Møter og referater

Årsmøte 2023

Last ned innkalling til årsmøte regnskapsår 2022

Årsmøte 2022

Last ned innkalling til årsmøte regnskapsår 2021

Last ned protokoll fra årsmøte regnskapsår 2021

Årsmøte 2021

Last ned innkalling til digitalt årsmøte regnskapsår 2020

Last ned protokoll fra digital årsmøte regnskapsår 2020

Årsmøte 2020

Last ned innkalling til ekstraordinært årsmøte oktober 2020

Last ned protokoll fra ekstraordinært årsmøte oktober 2020

Last ned varsel om digital årsmøte 2020

Last ned Digital Årsmøte innkalling regnskapsår 2019

Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2019

Årsmøte 2019

Last ned protokoll fra ekstraordinær årsmøte september 2019

Last ned innkalling til ekstraordinært årsmøte september 2019

Protokoll ekstraordinær generalforsamling januar 2019

Last ned Årsmøte innkalling regnskapsår 2018

Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2018

Årsmøte 2018

Last ned Årsmøte innkalling regnskapsår 2017

Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2017

Årsmøte 2017

Last ned Årsmøte innkalling regnskapsår 2016 (665kB)

Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2016 (21kB)

Årsmøte 2016

Last ned Årsmøte innkalling regnskapsår 2015 (552kB)

Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2015 (17kB)

Årsmøte 2015

Last ned Årsmøte innkalling regnskapsår 2014 (394kB)

Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2014 (23kB)

Årsmøte 2014

Last ned Årsmøte innkalling regnskapsår 2013 (929kB)

Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2013 (11kB)

Last ned innkalling til ekstraordinært årsmøte mars 2014

Last ned protokoll fra ekstraordinært årsmøte mars 2014

Last ned avtale om fasade- og balkongrehabilitering med Haga Berg

Årsmøte 2013

Last ned Årsmøte innkalling regnskapsår 2012 (997kB)

Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2012 (36kB)

Årsmøte 2012

Last ned Årsmøte innkalling regnskapsår 2011 (706kB)

Last ned Årsmøte protokoll regnskapsår 2011 (57kB)