Brannsikkerhet

Møtepunkt i tilfelle brann er ved parkeringsgarasjen til Ringnes Park (over Thorvald Meyersgate)

HUSK: Redde – Varsle 110- Slokke!

Fossheim er en meget brannsikker blokk til å være såpass gammel og høy. Vi har gode
branndører, betongvegger, flere rømningsveier, god avstand mellom vinduer (så brann
ikke sprer seg på utsiden) osv.

Ved brann stanses heisene ved hjelp av en utløser i 6. etg. Denne skal ikke røres i andre situasjoner, da det stanser heisene og fører til ekstra utgifter for fellesskapet.

Fossheim har som de fleste andre valgt å ikke sette opp brannvarsling i korridorene. Det vil være liten sjanse for at det vekker folk, og om noen hører det kan det lure folk ut i en røykfull korridor når de egentlig bør holde seg i en tryggere leilighet.

Seriekobling mellom leilighetene er bevisst ikke installert – fordi det vil føre til så mange falske alarmer at beboerne vil slutte å reagere – og da blir det falsk trygghet.

Brannsikkerhet handler først og fremst om å forebygge (brannvarsler), ha riktig slokkeutstyr (pulverappratet) og kunne nummeret til brannvesenet hvis ulykken er ute (110).

I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det skal minimum være ettpulverapparat i hver leilighet. Disse er sist kontrollert i en fellesrunde høsten 2022.

Alle leilighetene er også utstyrt med brannvarsler. Disse ble installert høsten 2022. De har langtidsbatteri. Her er det viktig å merke seg at selv om man satte inn disse i en fellesrunde i blokka, så er det den enkelte andelseiers ansvar å sørge for å vedlikeholde brannsikkerheten i sin leilighet.

Blir det trøbbel med de brannvarslerne kan dere ta kontakt med Gowens A/S (www.boligbrann.no) og få dem reparert eller byttet batteri. En del andelseiere har i tillegg «vanlige» brannvarslere. Disse bør man skifte batteri på hvert år – for eksempel 1. desember!

Brannvarlsere bør testes en gang i året og du bør også snu pulverapparatet ditt to ganger i året.

Du finner nyttig informasjon om brannvern på Norsk Brannvernforening  og Brann og Redningsetaten – Oslo Kommune.