Deling av informasjon og gjenstander mellom beboere

Det skal ikke gjensettes gjenstander i inngangspartiene. Dette kan være til hinder i en rømningssituasjon/ skape ekstra røykutvikling.

– Tavler i 1. og 6. og facebookgruppen kan benyttes til notiser om å gi bort, selge eller ønske gjenstander.

– Plakater om salg av leiligheter kan kun henges opp på merket område i yttergangene i 6. og 1. etg. Plakatene skal fjernes så fort leiligheten er solgt.

– Ingen plakater skal henges i heisene, på dørene eller andre steder utenom spesielt anviste steder.

Det vises for øvrig til husordensreglene