Bilparkering

Borettslaget har 29 utendørs parkeringsplasser, 22 garasjeplasser, 7 innendørs motorsykkelplasser, samt 3 gjesteparkeringplasser.

Alle henvendelser om parkering sendes til parkering.fossheim@outlook.com


👉 Gjesteparkering

👉 Innendørs garasje

👉 Utendørs parkering

👉 Hvordan søke om parkeringsplass?

👉 El-biler

👉 Kontroll av biler på leide plasser

👉 Andre bestemmelser


Gjesteparkering

Informasjon om gjesteparkering, samt innloggingsdetaljene finner du på Vibbo.

Viktig! Registreringen er kun en melding om autorisert bruk til parkeringsselskapet, slik at dine gjester ikke får parkeringsbot eller blir tauet vekk. Registreringen vil ikke fungere som en reservasjon av en gjesteparkeringsplass. Det er fortsatt de som først kommer til ledig plass som får parkere. Dette er for å ha en høyere grad av tilgjengelighet, da noen gjester benytter gjesteparkeringsplass i en kortere periode enn det som blir registrert av beboer.

Karantenetid

Det vil fortsatt være begrensninger på hvor lenge gjestene kan stå på gjesteparkeringen. Begrensningene er: 

 • 5 timer (ingen karantenetid) 
 • 1 døgn (1 døgn karantenetid) 
 • 3 døgn ( 3 døgn karantenetid) 

Karantenetid betyr at man ikke kan registrere ny parkering før karantetiden er utløpt. 

Har du utfordringer med dette? Kontakt parkering.fossheim@outlook.com 

Gjesteplassene er ikke ment som regulære parkeringsplasser for beboerne og vi henstiller om at disse forbeholdes gjester til borettslaget.

Viktig! Beboere som bruker gjesteparkeringen til å parkere egen bil kan risikere å få bot.

Innendørs garasje

Bil:

 • 805 kr f.o.m. 01.05.2022 (indeksjustering på 5.8% fra 1.05.2023)
 • Depositum på 5000 kr
 • Etableringsgebyr til OBOS*

For garasjeplasser i kjellergarasjen må man bruke en garasjebrikke for å få tilgang. Dersom en ny brikke må gis ut til leier, koster denne 600 kr.

Som vedtatt på generalforsamlingen i 2018, er området utenfor garasjer i 5. etasje fellesareal. Det er ikke tillat å benytte fellesarealet utenfor garasjen som en ekstra biloppstillingsplass, og de som gjør det kan risikere å få bot.

Det er ikke lov å parkere utenfor garasjer i 5. etasje og de som gjør det risikerer å få bot.

MC:

 • 402,50 kr f.o.m. 01.05.2022 (indeksjustering på 5.8% fra 1.05.2023)
 • Depositum på 2500 kr
 • Etableringsgebyr til OBOS

Det er en måned oppsigelse når man skal avslutte leieforholdet, også ved salg av leiligheten. Oppsigelsen gjelder fra første dag i måneden etter oppsigelsesdato. Hvis du for eksempel sier opp 17. mai, så gjelder oppsigelsen fra 1. juni og du har plassen fram til 01. juli.

Parkeringsleie trekkes sammen med felleskostnadene fra OBOS.

Utendørs parkering

 • 402,50 kr f.o.m. 01.05.2022 (indeksjustering på 5.8% fra 1.05.2023)
 • Etableringsgebyr til OBOS*

Det er en måned oppsigelse når man skal avslutte leieforholdet, også ved salg av leiligheten. Oppsigelsen gjelder fra første dag i måneden etter oppsigelsesdato. Hvis du for eksempel sier opp 17. mai, så gjelder oppsigelsen fra 1. juni og du har plassen fram til 01. juli.

Parkeringsleie trekkes sammen med felleskostnadene fra OBOS.

*Gebyr til OBOS er per i dag 763 kr (04.2022)

Hvordan søke om parkeringsplass?

Både innendørs og utendørs plasser fordeles etter venteliste og kan ikke overføres eller fremleies. Du kan melde deg til ventelisten ved å sende en mail til parkering.fossheim@outlook.com med navn, leilighetsnummer og ønske om plass utendørs mot fossen, utendørs mot Ringnes, innendørs i kjelleren eller innendørs mot Ringnes. Alle kan stå på alle listene, men har kun mulighet til å takke nei til tilbudt plass 1 gang pr. liste. Ved to negative eller manglende svar, må du søke deg inn på listen på nytt.

Oppdaterte ventelister finner du på Vibbo.

Det er vanskelig å anslå ventetid for plass, fordi det varierer i forhold til inn- og utflyttinger i blokka. Det går generelt raskere å få plass ute enn inne.

El-biler

På grunn av brannfare og fordi at blokkens elektriske system ikke er dimensjonert for det, er det dessverre ikke tillatt å benytte kontakter/strømuttak i borettslaget til å lade el-biler. Alternative steder å lade el-biler er ladestasjonene utenfor Sagene skole rett ved blokken, eller ved JYSK.

Kontroll av biler på leide plasser

Det er et problem med fremmedparkering på de leide parkeringsplassene ute. For de beboerne som ønsker det, er det mulig å melde fra om hvilket regnr. du ønsker tilknyttet parkeringsplassen din. Parkeringstjenesten vil da kontrollere plassen din og gi bøter til alle biler som ikke er registrert på plassen.  

Send en e-post til Parkering.fossheim@outlook.com 

Østlandske parkering AS er parkeringsselskapet som håndhever parkeringsreglene utenfor blokka.

Du kan også finne ut eier av bil ved å sende en SMS. Tast inn REGNR (mellomrom) og registreringsnummeret på kjøretøyet du ønsker å få informasjon om, og send meldingen til telefonnummer 2282.

Ved spørsmål om bøtelegging og borttauing kontakt parkeringstjenesten på 456 84 841.

Andre bestemmelser

Det er anledning til å parkere utenfor blokkas inngang i 1. og 6. etasje inntil 15. minutter for av- og pålessing. Påse at du ikke sperrer passasjen for andre. Ambulansebårer, barnevogner og rullestoler må kunne passere.

Framleie av parkeringsplasser er ikke tillatt. Dette er for å sikre at ledige plasser blir fordelt i henhold til ventelisten for parkering. Videre er det ved garasjeleie ikke anledning til å bruke området utenfor garasjen som oppstillingsplass for bil.

Fossheim har et fast brøytefirma som brøyter parkeringsplassen. De vil ikke kunne komme mellom og helt inntil biler og på de smaleste områdene, så alle må være beredt på å måke fram egen bil. Det vil også være tidspunkt der man må måke gangsti. Snøskuffer er tilgjengelige i 1. og 6. etg. Strøsand er tilgjengelig i sandkasser i 1. og 6. etg. Her må alle bidra til å holde fellesskapet trygge, spesielt tidlig på morgenen og i helgene/ utenfor vaktmesters arbeidstid.