingen.

Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen, oppfordrer vi deg til å utnevne en stedfortreder med fullmakt til å stemme. Heftet med årsberetning og saker til avstemming vil bli lagt i hver enkelt postkasse tidlig i mai. Vel møtt!

Bli med i styret?

Det skal velges nytt styre på generalforsamlingen 22. mai. Ønsker du å engasjere deg i utviklingen og driften av borettslaget? Ta kontakt med valgkomiteen.fossheim@gmail.com og meld din interesse innen 15. april.

Varsel om økte felleskostnader

Felleskostnadene («husleien») i Fossheim har vært uendret siden 2013. På grunn av generelt økt kostnadsnivå i Norge og økte utgifter til vedlikehold av bygningsmassen i borettslaget, har styret vedtatt 2,5 % økning i felleskostnadene med virkning fra 1. juli i år. Styret mener økningen er nødvendig for å opprettholde en ansvarlig økonomi i borettslaget. Prisene på leie av garasjeplass øker også. Månedsprisen for parkeringsplass ute, samt MC-plass, øker med 50 kroner. Månedsprisen for garasjeplass innendørs øker med 100 kroner. Prisen for leie av gjestehybelen øker til 300 kroner og ny pris for leie av fellesrom blir 500 kroner. Alle beboere vil motta et brev fra OBOS med varsel om disse endringene.

Ansvar for sikringsskap

Alle beboere i Fossheim har selv ansvar for egne sikringsskap. Selv om tilgangen til sikringsskapene er fra korridorene, tilhører de leilighetene. Styret og fellesskapet har med andre ord ingen ansvar for sikringsskapene. Har du utfordringer med sikringsskapet ditt, oppfordrer vi deg til å kontakte sertifisert elektriker.

Etter befaringen av samtlige sikringsskap på nyåret, anbefalte borettslagets faste elektroleverandør at hver enkelt leilighet med gammelt sikringsskap (skrusikringer) bytter til skap med automatsikringer og jordfeilvarsler. Anslått kostnad for å oppgradere sikringsskap er ca. kr. 4 500,-. Denne kostnaden må hver enkelt leilighet ta selv. Alle som vil skifte står fritt til å velge installatør, men arbeidet må utføres av autorisert firma og personell.

NB! Vi minner om at sikringsskapet ditt ALLTID skal være LÅST.

Se nettsidene for mer informasjon om det elektriske anlegget: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/strom-og-elektrisk/

Dugnad 25. april

Det blir dugnad i Fossheim onsdag 25. april kl. 17-20. Vi oppfordrer alle beboere til å ta i et tak for fellesskapet. Dugnaden er også en fin mulighet for å bli bedre kjent med naboene og kanskje få svar på ting du lurer på om borettslaget? Det vil bli hengt opp lister for påmelding og opprettet et arrangement på facebooksiden. Oversikten er nyttig for å fordele oppgaver og planlegge innkjøp av arbeidshansker, mat og drikke. Vi serverer brus og pizza. Oppmøte i fellesrommet i 5. etasje. Let’s do it!

Konteiner kommer

Konteiner er bestilt i forbindelse med dugnaden og vil stå ved inngangen i 1. etasje fra tirsdag 24. april til torsdag 26. april. Det vil også komme en avfallsbeholder for spesialavfall. PS! Husk å kildesortere riktig.

Varsel: Alle bodområdene ryddes

I forbindelse med dugnaden vil alle fellesområder i bodområdene ryddes. Vi vil også tømme og rydde ferdig de avviklede bodene i kjølerommet. Har du ting stående her, oppfordrer vi deg til å flytte dem så fort som mulig. Det skal ikke lagres og oppbevares ting i noen fellesområder i borettslaget. I henhold til vedtektene vil slike ting kunne fjernes og kastes uten varsel.  Kjølebodene ryddes og avvikles i henhold til vedtaket på generalforsamlingen i 2017. Området skal ominnredes til leieboder.

Vanntrykk

Oslo Pumpeservice utførte komplett vedlikehold av pumpe- og røranlegget vårt i vinter. Deres konklusjon er at anlegget vårt fungerer som det skal. Det er derfor naturlig at trykket går ned på natta og ikke er ordentlig tilbake før på morgenen når flere har stått opp. Er du en morgenfugl og opplever at varmtvannet er kaldt på morgenen, må du bare la det renne en god stund. Det tar nemlig litt tid å få pumpet varmtvannet opp i etasjene.

Fjerning av tagging

De fleste har nok sett at vi har hatt besøk av taggeren Hensh på nordsida av lavblokka. Taggen ødelegger det visuelle inntrykket av blokka vår og skal fjernes. Styret er bare glad for at liv ikke gikk tapt da hærverket ble utført. Taggeren har nemlig klatret på utsiden av gjerdet og hengt der mens udåden ble utført. Styret har vært i kontakt med et firma som skal fjerne taggingen. De har ikke kunnet utføre jobben ennå, på grunn av det kalde været vi har hatt i vinter. Taggingen vil bli fjernet så fort været tillater det.

Postkasseinnbruddet

Postkassene er i stand igjen etter innbruddet tidligere i år. Selve stativet fikk minimale skader og vi har ikke fått varsler om at noen beboere ble berørt i alvorlig grad av innbruddet. Vi oppfordrer som vanlig til ikke å slippe inn fremmede i blokka. Folk som besøker Fossheim slipper kun inn ved å ringe direkte til leiligheten de skal besøke via callinganlegget.

Bruk av vaskeriet

Etter mange og kostbare reparasjoner i fjor høst fungerer nå alle maskinene i vaskeriet. Vi oppfordrer alle til å behandle maskinene så skånsomt som mulig. De er vårt felles eie, de er dyre å reparere og hvis de blir ødelagt påvirker det naboens mulighet til å få vasket klær. BH’er skal legges i vaskeposer og joggesko skal ikke vaskes i maskinene. Du finner mer informasjon om riktig bruk av vaskeriet her: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/vvs-vann-varme-og-sanitaer/vaskeri/.

Her finner du også hjelp til bruk av betalingsløsningen dersom du for eksempel er usikker på hvordan du fyller penger på brikken din.

HMS-runde gjennomført

Det ble utført en HMS-runde (Helse, miljø og sikkerhet) i blokka i februar. Runden avdekket en del mindre mangler og forbedringspunkter. Det ble blant annet oppdaget at det lagres søppel og andre eiendeler på enkelte brannbalkonger. Dette er til hinder for evakuering ved en eventuell brann og skal selvfølgelig ikke forekomme. Etter runden er det også plassert ut brannslukningsapparater på gjestehybelen og vaskeriet. Det vil også bli installert brannvarslere i vaskeriet snarlig.

Ta vare på heisene

Heisene våre er gamle og sårbare. Vi oppfordrer alle beboere til å behandle dem så pent som mulig. Vent med å åpne døra til du hører et lite «klikk». Da unngår du å skubbe den lille metallkroken som låser døra, ut av posisjon. Dette fører nemlig til heisstans. Ved stans tar det tid før heismontøren er på plass for å fikse og det koster felleskapet mye penger.

Sittende styre har ikke som oppgave å fikse heisene. Men det er vår oppgave å utrede hvordan vi best kan utbedre systemet vi har. Vi har hatt befaring med leverandør og mottatt tilbud fra dem. Forslag for oppgradering av heisene vil bli lagt fram til avstemming blant alle beboere på generalforsamlingen 22. mai 2018.

Les mer om heisene:

https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/adgang-og-tilgang/heisene/

 Kontakt og kommunikasjon i Fossheim borettslag

www.fossheim.org finner du mye informasjon som er nyttig for deg som beboer i vårt flotte borettslag.

Vi minner om at Facebookgruppa Fossheim borettslag er en kanal for kommunikasjon mellom alle beboere i borettslaget, ikke for direkte kontakt med styret. Styret oppfordrer til en høflig og hyggelig tone i facebookgruppa. Det bygger godt naboskap, noe vi alle er tjent med.

Trenger du assistanse fra styret, eller har spørsmål eller forslag, ber vi deg bruke e-postadressene våre eller postkassen i 6. etasje. Vårt mål er at henvendelsene på e-post skal få svar innen 1 uke.

Vi kan selvfølgelig kontaktes direkte ved henvendelser som haster, men minner om at vervene våre ikke inkluderer direkte oppfølging 24/7. Bruk disse e-postene ved kontakt:

E-post Type henvendelse
styret.fossheim@outlook.com Generelle henvendelser til styret
vaktmester.fossheim@outlook.com Vaktmester, VVS, renhold
vaskeri.fossheim@outlook.com Alt som angår vaskeriet
parkering.fossheim@outlook.com Garasjer, parkering av bil, MC og sykkel
nokkel.fossheim@outlook.com Alt som har med nøkler og låser å gjøre
utleie.fossheim@outlook.com Leie av gjestehybel og fellesrom
ikt.fossheim@outlook.com Nettside, facebookside, TV, bredbånd og kommunikasjon

Marita salgsbilde.jpg

Hilsen Mari, Trine, Elin, Marita, Khoa og Terje.

Vi eier Fossheim sammen! Ta godt vare på fellesarealene våre. Fellesskapet må betale ved hærverk, heisstans, forsøpling o.l. Sammen sørger vi for trivsel og sikkerhet i borettslaget 🙂