Ny i borettslaget

Informasjon til nyinnflyttede

Gratulerer med ny leilighet!

Vi håper du vil trives i Fossheim borettslag. Under følger litt nyttig informasjon til deg som nettopp har flyttet inn.

Fossheim borettslag har egen nettside! Se http://www.fossheim.org

Vår forretningsfører er OBOS. For kontakt, se http://www.obos.no

Regler for borettslaget

Borettslaget er regulert gjennom husordensreglene og vedtektene. Hvis du lurer på hvilke regler som gjelder vil disse dokumentene gi svar på det meste. Se vedtekter og husordensregler for mer info.

Gjør deg spesielt kjent med reglene for støy. Når du er ny i leilighet er det fristende å pusse opp, men vær oppmerksom på at naboene kan høre deg.

Felleskostnader

Felleskostnader blir fakturert via OBOS. Første faktura får du i posten. Er det problemer ta kontakt med OBOS.

Fellesgjeld

Ved spørsmål om fellesgjeld ta kontakt med OBOS. Styret sitter dessverre ikke på denne informasjonen for de ulike leilighetene.

Postkasse og ringeklokke

Alle postkasser skal være merket med samme type skilt. Nye skilt og postkassenøkler kan bestilles ved å kontakte Skiltservice AS på post@skiltservice.com.

NB! Leilighetsnummer skal stå på postkasseskiltet!

For å få ditt navn på dørtelefonen må du ta kontakt med styret på styret.fossheim@outlook.com.

Nøkler

Dersom det er behov for flere nøkler enn de nøklene som medfølger leiligheten kan bestilling og begrunnelse for behov sendes til nokkel.fossheim@outlook.com

Nøkler til inngangsdøren til egen leilighet er beboers eget ansvar.

Nøkler som skal følge leiligheten:

  • Leilighetsnøkkel/kodebrikke
  • Fellesnøkkel til vaskeri, fellesbalkong, sykkelrom og søppeldunker
  • Nøkkel til bodområde
  • Vaskeribrikke
  • Nøkkel til sikringsskap
  • Nøkkel til radiator
  • Nøkkel til postkasse
  • Ev. hengelåsnøkkel til bod
  • Nøkkel til radiator

E-postadresse og telefonnummer

Påse at din epostadresse og ditt telefonnummer er registrert i OBOS’ medlemsregister.

Parkering

Borettslaget har 30 parkeringsplasser ute og 32 innendørs garasjeplasser. I tillegg har vi 6 innendørs parkeringsplasser for motorsykkel. Søknad om plass sendes til parkering.fossheim@outlook.com. Det er venteliste for parkeringsplass.

Gjesteparkering

Blokkas beboere disponerer tre gjesteparkeringsplasser. De er plassert øverst i rekka med plasser mot Ringnes Park/Thorvald Meyers gate og er merket med skilt.

Se parkering på hjemmesiden for utfyllende informasjon.

Lukket Facebook-gruppe

Kommunikasjon med andre beboere i borettslaget foregår stort sett på borettslagets lukkede gruppe på facebook. Styret anbefaler at du melder deg inn så fort som mulig etter at du har flyttet inn. Les mer om hvordan du melder deg inn.

Vaskeri

Fellesvaskeriet ligger i 4. etasje og er åpent fra 7-23 alle dager. Den blå vaskebrikken følger med leiligheten og skal overleveres deg  fra tidligere eier. Hvis du har behov for å kjøpe en ny brikke, kontakt vaskeriansvarlig på vaskeri.fossheim@outlook.com. Ny brikke koster 200 kroner. Se nettsidene til vaskeriet for mer informasjon.

Ventilasjon

Borettslaget har et felles ventilasjonssystem. Det er ikke tillatt å koble til avtrekksvifte på badet til en slik ventilasjonkanal. Det er heller ikke tillatt å legge rør fra avtrekksvifte over komfyr ut av bygget. Kullfilter er eneste mulighet.

Forsikring

Borettslaget er forsikret i Tryg forsikring polisenummer 6596635. Denne dekker skade på ytre vegger og indre bærevegger. Byggforsikringen dekker også sentralevarmeanlegget, avløpsrør og vinduer. Du er selv ansvarlig for å forsikre eget innbo.

Skulle det oppstå en skade i leiligheten din, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Dersom flere leiligheter er berørt, opplys om dette når du melder skaden til forsikringsavdelingen i Tryg på:

Telefon: 915 04 040

Boder

Hver leilighet disponerer en bod.  Bodene ligger i 1. – 4. etasje.

Sykkelparkering og sykkelboder 

Det finnes 3 innendørs sykkelboder i femte etasje, inngang ved garasjene i samme etasje. Sykkelstativer utenfor inngangen i 1. og 6. etasje.

Avfallshåndtering

Borettslaget har søppelcontainere og container for papir utenfor inngangen i 1.etasje. Husk å kildesortere plast og matavfall i avfallsposer som du får gratis i matbutikken. Disse kastes sammen med restavfall i våre containere. For annet avfall gjelder det å få oversikt over mulighetene i nabolaget.

INGENTING SKAL PLASSERES UTENFOR SØPPELKASSENE. Ekstra bortkjøring av avfall som plasseres utenfor søppelkassene belastes beboere gjennom fellesutgiftene og kan på sikt føre til høyere felleskostnader.

Hver vår og høst, samtidig med dugnaden, settes det ut avfallskontainere for større gjenstander.

Bruk av fellesområdene

I henhold til husordensreglene er det ikke tillatt å hensette eller lagre private ting som for eksempel møbler, sykler, søppel etc. i fellesområdene. Fellesområder vil si alt utenom leiligheter og boder. Hensatte ting fjernes uten varsel og ansvarlig beboer belastes kostnadene ved fjerning direkte.

Trygghet og sikkerhet

Det skal være trygt å bo i Fossheim. Vi har alle et ansvar for å sørge for at uvedkommende ikke kommer inn i blokka. Ikke la utgangsdørene stå åpne. Folk som besøker Fossheim slipper kun inn ved å ringe direkte til leiligheten de skal besøke via callinganlegget.

Godt bomiljø

Fossheim borettslag er et godt sted å bo.  For å beholde det gode naboskapet oppfordrer styret alle nyinnflyttede til å: