Sentralfyring og varmtvann

Sentralvarmen slås på rundt 15. september og slås av rundt 1. mai.

Bevisst forbruk av fyring og varmtvann bidrar til å holde fellesutgiftene nede.

Oppvarming av varmtvann beløper seg til ca 120 000 pr.måned. Det oppfordres derfor til å fyre minst mulig, skru ned om natta og kun ha minimumsvarme på når man er bortreist. I tillegg ikke å sløse med varmtvann i husholdningen.

Sentralvarmeanlegget er avslått i sommermånedene. Ved behov til oppvarming f.eks. til kalde sommerkvelder, oppfordrer vi til å kjøpe en liten oljeovn e.l. Det blir billigere for alle å fyre litt alternativt frem til sentralfyringa skrus på.

Lufting av radiator

 

Det er vann i radiatorene hele året, men det kan allikevel dannes luftlommer om sommeren når det er mindre sirkulasjon i systemet. Når fyringen starter igjen på høsten, bør man alltid sjekke at det ikke er luft i radiatorene. Dette for at vi kan full få vannsirkulasjon i hele anlegget og få fjernet luft som ellers vil føre til at anlegget ruster innenfra.

Man lufter radiatorene ved å bruke radiatornøkkelen på den lille ventilen. OBS! den skal så vidt åpnes. Hvis den åpnes for mye kan den sprette av og forårsake vannlekkasje. Hvis du er usikker på hvordan det skal gjøres, skaff heller kyndig hjelp. Man er ferdig når det kommer en klar og jevn vannstråle ut av luftehullet. Det blir lett søl, så sørg for å ha klut og bøtte tilgjengelig.

Radiatornøkkel fås kjøpt på jernvarehandel/ Clas Ohlsson.