Vann på tørrom klart

Det er nå tilgjengelig vann på tørrommene i hver etg i høyblokka (unntatt 6.). Der kan man hente vann og pusse tenner i oppussingsperioden.

Dere finner disse rommene mellom -01 og -02-rekkene, når du kommer ut av heisen.

Det er som vanlig ikke lov å oppbevare noe i disse rommene, da det kan være til hinder ved brannslukking.

Beboermøte den 20. oktober kl. 18.00

Det siste forberedende beboermøtet om vann- og avløpsrenovasjonen gjennomføres den 20. oktober kl 18.00. Møtet er digitalt.

Møtet er i utgangspunktet for 01- 02 og -09-rekkene i høyblokka, og innkalling til teams vil komme digitalt.

Andre som har spørsmål eller behov for oppfrisking kan også delta – send i såfall en henvendelse til erik@vbmbyggfornyelse.no om du ønsker invitasjon.

Om du ikke mottar digital invitasjon kan du også kontakte Erik.

Se opptak fra forrige beboermøte

Bruksanvisning til styringspanelet for varmekabler

Varmekabler på gulvet følger med de nye badene.

VBM har gitt oss en bruksanvisning til styringspanelet for varmekablene. Bruksanvisningen kan dere laste ned på denne siden.

Det er viktig at beboere ikke bruker kablene før den datoen VBM har angitt i et eget informasjonsark ved overlevering av ferdig bad. Brukes varmekablene for tidlig kan dette medføre skader badegulv, da støp og fuger tørker for fort og sprekker kan oppstå.

Les informasjonsarket fra VBM nøye før dere tar i bruk det nye badet.

Varsel om midlertidig stengning av radiatorvarme 22. oktober

22. oktober fra kl. 08:00 vil radiatorvarmen i leilighetene som ender på 05 (eks. 705, 805, 905, etc) bli stengt.

Dette er fordi det skal gjøres arbeid på en radiator av rørlegger. Vi har ikke fått en indikasjon på hvor lenge dette vil vare, men forhåpentligvis ikke for lenge. Det er ikke forventet at arbeidet varer lengre enn en arbeidsdag og varmen blir skudd på igjen når rørlegger er ferdig

Varsel om lørdagsarbeid 18.09.21

Montering av den utvendige heisen møtte uforutsette utfordringer denne uken, og montørene må utføre noen arbeider på lørdag.

VBM beklager ulempene, og tilstreber å begrense de støyende aktivitetene mest mulig.

Inngangen i 6. vil også være tidvis stengt mens de jobber.

Kald radiator? Prøv å lufte den

 

2017-09-17 - Radiatornøkkel

Sentralvarmen ble skrudd på 15. september og justeringer på anlegget kan forekomme de neste dagene. Opplever du at radiatoren er kald, så kan det hjelpe å lufte den. Når vi lufter radiatorene, øker trykket og sirkulasjonen, noe som gjør det lettere å justere temperaturen. Oppvarmingen blir også mer effektiv. Ved å fjerne luftlommene i vannet, unngår vi også rust i systemet, noe som kan bli kostbart over tid.

Du lufter radiatorene dine med en standard luftenøkkel. Hvis du ikke har en, kan du enten låne av naboen eller kjøpe på nærmeste jernvarehandel. Hold en beholder under luftekranen, skru til vannet begynner å renne. La det renne til det kommer en jevn, uavbrutt stråle. Skru hardt igjen og du er ferdig.

Se videon over som viser hvordan du lufter radiatorene.

NB! Vær forsiktig da vannet er varmt og det er fare for å brenne seg.

Det er meget viktig at du skrur godt igjen etter lufting, samt sjekker om det er lekkasje eller fortetning i både ventil og rør. 

Oppvarming av varmtvann, som går til både forbruk og sentralvarme,  koster ca. 120 000 kroner i måneden. Vi oppfordrer derfor alle til å ikke bruke unødvendig mye varmtvann. I tillegg til å ikke la vannet renne unødvendig, handler det også om å ikke «fyre for kråkene». Det er enkelt å regulere temperaturen på radiatorene etter behov, for eksempel på natta eller når man reiser bort.

Les mer om sentralvarme og få tips til smart bruk av varmtvann her.

Container til bruk for beboerne 22.-27. september

Vi har nå fått avklaring på at vi får plass til en høst-container i blokka neste uke 22. – 27. september. Her kan beboerne benytte anledningen til å tømme boder osv. for rask og rusk. (Merk: den kan bli full før den 27.).

Den blir plassert på parkeringsplassen ved 1. etg. på elvesiden.

Det kommer en container for blandet avfall og beholder for el-avfall.

Viktig informasjon:

Dette kan ikke kastes (det bli i såfall økte kostnader som går ut over oss alle):

  • Avfall i fargetette avfallsekker (de være gjennomsiktige).
  • Farlig avfall som maling, batterier og impregnert tremateriale.
  • Gulvbelegg (som inneholder ftalater) dekk, fliser, betong, gips, eldre vinduer og isolasjon.
  • Matavfall og flytende avfall.
  • Forurensende masser.

Har dere behov for å kaste slikt avfall må dere for eksempel benytte kommunens gjenbruksstasjoner https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/#gref

El-avfall (ting som går på batteri eller strøm) kan kun kastes i beholder for el-avfall).

Styret minner også om at containere som står på tomta i forbindelse med vann- og avløpsprosjektet ikke kan benyttes av beboerne. Her er det nøye sortering i forbindelse med renoveringen.

Pga. alt som skjer i blokka og på uteområdene i høst har styret valgt å ikke gjennomføre en dugnad i høst – men vi oppfordrer alle til å si i fra om det er noe konkret dere vet om som bør kastes mens containerne er her. Styret kan kontaktes på styret.fossheim@outlook.com.

PS: Vi oppfordrer også til gjenbruk ved å prøve å gi bort/selge brukt utstyr på feks. finn.no eller til andre i blokka før det ev. kastes. (Vær obs på at det ikke er lov å gjensette gjenstander i inngangspartiene.)

Beboermøte 3 den 22. september kl 18.00

Det tredje beboermøtet om vann- og avløpsrenovasjonen gjennomføres den 22. september. Møtet er digitalt.

Møtet er i utgangspunktet for -07, -03, -04 og -08-rekkene i høyblokka (om de ikke har vært innkalt til møte tidligere). Andre som har behov for oppfrisking eller som har gått glipp av tidligere møter kan også delta – send i såfall en henvendelse til erik@vbmbyggfornyelse.no om du ønsker invitasjon.

01- 02 og -09-rekkene i høyblokka vil få innkalling til et fjerde (og siste) møte når det nærmer seg deres tur.