Nøkler

Nøkkel til sikringsskap og radiatornøkkel for lufting er personlig og selges ikke av styret. Disse nøklene er universale og fås kjøpt i jernvarehandel (f. eks. Jernia).

Styret selger nøkler til inngang, inngang til boder 1-4 etg, inngang til postrom 1 etg og nøkkel til låst sykkelstall (OBS her er det venteliste). Nye nøkler kan kun bestilles av andelseier. Nøklene koster 500 kr pr stk, og bestilles på nokkel.fossheim@outlook.com

Beboere er selv ansvarlig for nøkkel til leiligheten og postkassenøkkel.