Renhold

Vi har renholdsavtale med firmaet Bjerke Renhold AS.

Renholdet blir utført på tirsdager.

-ukentlig renhold: alle korridorer, trappen opp til 10. etg. matter ristes, heis med slisser og speil, inngangsparti, glass i inngangsparti, gulv og bord i fellesvaskeri.

-hver 14. dag, ulike ukenummer: trapp 10 – 19 etg. gulv i fellesrom, tørke oppå vaskemaskiner og vinduskarmer fellsvaskeri.

-månedlig renhold: baktrapp, sykkelstall, toalett i 4., vegg bak vaskemaskiner.

-hvert halvår, juni og desember: korridorer i kjellerarealer.

Bjerke renhold AS har søkt om godkjennelse etter den nye godkjennelseordningen for renholdsbedrifter som trådte i kraft 1. desember 2012. Søknaden er under behandling i arbeidstilsynet. Fram til godkjennelsen går i orden kan vi fortsette å benytte deres tjenester. Blir de ikke godkjent må vi finne et annet renholdsbyrå. Bjerke Renhold AS er konkuransedyktig og vi håper de blir godkjent.