Snart er ny heis på plass!

Heisarbeiderne ferdigstiller nå den første heisen, og om et par uker (ca uke 30) kan vi ta den i bruk.

Byggefirmaet som har ansvar for betongarbeidene og brannboksene (boksene som sikrer at brann ikke sprer seg mellom etasjene i byggeperioden og at vi ikke ramler ned i sjakta) skal nå flytte boksene fra den søndre heisen til den nordre. Dette for å gjøre klart for arbeidene på den andre heisen. I en mellomperiode må vi gå gjennom boksen for å benytte heisen. Dørene er på plass i heisen, så dette er helt trygt selv om døra til boksen ikke står i.

Vi forventer fremdeles lite støy fram til uke 31. Fremdriftsplan for den andre heisen kommer når bygg- og heisfirmaene har dette klart.

Styret

Varsel om mulig heisarbeid lørdag 13. juni

Styret vil varsle om at det kan bli heisarbeider mellom kl. 10:00 og kl. 17:00 lørdag 13 juni.

Dette er nødvendig for å ta igjen noe av forsinkelsen som kom som følge av at en heisdel manglet en forsendelse.

Forventet støyart er av samme type som vi har hatt i hverdagene denne uken.

Problemer med calling-anlegg

Det er for tiden problemer med å ringe fra calling-anlegget (dør-klokken) i 1 etasje.

Det en en teknisk feil i løsningen som krever nye deler, som må bestilles fra Italia.  På grunn av korona-situasjonen kan det derfor ta lang tid før vi får en løsning.

Vi beklager ulempene det medfører.

Behov for tilgang til bad og informasjon om heisprosjektet

Behov for tilgang til bad

I forbindelse med forprosjektering av mulig renovasjon av vann- og avløpsrør i Fossheim trenger OBOS prosjekt tilgang til ulike typer bad enten torsdag eller fredag denne uken, midt på dagen. Kan de som har mulighet til å la OBOS se badene sine sende en e-post til styret.fossheim@outlook.no med følgende info snarest?

· Tidspunkt det passer torsdag og/eller fredag

· Navn

· Telefonnummer

· Leilighetsnummer

· Type leilighet

· Info om det er tilgang til rørene på badet

Informasjon om heisprosjektet

Grunnet situasjonen med Korona i Europa har deler til den nye heisen vært vanskelig å få levert til Norge. Dette har skapt forsinkelser for monteringsarbeidet som skulle vært startet opp igjen. Nå ser det ut til å bli oppstart uke 21. De første ukene blir det sporadisk støy fra boring mens skinner, kabin og dører monteres. Så blir det bare begrenset støy mens brannbåsene demonteres og det elektriske arbeidene gjøres. Vi kommer tilbake til mer detaljert fremdrift når det blir klart fra leverandør.

Styret

Stenging av fjernvarme utsettes

På grunn av værforholdenene vil stenging av fjernvarme utsettes. En ny vurdering vil bli gjort på slutten av denne uken.

Til informasjon så var den planlagte stengingen i løpet av denne uken allerede utsatt med 7 dager fra hva som pleier å være normalt.