Viktige telefonnumre

Vannlekkasje (døgnvakt)

  • 23 03 54 00

Strømstans

  • 909 25 659

Ved strømstans så har borettslaget kun ansvar for feil i stigeledninger fram til sikringsboksen.

Heisstans

  • 21 97 97 01