Vaktmester

Drift av blokken

Vaktmestertjenester leveres fra Toma. Vi benytter deres tjenester 2 timer pr dag i tidsrommet 10-16, 4 dager i uken. Vaktmester kontaktes via styret.
Fra og med inngangsdøren til leiligheten og innover er beboers eget ansvar, og vaktmester kan kun utføre arbeid i leiligheter etter avtale med styret.

Styret kontaktes på e-post (vaktmester.fossheim@outlook.com) når beboere oppdager lyspærer som har gått eller annet driftsmessig som bør ordnes.

Ved akutt vannlekkasje ta direkte kontakt med rørleggersentralen på (døgnvakt) på telefon 23 03 54 00.
Borettslaget har også en vannstøvsuger, denne oppbevares på vaskeriet.

Ved strømstans i leiligheten kan du for eksempel kontakte Haltuff elektro på 909 25 659 i åpningstiden eller 922 84 691 på vakttelefon. Ved strømstans i korridorer osv kontaktes styret på e-post styret.fossheim@outlook.com

Ved heisstans sendes en e-post til styret.fossheim@outlook.com . Dersom noen står fast i heisen kontaktes vaktsentralen fra heisen.

FAQ

Sikringsboks: nøkkel til sikringsboks skal følge leiligheten. Det er universalnøkler som kan kjøpes på jernvarehandel.

Radiatorer: den vanligste årsaken til at man ikke får varme i radiatorer er at man må lufte radiatorer. Dette må hver enkelt beboer gjøre regelmessig og minimum hver høst når varmen skrues på igjen. Man trenger en radiatornøkkel. den fås kjøpt på jernvarehandel/ Clas Ohlsson. Radiatornøkkel stikkes inn i tappen som stikker ut av radiatorer, man vrir om FORSIKTIG og det vil komme varmt vann og luft ut av radiatoren. Man er ferdig når det renner en jevn stråle. Sørg derfor for å ha klut og bøtte tilgjengelig.

Nøkkel: Styret selger nøkler til fellesarealene. Les mer om nøkler