Nettsider

Nettsidene er ment å være informative på det som angår beboere i Fossheim.

Syns du at det er noe som mangler, eller er et punkt vi bør ha med, har noen fine bilder du vil dele: ta kontakt med ikt.fossheim@outlook.com.