Avfallshåndtering og container

Borettslaget har søppelcontainere og container for papir utenfor inngangen i 1.etasje. Du kan kildesortere plast og matavfall i blå/grønne avfallsposer som du får gratis i matbutikken. Disse kan kastes sammen med restavfall i våre containere. For annet avfall gjelder det å få oversikt over mulighetene i nabolaget. INGENTING SKAL PLASSERES UTENFOR SØPPELKASSENE. Det koster titusenvis av kroner hvert år som vi alle må betale for.

Informasjon om tømmedager finnes her.

Avlagte klær og sko

Fretex-beholder finnes på parkeringsplassen i 1. etg.

Glass og metall

Beholdere for dette finnes ved bussholdeplassen i Sannergata. Alle har ansvar for å bringe sitt eget avfall hit.

Miljøfarlig avfall

Har du miljøfarlig avfall, som malingsrester osv, leveres dette hos Sofienbergparken minigjenbruksstasjon, Helgesensgt 56. Her kan du levere inntil en kubikkmeter avfall.

Container

I forbindelse med dugnad to ganger i året (vår og høst) bestiller styret container til Fossheim borettslag. Dette er en fin anledning til å rydde ut litt rot i kjellerboden.

PS! Det er kun husholdningsavfall som skal kastes i søppelkassene. Dersom du ønsker å kaste større gjenstander når det ikke er container tilstede, kan du levere dette på for eksempel Haraldrud gjenbruksstasjon på Brobekk eller Sofienbergparken minigjenbruksstasjon .  Alle som har større oppussingsprosjekter må sørge for å fjerne avfall selv – se informasjon her.