Facebook-gruppen

Borettslaget har en Facebook-gruppe hvor beboere kan kommunisere med hverandre. Det er en fin plattform for å bli bedre kjent i borettslaget og motta informasjon fra styret, men kontakt med styret må foregå på e-post.

Du kan melde deg inn i gruppen med å benytte deg av denne lenken: https://www.facebook.com/groups/116224551826850/

Når du melder deg på gruppen så er det viktig at spørsmålene som stilles blir besvart. Styret vil ikke behandle forespørsler med tomme svar. Vi anbefaler at ny beboere melder seg inn direkte fremfor å bli invitert inn, da det er usikkert om spørsmålene dukker opp da.

Henvendelser postet på Facebook-gruppen vil ikke bli besvart av styret. Dette for å sikre at personlig opplysninger ikke kommer på avveie og for å bevare historikk på en forsvarlig måte. I tillegg er det meget vanskelig å lete opp kommentarer på gruppen bakover i tid.

Styret har opprettet et e-post-system hvor alle styremedlemmer kan svare på henvendelser i alle ansvarsområder. Dette sikrer god dekning og rask repsonstid. Henvendelser som blir sendt direkte til styremedlemmer på private plattformer som f. eks. messenger, sms, o.l. vil ikke bli besvart. Styret mener ikke å være utilgjengelig for beboere, men styremedlemmenes private tid må vernes.