Oppdatering på heisrenovasjonen

Over helga, tirsdag eller onsdag, starter betongsagingen opp igjen. Som på den første heisen skal det nå skjæres ut større åpning rundt dørene for å få plass til den litt større heiskabinen. Det vil medføre mye støy i omtrent tre uker. De starter på toppen og arbeider seg nedover. All betongen som skal fraktes ned og ut av blokka vil også føre til mer støv og skitt. Dette kjenner vi igjen fra første runde. 

Arbeidene går ellers bra. Alle de gamle heisdørene er tatt ut. Så fort betongarbeidene er over, og den gamle heisen har gjort sine siste turer med betong vil arbeidet med å sette inn den nye starte.

Så vidt styret kjenner til har den nye heisen oppført seg fint i innkjøringsfasen. Vi har hatt en stans, men det skyldes et strømbrudd i sjakta. Det er viktig at alle som opplever «uønsket oppførsel» med den nye heisen sender en e-post til styret. Vi har hyppig kontakt med firmaene som er inne i arbeidene – og er avhengig av hjelp fra alle som bruker heisen for å vite hva som bør fikses eller justeres.

Styret 09.08.2020

Åpning av ny heis og fremdriftsplan for heisarbeidet

Den nye heisen (den søndre) settes i drift fredag 24. juli.

Ta godt vare på den, så bærer den oss trygt dit vi skal i mange år! 

Oppdager dere feil eller problemer, kontakt styret på styret.fossheim@outlook.com.

Plan for den nordre heisen:

Heisarbeidene er noe forsinket grunnet heisdeler som manglet i forsendelsen og pga. Korona, men arbeidene med den neste heisen er i gang. Den nordre heisen tas ut av drift uke 31, og demonteringen starter.


Estimert tidsplan:

Uke 33-35 blir det betongsaging, og vi må regne med mye støy.

Uke 36-37 blir det litt mer sporadisk støy, med byggetekniske tilpasninger. 

Uke 38-40 blir det sporadisk, men mer kortvarig støy, med boring i sjakta.

I månedsskiftet sept./okt. får vi ei stillere uke mens de bygger opp den nye heisen.

Uke 42-45 blir det mer sporadisk støy mens dørene til heisen monteres.

Uke 45-47 starter demonteringen av brannboksene og finpuss av dørkarmene. 

I de ukene gjøres også de siste mekaniske og elektriske arbeidene på heisen.

Om alt går greit er heisarbeidene ferdig i siste del av november.

Styret

Opprydding i sykkelparkeringen

Styret forbereder opprydding i sykkelrommene og sykkelstativene. I den forbindelse vil vi undersøke om det står forlatte sykler i blokka. Dette for å skape bedre plass til de syklene som er i bruk.

Alle sykler er nå merket med teip, og eierne bes om å fjerne denne teipen på sin sykkel før 1. september. Sykler som fortsatt har teip etter 1. september vil bli kastet/gitt bort. Har du ikke mulighet til å fjerne denne teipen selv, så må du varsle styret om dette og forklare hvilken sykkel du eier.

Styret har 23.07.2020 gitt skriftlig varsel og info i postkassen til alle beboere.

Styret

Har du gamle bilder av blokka?

Fossheim Borettslag har fått brev fra byantikvaren om at de skal vurdere vår eiendom for mulig oppføring på Gul liste.

En slik vurdering innebærer at de vil utarbeide en rapport som inneholder fakta om blokka – før de sender den til styret for godkjenning. I den forbindelse vil degjerne ha bilder som kan være relevante.

Send oss gamle bilder av blokka og eiendommen
Styret lurer derfor på om noen har (eller kjenner til)gamle bilder av blokka og eiendommen vi kan kopiere. I såfall, send dem til styret.fossheim@outlook.com eller kontakt styret så vi kan bistå med å ta kopier. Annen relevant informasjon kan også sendes styret.

Konsekvensene
Om eiendommen føres på Gul liste får den betegnelsen «kommunalt listeført». Det betyr ikke at vi innskrenkes i vår råderett over blokka, slik styret forstår byantikvaren. Men avhengig av blokkas verneverdi kan det påvirke saksbehandlingen til kommunen om vi søker om utvendige endringer. Oppføring på Gul liste kan også medføre tilgang til tilskuddsmidler for istandsetting av bevaringsverdige kulturminner.

Blokka vil også presenteres på https://kulturminnesok.no/

Snart er ny heis på plass!

Heisarbeiderne ferdigstiller nå den første heisen, og om et par uker (ca uke 30) kan vi ta den i bruk.

Byggefirmaet som har ansvar for betongarbeidene og brannboksene (boksene som sikrer at brann ikke sprer seg mellom etasjene i byggeperioden og at vi ikke ramler ned i sjakta) skal nå flytte boksene fra den søndre heisen til den nordre. Dette for å gjøre klart for arbeidene på den andre heisen. I en mellomperiode må vi gå gjennom boksen for å benytte heisen. Dørene er på plass i heisen, så dette er helt trygt selv om døra til boksen ikke står i.

Vi forventer fremdeles lite støy fram til uke 31. Fremdriftsplan for den andre heisen kommer når bygg- og heisfirmaene har dette klart.

Styret

Varsel om mulig heisarbeid lørdag 13. juni

Styret vil varsle om at det kan bli heisarbeider mellom kl. 10:00 og kl. 17:00 lørdag 13 juni.

Dette er nødvendig for å ta igjen noe av forsinkelsen som kom som følge av at en heisdel manglet en forsendelse.

Forventet støyart er av samme type som vi har hatt i hverdagene denne uken.