Pusse opp?

Skal du pusse opp leiligheten din? Da er det noen ting du må tenke på:

Når kan jeg pusse opp?

Reglene for støy og avfallshåndtering som berører oppussing i Fossheim borettslag sier:

Større oppussinger kan kun gjennomføres i normal arbeidstid mandager-fredager mellom 08.00 og 16.00. Før oppstart skal styret ha beskjed, samtidig som de nærmeste naboer varsles om arbeidets varighet.

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00, og fra kl. 17.00 – 18.00. Musikk og sangøvelser, banking, boring eller annen støy skal ikke forekomme etter kl. 21.00, heller ikke på søn- og helligdager, eller før kl. 10 og etter kl. 17.00 på lørdager.

Hva gjør jeg med avfallet?

Fossheim borettslag har et moderne søppelanlegg ved parkeringsplassene i 1. etasje. Her kan du kildesortere matavfall, plast og vanlig restavfall fra husholdning. Borettslaget bekoster også konteiner for større avfall i forbindelse med dugnadene vår og høst. Utover dette henvises beboerne til nærmeste mottakssteder for spesialavfall.

Les mer om avfallshåndtering i borettslaget

Dersom du ønsker å leie konteinere eller sekker (iSekk) for privat bortkjøring av avfall i forbindelse med oppussing, ber vi deg kontakte styret på forhånd. Vi kan da rettlede deg om plasseringen av disse.

Les mer om egenbestilte avfallssekker (iSEKK og andre leverandører) og containere

Ansvar for skader på fellesområder

Vi minner om at beboere selv har økonomisk ansvar for skader de påfører fellesområdene. Dette inkluderer skader på vann- og avløpssystem, elektrisk anlegg og heiser.