Ikke hjemme når skadedyrbekjempere kommer på besøk?

Beboere som har registrert mobilnummer hos Obos skal ha fått en påminnelse fra skadedyrsfirma Nokas idag om bekjempelse av skjeggkre 20. mai (11. – 19. etasje) og 21. mai (1. -1 0. etasje)

Styret har registrert at det er beboere som ikke har anledning til å være hjemme når skadedyrbekjempere skal behandle leiligheten deres. NOKAS har dessverre ikke anledning til å forandre på deres plan. Styret må derfor be beboere som ikke kan være hjemme, om å søke hjelp hos en nabo eller bekjent i blokka, til å slippe skadedyrbekjempere inn i deres leilighet.

Naboen eller bekjente bør av praktiske årsaker helst ha oppsatt bekjempelse samme dag.

Vårdugnad 10. mai

Styret inviterer til dugnad 10. mai kl. 18:00 til kl. 20:00.

Møteplass: Parkeringsplassen utenfor 1. etasje

Det er tid for å gjøre blokken klar for en ny årstid og styret har lagt opp til aktiviteter for å bedre bomiljøet. Aktivitetene er lagt opp slik at smittevernsregler blir fulgt. Munnbind og håndsprit vil være tilgjengelig.

I forbindelse med dugnaden vil det komme en avfallskontainer for levering av restavfall. Avfallkontaineren vil komme 10. mai og hentes 14. mai.

Det er kun restavfall som skal kastes i Kontaineren.

Følgene ting er det ikke lov å kaste oppi:

 • Avfall i fargetette avfallssekker
 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (fliser, jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
 • Forurensede masser
 • Gips
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Isolasjon

Bekjempelse av skjeggkre i Fossheim borettslag

Det er dessverre blitt oppdaget skjeggkre-aktivitet i blokken og styret setter nå i gang tiltak for å bekjempe skadedyret sammen forsikringsselskapet .

Dato satt for tiltak er 20. mai og 21. mai. Et skadedyrselskap er engasjert og vil legge ut giftåte i blokken disse dagene. For at tiltaket skal være effektivt så må også åte legges ut i leilighetene. Skadedyrbekjempere trenger tilgang til leilighetene disse dagene.

Skadedyrselskapet vil starte i toppen og jobbe seg nedover blokka.

Beboere som bor i 11. etasje til 19. etasje må kunne gi skadedyrbekjempere tilgang til sin leilighet torsdag 20. mai.

Beboere som bor i 1. etasje til 10. etasje må kunne gi skadedyrbekjempere tilgang til sin leilighet fredag 21. mai.

Arbeidet vil starte fra kl. 08:00.

Det er viktig at bekjempelsen er godt koordinert og vi ber alle beboere være behjelpelig med å sette av tid de dagene skadedyrbekjempere skal legge ut åte i leilighetene.

Viktig informasjon om bekjempelsen 

Nabovarsel I henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-4 skal enhver som skal foreta bekjempelse varsle naboer og andre som kan bli berørt av bekjempelsen. Denne informasjonen er å anses som en nabovarsel. 

Bekjempelsen 

Det vil igangsettes bekjempelse med forgiftet åte (Advion Cockroach Gel) som vil legges ut på strategiske steder langs/under gulvlister innvendig i alle enheter, boder/lager og fellesareal. Åten utlegges i små doser på ca. 10-20 mg, og disse vil nærmest være usynlig og ikke påvirke noen i form av lukt eller ubehag. 

Utleggelse av åte er regnet som en sikker metode som vil gi god effekt allerede etter 3-4 uker med en reduksjon på ca. 70%. Åten fungerer opp til 6 mnd og gradvis over denne perioden vil skjeggkre populasjonen reduseres med ca. 90%. 

Under bekjempelsen vil det bli brukt så små mengder åte/gift som utplasseres strategisk, skjult dersom mulig, f.eks under lister, sprekker, etc. Det er allikevel viktig at man unngår å røre åten siden hensikten er at den skal virke lenge (opptil 6-9 mndr). Pass spesielt godt på at barn og kjæledyr heller ikke gjør dette. Hvis man kommer borti den, skal man vaske seg med såpe og vann. Man må hindre utilsiktet inntak av åten, da den kan forårsake organskader ved gjentatte inntak over tid, men en voksen person kan over tid få i seg over 100 mg per dag (365 dager) uten fare for negative helseeffekter. For barn (5 kg) så kan de over tid få i seg ca. 10 mg per dag (365 dager) uten fare for negative effekter. I praksis er det ikke mulig for barn å få i seg denne dosen pr. dag over tid, da det totalt legges ut små mengder med åte, som der mulig også legges skjult. Akutt forgiftning er ikke aktuelt da åten har en LD50 verdi på 407 mg/kg. Det betyr hvor mange mg pr. kg kroppsvekt barn må spise før det vil være en akutt fare. 

Forberedelser beboer må gjøre før behandling – gjerne tett opptil avtalt tidspunkt I områder som skal behandles er det fint om gulvareal langs lister (ytterkant mot vegg) på forhånd er godt rengjort og ryddet, slik at skadedyrtekniker fritt kan bevege seg langs gulvlister. Trekk gjerne ut senger, sofaer og andre store møbler fra veggen. Det er også viktig at leiligheten/enheten er tilgjengelig på tidspunktet vi skal behandle. 

Etterarbeid/rutiner. For å forebygge mot skjeggkre er det særdeles viktig beboere innfører gode rutiner på ryddighet/renhold. Matrester/smuler og til en viss grad støv er direkte konkurrent til åte, og bør fjernes hyppig. Unngå lagring av pappesker/papir på gulv. Ved innkjøp bør varer og produkter kontrolleres, og emballasje bør umiddelbart fjernes til søppelhåndtering. I etterkant av behandlingen bør støvsuging/vasking av gulv listverk utføres med forsiktighet, da åten tørker og lett kan bli borte. Forskning viser at åten fint kan ligge, og fortsatt har virkning i ca. 6 måneder. 

Byggeteknisk Huseier/sameiet bør ved jevne mellomrom kontrollere bygningsmassen for ujevnheter og sprekker, og tette disse for å hindre spredning av skadedyr mellom leiligheter og etasjer. 

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad ADVION COCKROACH GEL finner du på https://nokas-skadedyr.no/sikkerhetsdatablader/ eller ved å kontakte styret i sameiet/borettslaget. 

Spørsmål 

Spørsmål angående bekjempelsen rettes til styret.fossheim@outlook.com

Se denne videoen for informasjon om bekjempelsen: 

Undersøkelse Internett-problemer

Etter at borettslaget gikk over til fiber like før jul i fjor ble det meldt av flere på Facebook-gruppen om problemer med stabilitet og hastighet. Styret tok opp problemene med Obos Opennet og har siden da hatt en dialog med de. Obos Opennet har gjort noen undersøkelser og jobbet med sin utstyrsleverandør for å finne en løsning. Dette jobbes fortsatt med å finne en løsning, men de melder om at er få beboere som har meldt om problemer til deres brukerstøtte.

Styret ønsker derfor å kartlegge om hvor mange i borettslaget som har problemer med hastighet eller ustabilitet  med internett.

Hjelp oss ved å svare på skjemaet i denne lenken: https://forms.gle/SgFcHcjn1jnWZiv87

God Påske!

Styret ønsker alle beboere en god og trygg påske. Nyt helligdagene og ta vare på hverandre.

Påskekos i Fossheim

Styret har gått til innkjøp av to cafe-bord til fellesbalkongen i 6. Når oppholdsværet kommer (forhåpentligvis over helga) så kan vi ta med termosene våre ut, og møte en nærkontakt eller en nabo til en kaffe, med trygge to meter mellom oss.

Mange av våre lokale restauranter og cafeer har også flotte take-away-løsninger, så vi kan til og med støtte dem, og sitte på fellesbalkongen og spise og late som vi egentlig er på uteserveringa på Kiellands- eller Ryesplass med en venn.

Vi håper alle får ei fin påske. Ta vare på dere selv og hverandre!

Hilsen styret

Infoskriv til beboere i Fossheim borettslag

Introduksjon

VBM Byggfornyelse AS (VBM) har fått tildelt rollen som totalentreprenør for rehabiliteringsprosjektet i Thorvald Meyers Gate 5, og i forbindelse med dette ønsker vi herved velkommen til prosjekt! VBM er en mellomstor bedrift, som legger vekt på kvalitet og ryddighet i gjennomføring av våre prosjekter. Vi har spesialisert oss på rehabilitering av vann- og avløpsrør med tilhørende våtrom, og har gjennom de siste årene pusset opp over 1000 bad.

Prosjektets hensikt

Målet med dette prosjektet er å rehabilitere vann- og avløpsrør i bygget. Grunnen til at rørføringer i eldre bygg skiftes ut, er ofte sammensatt av ulike faktorer: Det kan være korrosjon i gamle rør, økt frekvens på kostbare vannskader, forsikringsselskap som nekter å forsikre bygget, eller et generelt behov for en teknisk oppgradering av bygningsmassen. Et av hovedmålene for prosjektet er å oppgradere rørnettet til dagens standarder. Dette innebærer ikke bare ivaretakelse av forskrifter med tanke på vann- og fuktsikkerhet, men også kvalitets- og miljøkrav.

Prosjektets gjennomføring

Oppstart for prosjektet er satt til 16. August 2021. Før dette vil det allerede forekomme en del aktivitet som tilrigging, rehabilitering av noen fellesarealer, så det må regnes med byggeaktivitet i borettslaget allerede før sommerferien. I løpet av prosjektets gjennomføring vil det være klart mest støy mandager og tirsdager, og dette sprer seg særlig godt til direkte tilstøtende seksjoner. Beboerpermen vil inneholde nøyaktig informasjon om tidslinjer for hver seksjon. Prosjektet legges opp til å vare i 4 uker per seksjon, hvor de to første ukene regnes som de mest intensive. I perioden vil det ikke være tilgang på vann og avløp på badet. Det settes opp toalett- og dusjfasiliteter, kjøkkenet kobles planmessig på igjen etter 2 ukers arbeid. Før denne perioden vil det ha blitt gjennomført et såkalt tilvalgsmøte med hver seksjonseier for å ivareta ønsker/forventninger, og for å planlegge hvordan det nye badet skal utformes. Disse møtene avholdes etter førbefaringene, med oppstart i mai 2021.

Konsekvenser

Som konsekvens av rehabiliteringen vil også bad i seksjonene måtte rives og bygges opp på nytt. Dette innebærer at beboere av borettslaget må belage seg på en lengre tid med støybelastning, både i egen seksjon og i oppganger. Noe av parkeringsarealet vil også måtte brukes til riggområde.

Informasjonskanaler

Det avholdes et beboermøte (plattform eller metode for gjennomføring er foreløpig uavklart) før sommeren. Under eller før dette møtet vil det deles ut en «beboerperm», med detaljert informasjon om blant annet viktige datoer/tidspunkter. Det oppfordres til å vente med eventuelle spørsmål til beboermøte er avholdt og beboerperm er lest grundig.

Mvh, Erik Warich
VBM Byggfornyelse AS

Varsel om ordinær generalforsamling 2021

Til andelseierne i Fossheim Borettslag


Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Fossheim Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 25. mai 2021.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes (inkl. om det blir digitalt).

Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

 • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
 • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Forslag sendes til styret.fossheim@outlook.com 

Boning av gulv

Det har nå blitt så mildt i været at vi kan starte boningen av korridor-gulvene. Oppstart er onsdag 4. mars i 18. og 19. etasje mellom kl. 08.30 og 14.00.

Beboerne må ta inn dørmattene sine dagen før boning – det samme gjelder alt anna som midlertidig står i korridoren.

Mens de boner kan man ikke gå på gulvene (både for å forhindre merker, og fordi det er glatt). De vil ringe på alle dørene i hver korridor før de starter på føreste strøk med polish (det legges tre strøk).

Neste etasjer vil tas onsdag 11. mars – osv. De vil henge opp plakater i de etasjene det gjelder, tre dager før arbeidene utføres.

Boningen gjennomføres av Bjerke Eiendomsservice AS, og de kan kontaktes på 95172236/91695950 om dere har spørsmål.

Oppussing og støy

Styret har fått flere klager angående støy fra oppussingsarbeid i det siste, og vil minne beboere på at slik arbeid må varsles om og holdes innenfor de tidsrammer som er gitt i husordensreglene.

§ 3. Regler om ro og orden i leiligheter

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Musikk og sangøvelser, banking, boring eller annen støy skal ikke forekomme etter kl. 21.00. Slik støy skal heller ikke forekomme på søn- og helligdager, eller før kl. 10 og etter kl. 17.00 på lørdager. Radio/TV, musikkanlegg og lignende skal dempes etter kl. 23.00.

Oppussing som kan være til sjenanse for naboer kan kun gjennomføres i normal arbeidstid mandager-fredager mellom 08.00 og 17.00. Før oppstart skal styret ha beskjed, samtidig som de nærmeste naboer varsles om arbeidets varighet.

Se husordensreglene i helhet.