Sikre rømningsveier og «vannveier»

På dugnaden rydda vi alle tørrboder og brannbalkonger for rusk og rask. Det gjør vi på hver dugnad – og det trengs. Allerede nå – en uke senere er det kommet nye gjenstander.

At tørrbodene er ryddige er viktig for å sikre lett tilgang til vann ved brann. Tomme brannbalkonger er viktig for at vi skal kunne rømme ved brann.

For vår egen sikkerhet må alle bidra til å holde korridorene, brannbalkongene, trappeløpene og tørrommene (kottene i korridorene) tomme for søppel og gjenstander. Og tilgangen til disse stedene kan ikke låses eller forhindres på annen måte.

Spesielt kritisk er det om gjensatte gjenstander bidrar til ekstra røykutvikling eller hindrer fremkomst enten for oss beboerne eller brannvesenet i mørket. Denne blokka er vanskelig nok å rømme fra uten ekstra hindringer på veien.

Observante beboere vil også se at vi har fått satt opp dørskilt på tørrommet i 15. og 19. etg. for å markere at her lagres det redningsbårer.

Eksempel på hvordan vi IKKE kan ha det på tørrommet. Dette vil hindre oss i å få tak i båre og vann – på et tidspunkt der vi ikke har tid til hinderløype. For egen og naboers sikkerhet – hold rømningsveier og «vannveier» frie.

Nye benker på fellesbalkongen

Ett av resultatene fra dugnaden var nye benker på fellesbalkongen.

Nå kan vi nyte den fantastiske utsikten mot fossen eller vente på skyss på nye benker.

Skulle noen trenge et bord til benkene så kan styret kontaktes. Vi har gamle hagebord på lager.

Planlagt stans av heisen nå – og ca en halvtime-time

Det har vært gjennomført feiltesting av heisen for å finne ut hvorfor den til stadighet stanser. Heisfirma tror nå de kan ha funnet feilen, og prøver nå om det hjelper å bytte en del. Oppstart 17:35 torsdag 24.09.

Vi krysser fingrene.

Styret oppfordrer beboerne til å fortsette å melde inn observasjoner av hva som skjer om heisen stanser igjen.

Heisfirma understreker at stansene ikke er til fare for beboerne, men når den bråstanser kan det oppleves dramatisk pga den høye farten den nye heisen har.

I de fleste tilfeller der heisen har stanset har den gått ned i første etg. for så å være klar for bruk igjen av seg selv etter en kort pause. I ettermiddag (torsdag) har vi hatt en full stans der den ikke har startet igjen uten hjelp.

Nye tømmedager for avfall

Det er kommet nye dager for avfallshenting i Thorvald Meyersgate 5.

Restavfall hentes mandager og papiravfall på torsdager.

Meld fra om manglende avfallshenting

Beboere kan melde fra til Oslo hvis avfallet ikke er hentet i løpet av den første virkedagen etter den oppgitte hentedagen. Unntaket er i forbindelse med røde dager, når det kan det være avvik mellom tidspunktet som vises og den faktiske hentetiden. 

Forsøpling i nærområdet?

For søppel på parkområdene rundt eiendommen kan alle melde fra om forsøpling på bymelding.no eller via Rusken-appen.

Kontainer på plass

Denne grønne er borettslagets kontainer – og du kan benytte den til å kaste ting du vil kvitte deg med. Kontaineren blir stående ut uka (byttes på torsdag).

Spør gjerne på facebook om noen har bruk for det før du kaster det i kontaineren.

Dette kan ikke puttes i kontaineren:

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
 • Forurensede masser
 • Gips
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Isolasjon

Det er ikke tillatt å kaste avfall i fargetette avfallssekker. Dersom avfallssekker benyttes må disse være gjennomsiktige.

Dugnad, fellesområder og kontainer

Påminnelse, Mandag 21.09.2020 er det dugnad.

Det vil komme en kontainer som alle kan benytte for å kvitte seg med avfall. Den blir stående over helga (men tømmes torsdag).

Det kommer ikke egne containere/bokser for el-avfall og farlig avfall, så det må enhver levere på gjenbruksstasjoner eller vente til en senere anledning.

Fellesrområder (inkludert bodområder og brannbalkonger) vil bli ryddet for ting. Det er i følge husordensreglene ikke lov til å oppbevare ting her, så beboere bes å fjerne ting de har hensatt der.

Husk å lufte radiatorene!

 

2017-09-17 - Radiatornøkkel

Sentralvarmen er skrudd på og vaktmester skal gjøre justeringer på anlegget. Det er nå spesielt viktig at vi alle lufter radiatorene våre. Når vi lufter radiatorene, øker trykket og sirkulasjonen, noe som gjør det lettere å justere temperaturen. Oppvarmingen blir også mer effektiv. Ved å fjerne luftlommene i vannet, unngår vi også rust i systemet, noe som kan bli kostbart over tid.

Du lufter radiatorene dine med en standard luftenøkkel. Hvis du ikke har en, kan du enten låne av naboen eller kjøpe på nærmeste jernvarehandel. Hold en beholder under luftekranen, skru til vannet begynner å renne. La det renne til det kommer en jevn, uavbrutt stråle. Skru hardt igjen og du er ferdig.

Se videon over som viser hvordan du lufter radiatorene.

NB! Vær forsiktig da vannet er varmt og det er fare for å brenne seg.

Det er meget viktig at du skrur godt igjen etter lufting, samt sjekker om det er lekkasje eller fortetning i både ventil og rør. 

Oppvarming av varmtvann, som går til både forbruk og sentralvarme,  koster ca. 120 000 kroner i måneden. Vi oppfordrer derfor alle til å ikke bruke unødvendig mye varmtvann. I tillegg til å ikke la vannet renne unødvendig, handler det også om å ikke «fyre for kråkene». Det er enkelt å regulere temperaturen på radiatorene etter behov, for eksempel på natta eller når man reiser bort.

Les mer om sentralvarme og få tips til smart bruk av varmtvann her.

Støy i morgen torsdag 10. september 2020

Ved en inkurie har byggefirma glemt å varsle oss om at det skal skjæres terskler til heisdørene i alle etasjene i dag og i morgen. De er nå ferdig med 8 av 11 dører. De beklager mangel på varsling sterkt, og sier at vi må forberede oss på støy i morgen også.

Ta vare på vaskeriet vårt

Redd for hull i klærene eller misfarging etter vask? Da oppfordrer vi til å ta vare på maskinene i vaskeriet vårt.

Maskinene i vaskeriet er dyre og gode, men de tåler ikke alt. Styret ber beboere om å ta vare på maskinene våre.

Ikke tørk tekstiler som ikke tåler høy varme. Plastikk er ikke bra for tørketrommel, dette vil smelte og sette seg i trommelen. Personene som tørker i etterkant vil kunne få smeltet plastikk overført til sine tekstiler.

Ikke putt tunge gjengstander i tørkestrommelen. Dette gjelder blant annet sko, verktøyvesker, tennisballer etc. Trommelene er store og gjenstandene vil lage bulker i trommelen. Blir bulkene store nok, vil metallet mellom hulene bli skarpe og late hull i tekstilene.

Sørg også for å ta vekk gjenstander fra lommer når du vasker og tørker klær. Løse gjenstander som skruer vil ødelegge både tekstiler og maskinene.

Styret ber beboere om å oppdatere kontaktinfo på Vibbo

Borettslagets avtale med GET på bredbånd og TV går ut 31. desember 2020. Styret har valgt å ikke fortsette med avtalen med GET.

Ny avtale om Internett og valgfritt TV er inngått med Obos OpenNet. Ny leverandør vil begynne arbeidet med å installere infrastuktur i høst.

I forbindelse med innstalleringsarbeidet ønsker ny leverandør å føre kommunikasjon med beboere på sms og e-post. Det er derfor viktig at alle beboere går inn i Vibbo og oppdaterer sin kontaktinfo så fort som mulig.

Her er et eksempel på hvordan du kan oppdatere telefonnummer (det er samme fremgangsmåte for e-post).

 1. Gå inn på http://www.vibbo.no og logg deg inn.
 2. På hovedsiden trykk på pilen for å få frem menyen for endre kontaktopplysninger (se rød ring på bildet)

3. Velg menyvalget «Min profil»

4. Trykk på redigerknappen for telefon

5.Legg til eller endre telefonnummeret ditt i inntastingsfeltet og trykk «Bekreft»