Boder

Det følger en bod med hver leilighet. Disse befinner seg i 1.-4. etg.

Beboere i borettslaget har tilgang til å leie 4 «halvboder» i 1. etasje og en stor bod i 3. etasje. Tre av bodene er for langtidsleie, to er for kortidsleie.

Prisen er 200 kroner pr. måned for langtidsleie av halvbod og 100 kroner uka for kortidsleie av halvbod.

Den store boden vil kun leies ut på ukesbasis til 200 kroner pr. uke.

Oppsigelsesfrist på langtidsleie er 1 måned.

Meld din interesse på e-post til utleie.fossheim@outlook.com. Utleie av bodene foregår med ventelistesystem ikke ulikt den som brukes på parkeringen.

Det må bemerkes at leietaker selv må sørge for å forsikre tingene som plasseres i bodene. Styret tar ikke ansvar for ødelagte eller tapte gjenstander i bodene.