HOTELL- OG LEILIGHETSTILBUD

Styret har innhentet tilbud fra hotell og langtidsleie i Oslo. Dersom noen ønsker å benytte seg av tilbudene kan dere oppgi at dere er fra Fossheim borettslag ved booking. Ta kontakt direkte med hotellene for booking. 

Har beboere tips til alternativ bosted, så del de gjerne med borettslaget på Facebook-gruppen

RADISSON BLU HOTEL NYDALEN

 • Man/tir/ons: NOK 995 (enkeltrom) / NOK 1095 (dobbeltrom) inkl. Frokost per rom per natt
 • Tor/fre/lør/søn: NOK 845 (enkeltrom) / NOK 945 (dobbeltrom) inkl. Frokost per rom per natt.
 • 20% på mat og drikke i hotellets restaurant (gjelder ikke på alkohol).

CLARION COLLECTION HOTEL FOLKETEATERET

 • 10% på beste pris for dagen (i prisene deres inngår frokost og kveldsmat).

ANKER APARTMENT GRUNERLØKKA

ANKER APARTMENT SENTRUM

THON HOTEL SLOTTSPARKEN

Skjeggkretiltak for de som ikke ble med i forrige runde

Styret har forhandlet med forsikringsselskapet og fått til en ekstra runde for å gi behandling mot skeggkre i de leilighetene som ikke ble med i forrige runde.

Grunnet snarlig ferieavvikling hos skadedyrsfirmaet, så har vi blitt enige om at tidspunkt for dette settes en gang etter sommerferien.

Informasjonsmøte for lavblokken 02.06.21

1.-5. etg. inviteres til informasjonsmøte om vann- og avløpsrenovasjonen førstkommende onsdag 02.06.21 kl. 18.00.

Som følge av korona-situasjonen vil møtet gjennomføres digitalt via Teams.

Agenda

 • Organisasjon
 • Hva skal gjøres
 • Prinsipper for gjennomføring
 • Tilvalgsmuligheter
 • Spørsmål

Dette møtet er et supplement til beboerpermen som er sendt ut.

Beboere i lavblokka som ikke har mottatt beboerperm kan henvende seg til prosjektleder i VBM Byggfornyelse AS Erik Warich erik@vbmbyggfornyelse.no (mobil 415 94 473)

Alle andelseiere i lavblokken vil motta en møteinvitasjon pr. e-post senest fredag 28.05.21. De som eventuelt ikke har mottatt en lenke innen fristen kan sende henvendelse til prosjektleder i OBOS Prosjekt AS, Thor Arne Breida: thor.arne.breida@obos.no

Beboere som har spørsmål til innholdet i beboerpermen, men som ikke kan delta på møtet finner kontaktinformasjon til de ulike ansvarlige i permen.

Info om tidsbruk fra NOKAS (skjeggkre-behandling)

Vi har nå fått vite at NOKAS vil stille opp med 8-10 skadedyrbekjempere både torsdag og fredag.

De ser for seg at de vil bruke 10-15 minutter på hver leilighet og opptil 4 timer per dag totalt.

Vi kan opplyse om det er 9 leiligheter per etg. i høyblokken (6. – 19. etg) og 6 leiligheter per etg. i lavblokken (1. etg – 5. etg).

Styret oppfordrer beboere til å være hjemme, hvis dette ikke er mulig, så anbefaler vi at dere får en bekjent eller nabo til å hjelpe dere med å slippe skadedyrbekjempere inn i leiligheten.

Ikke hjemme når skadedyrbekjempere kommer på besøk?

Beboere som har registrert mobilnummer hos Obos skal ha fått en påminnelse fra skadedyrsfirma Nokas idag om bekjempelse av skjeggkre 20. mai (11. – 19. etasje) og 21. mai (1. -1 0. etasje)

Styret har registrert at det er beboere som ikke har anledning til å være hjemme når skadedyrbekjempere skal behandle leiligheten deres. NOKAS har dessverre ikke anledning til å forandre på deres plan. Styret må derfor be beboere som ikke kan være hjemme, om å søke hjelp hos en nabo eller bekjent i blokka, til å slippe skadedyrbekjempere inn i deres leilighet.

Naboen eller bekjente bør av praktiske årsaker helst ha oppsatt bekjempelse samme dag.

Vårdugnad 10. mai

Styret inviterer til dugnad 10. mai kl. 18:00 til kl. 20:00.

Møteplass: Parkeringsplassen utenfor 1. etasje

Det er tid for å gjøre blokken klar for en ny årstid og styret har lagt opp til aktiviteter for å bedre bomiljøet. Aktivitetene er lagt opp slik at smittevernsregler blir fulgt. Munnbind og håndsprit vil være tilgjengelig.

I forbindelse med dugnaden vil det komme en avfallskontainer for levering av restavfall. Avfallkontaineren vil komme 10. mai og hentes 14. mai.

Det er kun restavfall som skal kastes i Kontaineren.

Følgene ting er det ikke lov å kaste oppi:

 • Avfall i fargetette avfallssekker
 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (fliser, jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
 • Forurensede masser
 • Gips
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Isolasjon

Bekjempelse av skjeggkre i Fossheim borettslag

Det er dessverre blitt oppdaget skjeggkre-aktivitet i blokken og styret setter nå i gang tiltak for å bekjempe skadedyret sammen forsikringsselskapet .

Dato satt for tiltak er 20. mai og 21. mai. Et skadedyrselskap er engasjert og vil legge ut giftåte i blokken disse dagene. For at tiltaket skal være effektivt så må også åte legges ut i leilighetene. Skadedyrbekjempere trenger tilgang til leilighetene disse dagene.

Skadedyrselskapet vil starte i toppen og jobbe seg nedover blokka.

Beboere som bor i 11. etasje til 19. etasje må kunne gi skadedyrbekjempere tilgang til sin leilighet torsdag 20. mai.

Beboere som bor i 1. etasje til 10. etasje må kunne gi skadedyrbekjempere tilgang til sin leilighet fredag 21. mai.

Arbeidet vil starte fra kl. 08:00.

Det er viktig at bekjempelsen er godt koordinert og vi ber alle beboere være behjelpelig med å sette av tid de dagene skadedyrbekjempere skal legge ut åte i leilighetene.

Viktig informasjon om bekjempelsen 

Nabovarsel I henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-4 skal enhver som skal foreta bekjempelse varsle naboer og andre som kan bli berørt av bekjempelsen. Denne informasjonen er å anses som en nabovarsel. 

Bekjempelsen 

Det vil igangsettes bekjempelse med forgiftet åte (Advion Cockroach Gel) som vil legges ut på strategiske steder langs/under gulvlister innvendig i alle enheter, boder/lager og fellesareal. Åten utlegges i små doser på ca. 10-20 mg, og disse vil nærmest være usynlig og ikke påvirke noen i form av lukt eller ubehag. 

Utleggelse av åte er regnet som en sikker metode som vil gi god effekt allerede etter 3-4 uker med en reduksjon på ca. 70%. Åten fungerer opp til 6 mnd og gradvis over denne perioden vil skjeggkre populasjonen reduseres med ca. 90%. 

Under bekjempelsen vil det bli brukt så små mengder åte/gift som utplasseres strategisk, skjult dersom mulig, f.eks under lister, sprekker, etc. Det er allikevel viktig at man unngår å røre åten siden hensikten er at den skal virke lenge (opptil 6-9 mndr). Pass spesielt godt på at barn og kjæledyr heller ikke gjør dette. Hvis man kommer borti den, skal man vaske seg med såpe og vann. Man må hindre utilsiktet inntak av åten, da den kan forårsake organskader ved gjentatte inntak over tid, men en voksen person kan over tid få i seg over 100 mg per dag (365 dager) uten fare for negative helseeffekter. For barn (5 kg) så kan de over tid få i seg ca. 10 mg per dag (365 dager) uten fare for negative effekter. I praksis er det ikke mulig for barn å få i seg denne dosen pr. dag over tid, da det totalt legges ut små mengder med åte, som der mulig også legges skjult. Akutt forgiftning er ikke aktuelt da åten har en LD50 verdi på 407 mg/kg. Det betyr hvor mange mg pr. kg kroppsvekt barn må spise før det vil være en akutt fare. 

Forberedelser beboer må gjøre før behandling – gjerne tett opptil avtalt tidspunkt I områder som skal behandles er det fint om gulvareal langs lister (ytterkant mot vegg) på forhånd er godt rengjort og ryddet, slik at skadedyrtekniker fritt kan bevege seg langs gulvlister. Trekk gjerne ut senger, sofaer og andre store møbler fra veggen. Det er også viktig at leiligheten/enheten er tilgjengelig på tidspunktet vi skal behandle. 

Etterarbeid/rutiner. For å forebygge mot skjeggkre er det særdeles viktig beboere innfører gode rutiner på ryddighet/renhold. Matrester/smuler og til en viss grad støv er direkte konkurrent til åte, og bør fjernes hyppig. Unngå lagring av pappesker/papir på gulv. Ved innkjøp bør varer og produkter kontrolleres, og emballasje bør umiddelbart fjernes til søppelhåndtering. I etterkant av behandlingen bør støvsuging/vasking av gulv listverk utføres med forsiktighet, da åten tørker og lett kan bli borte. Forskning viser at åten fint kan ligge, og fortsatt har virkning i ca. 6 måneder. 

Byggeteknisk Huseier/sameiet bør ved jevne mellomrom kontrollere bygningsmassen for ujevnheter og sprekker, og tette disse for å hindre spredning av skadedyr mellom leiligheter og etasjer. 

Sikkerhetsdatablad Sikkerhetsdatablad ADVION COCKROACH GEL finner du på https://nokas-skadedyr.no/sikkerhetsdatablader/ eller ved å kontakte styret i sameiet/borettslaget. 

Spørsmål 

Spørsmål angående bekjempelsen rettes til styret.fossheim@outlook.com

Se denne videoen for informasjon om bekjempelsen: 

Undersøkelse Internett-problemer

Etter at borettslaget gikk over til fiber like før jul i fjor ble det meldt av flere på Facebook-gruppen om problemer med stabilitet og hastighet. Styret tok opp problemene med Obos Opennet og har siden da hatt en dialog med de. Obos Opennet har gjort noen undersøkelser og jobbet med sin utstyrsleverandør for å finne en løsning. Dette jobbes fortsatt med å finne en løsning, men de melder om at er få beboere som har meldt om problemer til deres brukerstøtte.

Styret ønsker derfor å kartlegge om hvor mange i borettslaget som har problemer med hastighet eller ustabilitet  med internett.

Hjelp oss ved å svare på skjemaet i denne lenken: https://forms.gle/SgFcHcjn1jnWZiv87