Egenbestilte avfallssekker og containere

isekk

Vi har følgende retningslinjer for egenbestilte avfallssekker (iSEKK og tilsvarende leverandører) og containere i Fossheim borettslag:

  • Beboere må søke styret om godkjennelse til utplassering av sekker. vaktmester.fossheim@outlook.com
  • Sekker skal ikke stå mer enn 3 dager før de blir hentet.
  • Sekkene som er godkjent skal merkes med leilighetsnummer. Dette gjør du enkelt ved å klistre på en teipbit eller lignende og skrive på leilighetsnummeret ditt.
  • Sekkene skal ikke stå inntil husveggen på grunn av brannfare.
  • Sekkene skal ikke hindre allmenn ferdsel til og fra borettslaget.
  • Sekkene skal ikke stå i nærheten av søppelcontainerne, fordi de vil hindre adkomsten til tømmebilen

Bortkjøring av søppel fra fellesområdene koster borettslaget mange penger hvert år. Dette er penger som hentes fra husleia vår og kunne vært brukt til å gjøre nyttige ting for fellesskapet.