Elektrisk anlegg og oppgradering

Sikringsskapet er beboers ansvar

Alle beboere i Fossheim har selv ansvar for egne sikringsskap. Selv om tilgangen til sikringsskapene er fra korridorene, tilhører de leilighetene. Styret og fellesskapet har med andre ord ingen ansvar for de enkelte sikringsskapene. Har du utfordringer med sikringsskapet ditt, oppfordrer vi deg til å kontakte sertifisert elektriker.

Oppgradering av sikringsskap

Etter befaringen av samtlige sikringsskap på nyåret 2018, anbefalte borettslagets faste elektroleverandør at hver enkelt leilighet med gammelt sikringsskap (skrusikringer) bytter til skap med automatsikringer og jordfeilvarsler. Anslått kostnad for å skifte sikringsskap er ca. kr. 4 500,-. Denne kostnaden må hver enkelt leilighet ta selv. Alle som vil skifte står fritt til å velge installatør, men arbeidet må utføres av autorisert firma og personell.

NB! Det er ikke tillatt å øke ytelsen (ampere) i hovedsikringen.

NB! Vi minner om at sikringsskapet ditt ALLTID skal være LÅST.