Boning av gulv

Det har nå blitt så mildt i været at vi kan starte boningen av korridor-gulvene. Oppstart er onsdag 4. mars i 18. og 19. etasje mellom kl. 08.30 og 14.00.

Beboerne må ta inn dørmattene sine dagen før boning – det samme gjelder alt anna som midlertidig står i korridoren.

Mens de boner kan man ikke gå på gulvene (både for å forhindre merker, og fordi det er glatt). De vil ringe på alle dørene i hver korridor før de starter på føreste strøk med polish (det legges tre strøk).

Neste etasjer vil tas onsdag 11. mars – osv. De vil henge opp plakater i de etasjene det gjelder, tre dager før arbeidene utføres.

Boningen gjennomføres av Bjerke Eiendomsservice AS, og de kan kontaktes på 95172236/91695950 om dere har spørsmål.

Oppussing og støy

Styret har fått flere klager angående støy fra oppussingsarbeid i det siste, og vil minne beboere på at slik arbeid må varsles om og holdes innenfor de tidsrammer som er gitt i husordensreglene.

§ 3. Regler om ro og orden i leiligheter

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Musikk og sangøvelser, banking, boring eller annen støy skal ikke forekomme etter kl. 21.00. Slik støy skal heller ikke forekomme på søn- og helligdager, eller før kl. 10 og etter kl. 17.00 på lørdager. Radio/TV, musikkanlegg og lignende skal dempes etter kl. 23.00.

Oppussing som kan være til sjenanse for naboer kan kun gjennomføres i normal arbeidstid mandager-fredager mellom 08.00 og 17.00. Før oppstart skal styret ha beskjed, samtidig som de nærmeste naboer varsles om arbeidets varighet.

Se husordensreglene i helhet.

Styret trenger hjelp til å identifisere skadedyr

Forsikringsselskapet ønsker å identifisere hvilken type skadedyr vi har i blokken. De ønsker bilder fra oss for å avgjøre hva som skal gjøres videre. Styret ønsker derfor at beboere som har sølvkre eller skjeggkre i leiligheten om å ta bilder av de.

Send bilder på e-post til styret.fossheim@outlook.com og oppgi leilighetsnummer.

Frist 16. februar 2021.

Her er info om skadedyrene fra forsikingsselskapet:

Sølvkre og skjeggkre er ganske like utseendemessig, men biologisk sett er de ganske forskjellige. Både sølvkre og skjeggkre er nattaktive insekter som skyr lyset. Lyset vil derfor påvirke når og hvor man ser insektene. Erfaringsmessig oppdager man først dyrene når man skrur på lyset om morgenen.

Sølvkre
Sølvkre gjør ingen skade og er ikke farlige. De biter ikke, de utgjør ingen helsefare og de kan ikke ødelegge bygningen. 

Sølvkre er avhengige av høy luftfuktighet for å overleve og få nytt avkom. Ved å senke luftfuktigheten vil de normalt forsvinne av seg selv. Dette kan eksempelvis gjøres ved å øke temperaturen og forbedre ventilasjonen. Det anbefales å støvsuge i en periode fremfor å vaske, da vasking kan tilføre fuktighet. Eventuelle fuktskader må utbedres dersom dette avdekkes, og kilder til fuktighet fjernes. Det anbefales å rense sluk på baderom regelmessig, for eksempel med klor. 

Skjeggkre:
Dette kreet er den skjeggete storebroren, men heldigvis er heller ikke de farlige, og gjør ikke skade i vanlige bolighus. De kan likevel oppleves som ekle og ubehagelige og de kan være spredt over store områder i boligen. I motsetning til sølvkre er disse ikke like avhengige av fukt, og kan derfor spres i hele bygningsmassen. Det er få tiltak man kan gjøre mot skjeggkre selv. Viktigste tiltak vil være regelmessig renhold (fjerne matkilder), og være forsiktig med å ta inn pappesker som kan være infiserte. Siste forskning viser at bekjempelse med bruk av forgiftet åte er den mest effektive behandlingsmetoden (krever profesjonell utførelse).

Ryddige inngangsparti

Vi har fått reaksjoner på rot i inngangspartiet som følge av at det settes igjen gjenstander for gjenbruk der. Dette kan gi et dårlig inntrykk av blokka, og være til hinder i en rømningssituasjon/ skape ekstra røykutvikling. Styret har derfor utarbeidet følgende retningslinjer for deling av informasjon og gjenstander mellom beboerne:

– Det skal ikke gjensettes gjenstander i inngangspartiene.

– Tavler i 1. og 6. og facebookgruppen kan benyttes til notiser om å gi bort, selge eller ønske gjenstander.

– Plakater om salg av leiligheter kan kun henges opp på merket område i yttergangene i 6. og 1. etg. Plakatene skal fjernes så fort leiligheten er solgt.

– Ingen plakater skal henges i heisene, på dørene eller andre steder utenom spesielt anviste steder.

Vi viser for øvrig til husordensreglene.

Skadedyr

Det er meldt om forekomster av sølvkre og skjeggkre i leiligheter i blokken. Styret har fått inn melding fra flere beboere den siste tiden. Når det er flere boenheter som er rammet, så er det mer effektiv med tiltak som er sentralt koordinert.

Styret vil ta kontakt med skadedyrsavdelingen i vårt forsikringsselskap for å se på mulige tiltak. Vi ønsker i den forbindelse å kartlegge omfanget av sølvkre-og skjeggkreforekomst i blokken og trenger hjelp av beboere til dette. Har du sølvkre eller skjeggkre i din leilighet nå, så meld dette til styret innen dato 2. februar 2021

Melding kan sendes på e-post: styret.fossheim@outlook.com eller legges fysisk i styrets postkasse ved inngangen i 6. etasje.

Merk meldingen med:

•Leilighetsnummer

•Om du har sølvkre

•Om du har skjeggkre

•Eller som du har begge deler.

Nye smitteverntiltak

I helga gikk styret ut og oppfordret til maskebruk og god avstand i blokka. Det nye muterte viruset er mye mer smittsomt enn det opprinnelige koronaviruset, og det kan få store konsekvenser om det sprer seg hos oss som lever så tett innpå hverandre. Vi har derfor gått til innkjøp av automatiske håndspritdispensere som er satt ut ved inngangene i 1. og 6. etg.

Dette kan ikke bli noe sovepute for god håndhygiene på vei ut og inn av leilighetene! Målet er å minske risikoen for smittespredning i heisene, i trappeløpene og inngangspartiene.

Er dispenserne tomme ber vi om at styret varsles på styret.fossheim@outlook.com.

På vaskeriet står det håndsåpe, og vi ber om at mest mulig vaskes på 60 grader. Vi minner også om god håndhygiene når man bruker dører til bil- og sykkelgarasjer, boder, postrom og trappeløp fra korridorene.

Ta vare på dere selv og hverandre. Be hverandre om hjelp om det trengs!

Munnbind og avstand

Det oppfordres til å bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer. I Fossheim borettslag er dette spesielt aktuelt i heisene og på vaskeriet. Styret minner også om viktigheten av god håndhygiene på vei ut og inn av blokka, og å opprettholde avstandskravene i heisen. Benytt gjerne trappa.

Vi viser forøvrig til regeringens presskonferanse lørdag 23. januar 2021 kl. 09:00, hvor det innføres nye strengere tiltak for å stoppe utbruddet av mutert korona-virus ( les mer om det på NRK.no).

Tøyinnsamling

Kapasiteten til tøyinnsamling har vært litt lav i nærområdet rundt blokka. Styret har derfor inngått avtale med Fretex om utplassering av innsamlingsboks på vår tomt.

Boksen står ved innkjøringa på parkeringsplassen på baksiden av blokka. Alle har mulighet til å komme og levere klær dit, slik vi tidligere har levert hos Ringnes park etc. – men i og med at den står såpass skjermet regner vi med at vi får ha den ganske mye i «fred».

Klær, sko, belter, gardiner etc som kan brukes om igjen legges i en pose som knyttes igjen – før den legges i boksen. Tøyet må være hele, vasket og tørre.

Det er en sensor i boksen som følger med på at boksen fylles opp, men blir boksen full før de rekker å tømme kan du varsle Fretex på SMS. Kodeord Fretex til 26114.

IKKE sett igjen poser med klær rundt boksen – på samme måte som vi ikke skal sette igjen søppel og papp rundt søppelboksene. Dette er blokka vår – og vi må sammen sørge for at vi ikke tiltrekker oss rotter osv.

Jul i blokka

Mens lukta av pinnekjøtt, ribbe eller anna snadder sprer seg rundt i blokka vil styret benytte anledningen til å ønske alle ei god jul.

Det er nok flere enn vanlig som har juleferien helt eller delvis i blokka i år, og vi ønsker alle ei fin tid – uansett hvordan uken tilbringes. Ta vare på dere selv og hverandre, vær obs på brannsikkerhet og brett papiravfallet godt 🙂 Vi håper alle som er her bruker facebookgruppa om man trenger ei håndsrekning fra sine naboer. Og at man for eksempel merker bildene på instagram med #fossheimborettslag for å vise hvordan man feirer jul i Norges triveligste høyblokk.

Vi har fått vasket ned fellesrommet til jul – så om noen trenger noen ekstra kvadratmeter for å opprettholde avstandskravene på juleselskapet – så er det bare å sende en e-post til utleie.fossheim@outlook.com.