Korttidsutleie av leiligheter

Informasjon om reglene for korttidsutleie av leiligheter

En andelseier i Fossheim borettslag kan i fritt leie ut deler av leiligheten til andre, dette både for kort og lang tid.
Man må søke styret om all utleie av hele leiligheten.
Nye regler om kortidsutleie trer i kraft først fra 1. januar 2020. Etter den dato må man fremdeles søke styret om bruksoverlating (langtidsutleie) av leiligheten. Men for kortidsutleie, inntil totalt 30 dager i året, kan man da gjøre dette uten å søke styret om godkjenning.
Skjema for søknad om bruksoverlating (fremleie) av leiligheten fås fra OBOS.

I situasjoner med ulykker eller brann er det viktig at OBOS har oppdaterte lister over hvem som bor i den enkelte leilighet. Alle oppfordres derfor til å sikre seg at dette er i orden.