Strømutkobling

Pga arbeid i hovedtavlen og sikringsskap vil O. Stabel koble ut strømmen i tidsrommet mellom kl 07.30 – kl 20.00 onsdag den 08.12.2021 for rekke 8, 9 og 10 i lavblokka. 

Det er det siste tallet i leilighetsnummeret på døra som viser hvilken rekke/stamme du er en del av.

Det kan bli kortere utkobling.

Spørsmål kan rettes til O. Stabell på 22 17 29 65 eller VBM.

Snø og strø

Det er kaldere og vi kan ane snø og is i lufta.

Styret minner om at det er strøsand i kasser ute både i 1. og 6. etg. Her må vi alle hjelpe hverandre å strø når det trengs.

Trenger du en spade eller snøskuffe for å komme deg til utetoalettene, søppeldunkene el. fremover så skal det gjøres tilgjengelig i kottet i 6. etg. (ved heisen) og i 1. etg. (rett innenfor døra i den venstre gangen når du kommer utenfra).

Vi har et brøytefirma som tar ansvar for våre parkeringsplasser, men med anlegget tilstede kan det bli litt utfordringer i år.

Gi beskjed på e-post styret.fossheim@outlook.com om spadene blir borte eller det er andre ting som styret eller vaktmester bør vite om.

Kontaktperson VBM – og julefred

Fram til jul er det Heidar Bari (467 87 383 / heidar.bari@vbmbyggfornyelse.no) som er kontaktperson i VBM.

(Altså ikke ring Thomas eller Erik)

Spørsmål om tilvalg er som tidligere Thale Schønfeldt Karlsen (902 26 982 thale@vbmbyggfornyelse.no)

Vann- og avløpsprosjektet tar en god juleferie – så alle kan få litt julefred. De fleste arbeiderne er borte fra 17. desember til 10. januar.

Adventsmarkering søndag 5. desember kl. 18:00-19:00

Vi kan dessverre ikke gjennomføre tradisjonen med julegrantenning i borettslaget i år, da vi ikke har plass til juletre grunnet vann- og avløpsprosjektet.

Som alternativ så ønsker vi i styret å invitere beboere til en adventsmarkering ved tretrappen nær søppeldunkene utenfor 1. etasje.

Vi kan by på julestemning og litt julegodt. Håper det er flere enn oss som er glad i jul og sosial hygge.

Infotavlene er nå i drift

Styret har gjennomført en testperiode på de nye digitale informasjonstavlene fra styretavla.no – og de vil være hovedkilde til informasjon fra styret fremover.

Her vil korte tekster legges ut, med henvisning til nettsiden for ev. mer informasjon.
Informasjon som skal være tilgjengelig mer permanent – som for eksempel branninstruks vil fremdeles henge på magnettavlene i 1. og 6. etg.

Beboerne skal som tidligere kontakte styret via e-postadressen styret.fossheim@outlook.com og via postboksen i 6. etasje. Styret tar ikke ansvar for henvendelser via facebook-siden – det er en side for kommunikasjon mellom beboerne.

Du kan også sjekke oppslag på infotavla uten å forlate leiligheten:


Beboerne kan også benytte de digitale informasjonstavlene

For å få ut nabovarsel eller andre praktiske beskjeder til naboene så kan du benytte deg av muligheten til å publisere en melding på skjermen. Det gjør du ved å sende en SMS med kodeord FOSSHEIM og din melding til telefonnummer 59 44 65 30 (ordinær SMS-takst).

Eksempel på SMS til tlfnr 59 44 65 30:
FOSSHEIM Nabovarsel! Vi pusser opp badet mellom kl 8 og kl 16 i perioden 1. mars – 25. mars. Det blir lagt inn en støypause hver dag fra kl 12 – 14. Ta kontakt med oss ved spørsmål. Hilsen Kari og Ole i leilighet 1234, tlf. 45678901.


Søppelutfordringer

Bilen fra Oslo kommune som skulle hente papir til resirkulering denne uken kom seg ikke forbi naboene som hadde parkert for langt fram.

I tillegg har låsen i den ene restavfall-dunken gått i vranglås – den andre er full. (Om noen har dirke-skills er det bare å prøve seg :))

Før dette ordnes må alle avvente å bære ut søppel.

IKKE SETT TING VED SIDEN AV DUNKENE – KOMMUNEN TAR DET IKKE MED SEG.

Viktig beskjed til 03-, 04-, 05-, 06-, 07- og 08-rekkene i høyblokka

Mandag 29. november, tirsdag 30. november og onsdag den 1. desember mellom kl 8.00 og 15.00 kan ikke avløpene i leilighetene brukes. Det gjelder både sluk, vask på bad, vask på kjøkken, dusj og toalettene.

De gamle avløpsrørene i 4. etg. (fellesområder og i bodområdene) skal byttes disse dagene – altså under høyblokka – og det må ikke komme væske ned i områdene mens dette pågår.

Fellesbadene i 3. og 4. etg. kan benyttes. Det samme gjelder utslagsvaskene i bøttekottene i hver etg. i høyblokka.

For spørsmål kan Heidar Bari i VBM kontaktes (heidar.bari@vbmbyggfornyelse.no / 46787383)

Varsel om stengning av hybel og vaskeri

I forbindelse med renovasjon av vann- og avløp blir hybel og vaskeri stengt en periode.

Hybel kan ikke leies mellom 1. desember og 10. desember

Vaskeriet kan ikke benyttes mellom 1. desember og 6. desember kl 15.00.

Sykkelparkering

Vi har gått tom for låsesylindre som passer til fellesnøkkelen, og låssylinderen på ene sykkelrommet er ødelagt igjen. Det må derfor bestilles nye, og dette kan ta en uke.

Styret oppfordrer derfor alle til å sette syklene sine inn på sykkelrommet i enden av gangen så lenge – og holde den døren låst. Det kan bli trangt der inne, så de som har andre løsninger bes bruke dem.

Sykkelstativet ute i 1. etg. er tilgjengelig.

Vi gir beskjed når dette er i orden igjen.

Elektronisk kommunikasjon med eierne i Fossheim borettslag – fra samtykke til reservasjon. 

01 april 2021 kom det nye lovregler i Lov om Burettslag og Lov om Eierseksjonssameier. En av endringene omhandler elektronisk kommunikasjon med eierne. 

Tidligere måtte det hentes inn et aktivt samtykke for at styret skulle kunne kommunisere elektronisk med eier. Nå er det endret slik at styret kan kommunisere med eierne elektronisk, med mindre en boligeier reserverer seg mot elektronisk kommunikasjon.  

Det er Styret som avgjør hvordan informasjon og meldinger skal sendes til eierne. Før ny kommunikasjonsmåte tas i bruk, må eierne informeres om dette. 

For å få gjennomført de ovennevnte endringer i våre systemer, vil alle eiere registreres som de kan motta elektronisk kommunikasjon inntil du eventuelt reserverer seg mot dette, eller har reservert deg tidligere.

Hva vil dette si for meg som eier? 

Styret/OBOS Eiendomsforvaltning vil kommunisere med eierne elektronisk (pt via Vibbo, e-post, SMS) med mindre eieren har reservert seg mot dette. 

I samsvar med nye regler i borettslagsloven og eierseksjonsloven har styret besluttet at kommunikasjon mellom styret/forretningsfører og boligeierne skal skje elektronisk. Unntak gjelder for eiere som har reservert seg mot dette.  

Reservasjon skjer på Vibbo, der det under «min profil» vil være en knapp for reservasjon.   

Har du flere eieforhold og ønsker du å reservere deg, må du gjøre dette pr eieforhold.

Alternativt kan boligeier sende krav om reservasjon til reservasjon.oef@obos.no  Skriv “Reservasjon” i emnefeltet og husk at kundenummer må fremkomme i eposten. Reservasjonskrav kan også sendes pr post til OBOS Eiendomsforvaltning AS.

Når skjer endringene? 

Endringen skjer 24 november.   

Med vennlig hilsen 

Styret i Fossheim borettslag