Rørleggerarbeid

Borettslaget har en avtale med Rørleggersentralen om 10% rabatt på arbeid og materiell levert innenfor normal arbeidstid. Det gis ikke rabatt på arbeider utenfor normal arbeidstid.

For å lette beboerens oppfølging av rør og bad har styret inngått en rammeavtale med Rørleggersentralen, les mer på www.rorleggersentralen.no

Visse vedlikeholdsarbeider på VVS (Ventilasjon, Varme, Sanitær) i leilighetene er borettslagets ansvar. Når slike arbeider skal utføres og betales av borettslaget skal alltid styreleder kontaktes i god tid på forhånd for å kunne komme på befaring før styret bestiller arbeidet. Er ikke dette gjort vil ikke borettslaget betale arbeidet. Eneste unntaket er ved akutte lekkasjer, da skal rørlegger og styreleder varsles med en gang.

Arbeidene som er borettslagets ansvar er: Alle gjennomgående rør som kommer fra andre leiligheter og går videre til neste leilighet og reparasjoner av rør inne i bærende konstruksjoner. Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også reparasjon og utskifting av radiatorer og rørene til disse, men pussing og maling av disse er andelseiers ansvar.

Rørleggersentralen as

-sentralbord: 23 03 54 00 (døgnåpen)

-kontor: Brobekkveien 40

-mail: post@rorleggersentralen.no

– www.rorleggersentralen.no