Leie av fellesrom og hybel under heisrehabilitering

Heisrehabiliteringen starter i uke 7 (10. Feb). Fellesrommet i 5. etasje blir utilgjengelig fra denne datoen og til rehbiliteringsprosjektet er over. Gjestehybelen vil fortsatt være tilgjengelig for leie, men gjester må da dele tilhørende toalett med heisarbeidere i arbeidstiden.

Status heisrehabilitering

NYTT TIDSPUNKT FOR OPPSTART AV HEISBYTTE!

Oppstart for arbeidene blir uke 7 (i stedet for uke 3 som tidligere varslet). 
Målet er fremdeles at siste heis skal stå ferdig til uke 41.

Det vil være en heis i drift i hele anleggsperioden, men perioden fram til uke 22 blir spesielt sårbar med bare en gammel heis, og vi må da passe godt på den heisen!
Arbeidene for første heis er stipulert som følger (endringer kan komme):

Uke 7 og 8: Montasje av brannsikre båser
Det vil i hele perioden være sporadisk støy med boring i betong for innfesting av stenderverk. det stipuleres boring av ca. 12 hull pr. dag. 
Støyen vil pågå mellom kl. 08:00 til kl. 17:00 hver arbeidsdag.

Uke 9 – 11: Demontering av heis
Det vil i perioden utføres demontering av søndre heis, samt tilpasning av døråpninger med betongsaging. Det vil være periodisk støy kl. 08:00

til kl. 17:00 med saging. Selve demonteringen av heisen forventes ikke å genere sjenerende støy.
 Lukt fra bruk av vinkelsliper og noe støv må påregnes.

Uke 12 –13: Arbeid i heissjakt
I denne perioden avsluttes betongsagingen, sjakter rengjøres, males, plattinger monteres, og resterende del av heis demonteres.
Det antas et beskjedent til moderat støynivå i hele perioden.

Uke 15/16: Oppstart heismontasje
Det forventes lite støy første uken.

Uke 16: Heismontasje
I perioden vil det være sporadisk støy i forbindelse med boring i betong. Støyen vil pågå mellom kl. 07:00 til kl. 15:00 hver arbeidsdag.

Det vil deretter være lite støyende arbeider fram til heisen står ferdigmontert og i drift ca uke 22. Når den søndre heisen er ferdig montert starter arbeidet med nordre heis. Vi kommer tilbake med detaljert informasjon senere.

Det monteres brann- og støvsikre sluser i alle oppganger. Dette medfører at det blir få kontaktpunkter mellom beboere og arbeidene.

På parkeringsplassen i 1. etasje blir det containere for lagring av materiell.
Alt materiell fraktes dermed ut og inn via 1. etasje, og alle beboerne bør ta hensyn slik at arbeidet får planlagt fremdrift.

Alle oppfordres til å benytte inngangen i 6. etasje og trappene der dette er praktisk og hensiktsmessig.

Hilsen styret
Spørsmål rettes til styret.fossheim@outlook.com

Vasketid.no er endelig oppe igjen

Etter en uke med nedetid er vasketid.no endelig tilgjengelig igjen. Beboere kan reservere maskiner som tidligere. Bruk av vaskeriet forblir kostnadsfritt til mandag 23. Desember. Vi beklager de ulemper dette har medført og ønsker alle beboere en god julevask.

Vaskeriet blir midlertidig kostnadsfritt å bruke

De tekniske problemene med betalingssystemet ser dessverre ut til å være mer problematisk å rette enn først antatt. For å forhindre beboere unødig stress på beboere før jul, så har vaskeriet blitt gjort midlertidig kostnadsfritt å bruke.

Vasketid.no er fortsatt utilgjengelig og all bruk må skje via terminalen og maskinene i vaskeriet.

Utskifting av heiser i 2020

Det er besluttet at begge heisene skal skiftes.
Oppstart for arbeidene blir uke 3, og siste heis skal stå ferdig til uke 41.

Det vil være en heis i drift i hele anleggsperioden, men perioden fram til uke 22 blir spesielt sårbar med bare en gammel heis, og vi må da passe godt på den heisen!

Arbeidene for første heis er stipulert som følger (endringer kan komme):

Uke 3 og 4: Montasje av brannsikre båser
Det vil i hele perioden være sporadisk støy med boring i betong for innfesting av stenderverk. Det stipuleres boring av ca. 12 hull pr. dag.
Støyen vil pågå mellom kl. 08:00 til kl. 17:00 hver arbeidsdag.

Uke 4 – 7: Demontering av heis
Det vil i perioden utføres demontering av søndre heis, samt tilpasning av døråpninger med betongsaging. Det vil være periodisk støy kl. 08:00 til kl. 17:00 med saging. Selve demonteringen av heisen forventes ikke å genere sjenerende støy.
Lukt fra bruk av vinkelsliper og noe støv må påregnes.

Uke 8 – 9: Arbeid i heissjakt
I denne perioden avsluttes betongsagingen, sjakter rengjøres, males, plattinger monteres, og resterende del av heis demonteres.
Det antas et beskjedent til moderat støynivå i hele perioden.

Uke 10: Oppstart heismontasje
Det forentes lite støy denne uken.

Uke 11 – 16: Heismontasje
I perioden vil det være sporadisk støy i forbindelse med boring i betong. Støyen vil pågå mellom kl. 07:00 til kl. 15:00 hver arbeidsdag.

Det vil deretter være lite støyende arbeider fram til heisen står ferdigmontert og i drift ca uke 22. Når den søndre heisen er ferdig montert starter arbeidet med nordre heis. Vi kommer tilbake med detaljert informasjon senere.

Det monteres brann- og støvsikre sluser i alle oppganger. Dette medfører at det blir få kontaktpunkter mellom beboere og arbeidene.

På parkeringsplassen i 1. etasje blir det containere for lagring av materiell.
Alt materiell fraktes dermed ut og inn via 1. etasje, og alle beboerne bør ta hensyn slik at arbeidet får planlagt fremdrift.

Alle oppfordres til å benytte inngangen i 6. etasje og trappene der dette er praktisk og hensiktsmessig.

Oppdatering på de tekniske problemene med vaskeriet

Det er fortsatt problemer med vaskeriet, men dette begrenser seg til vasketid.no. Bruk og reservasjon er fortsatt mulig via terminalen på vaskeriet. Påfylling krever tilgang til vasketid.no og er for øyeblikket ikke mulig. Vi jobber med saken og håper på en løsning i løpet av helgen.

Tekniske problemer på vaskeriet

Vaskeriet har datatekniske problemer. Dette gjør at beboere ikke vil kunne benytte vasketid.no. Dette kan påvirke bruk av maskinene også.

Styret er på saken og vi håper på å få maskinene opp igjen så fort som mulig.

Brannvarsler og garanti

 

Vi er inne i en periode med stor risiko for brann. Det er derfor viktig at vi sikrer oss så godt som mulig. Brannvarsler (røykvarsler) er et godt tiltak. I 2017 ble det gjennomført en fellesinstallasjon av to typer brannvarlsere i borettslaget. Hver leilighet skal ha fått en ionisk (firkantet) og en optisk (rund) brannvarsler. Begge brannvarslere skal ha langstidsbatterier og fungere til 2022. Det er oppgitt av leverandør at disse ikke skal skiftes av bruker. Selv om batteriene skal vare lenge, så er fortsatt nødvendig å sjekke om de virker. Styret anbefaler at hver beboer tester røykvarslere minst en gang i året.

Skulle røykvarsleren din ikke fungere ved testing eller at den blir defekt og piper, så er det garanti på de til 2022 fra leveradør. Du kan da sende din røykvarsler til Gowens A/S ( tidligere Boligbrann AS).

Innsendingsadressen er:

Gowens A/S
Brynsveien 96
1352 Kolsås

Legg en lapp sammen med brannvarsleren med følgende info:

  • Kort beskrivelse av problemet
  • Navn
  • At du bor i Fossheim borettslag
  • Gjerne kontaktinfo
  • Postadresse, slik at de kan sende deg ny eller repartert brannvarsler

Til slutt koble fra batteriet på brannvarsleren din, slik at Posten ikke tror at du har sendt en bombe i posten. Det kan pipe fra den.

Gowens kan kontaktes på telefon: 906 19 800

Brannsikring

På dugnaden i høst ble kottene i korridorene ryddet for avfall som beboere har forsøpla med der inne. Nå er det viktig at vi klarer å holde disse rommene tomme – slik at brannmenn enkelt kan komme til vannkranene der inne. Det er til det beste for alle oss som bor i blokka at de ikke blir hindret!

Det samme gjelder også for korridorene og brannbalkongene. Skulle det begynne å brenne kan det fort bli mørkt og røykfullt i gangene – og ting å snuble i, eller ting som lett gir ekstra flammer vil vi ikke ha stående. Døra til tørrrommene og brannbalkongen skal alltid være ulåst.

Vi bor i en veldig høy blokk som krever at vi hjelper hverandre – også for å forhindre brann. Hold det ryddig, snu brannslokningsapparatet deres, og tren på å springe ned trappene.

Alle leilighetene er utstyrt med minimum to brannvarslere. Disse ble installert i 2017. De har langtidsbatteri og de trengs sannsynligvis ikke skiftes før i 2022. Her er det viktig å merke seg at selv om man satte inn disse i en fellesrunde i blokka, så er det den enkelte andelseiers ansvar å sørge for å vedlikeholde brannsikkerheten i sin leilighet. Brannvarlsere bør testes en gang i året. Blir det trøbbel med de brannvarslerne kan dere ta kontakt med Gowens A/S (www.boligbrann.no) og få dem reparert eller byttet batteri. En del andelseiere har i tillegg «vanlige» brannvarslere. Disse bør man skifte batteri på hvert år – for eksempel nå 1. desember! Samtidig kan du huske å snu pulverapparatet ditt.

Og skulle det begynne å brenne – så møtes vi nede ved Ringes-garasjene