Heisene

Heisene i Fossheim borettslag er to trauste og trofaste arbeidshester. Mye av heissystemet er fra blokka ble bygget i 1966. Det betyr at heisene er gamle og sårbare.

Vi som beboere må behandle heisene så pent som mulig. En fin huskeregel er å vente med å åpne heisdøra til du hører et lite «klikk». Da unngår du nemlig å skyve den lille metallkroken som låser døra, ut av posisjon. Dette fører ofte til heisstans. Ved stans tar det tid før heismontøren er på plass for å fikse og det koster fellesskapet mye penger.

Utgiftene til drift av heisene var i 2016 på 370 835 kroner. Det vil si 2 318 kroner pr. boenhet i snitt.

Sittende styre har som oppdrag å utrede hvordan vi best kan utbedre heissystemet vi har pr. i dag. Dette er vi godt i gang med og forslag vil bli lagt fram til avstemming blant alle beboere på generalforsamlingen i mai 2018.

Ditt bidrag som beboer vil i mellomtiden være å ta så godt vare på heisene som mulig.