Regler for bruk av avfallskontainer som kommer 25. mars

Kontainer kommer 25. mars og blir hentet 30. mars. Dette er kun for restavfall.

Det vil komme egne kasser for elektrisk avfall og farlig avfall 30 mars.

Her kan du IKKE kaste:

  • Maling og andre kjemikalier/flytende avfall
  • EE-avfall (Stereoanlegg, kjøkkenmaskiner, TV’er, støvsugere o.l.) Alle elektrobutikker har plikt til å ta imot slikt avfall.
  • Farlig avfall
  • Gips
  • Kjøkken- og matavfall
  • Eksplosiver og trykksatt stoff
  • Smittefarlig avfall
  • Medisinavfall
  • Dekk på felg
  • Radioaktive stoffer

Er du i tvil om hva du kan kaste og ikke?

Sjekk ut: www.renovasjonsetaten.no og farligavfall.kildesorteringioslo.no.

Avfallskontainer, hva kan kastes 25. mars?

Dugnad er utsatt, men styret har bestilt avfallskontainere, slik at beboere kan kvitte seg med restavfall. Vi har har ikke tidspunkt for levering, men forventer at de kommer i løpet av formiddagen. Kontainere vil stå fra 25. mars og bli hentet 30. mars. Merk at disse kontainere kun kan ta imot restavfall, regler vil komme i en senere post.

Hva med med farlig avfall og elektrisk avfall?

Styret har bestilt 3 avfallskasser for farlig avfall og 2 avfallskasser for elektrisk avfall. Kassene ikke kontainerstørrelse, men mindre. Disse vil komme 30. mars og bli hentet 6. april. Det er Oslo kommune som står for denne tjenesten, og les mer om ordningen og hva farlig avfall er.

Unngå smitte i vaskeri og heis

En meters avstand og 60 graders vask

Styret har i dag tatt en runde i alle etasjer og hengt opp lapper – en påminning om å ta trappa – om du kan.

Her oppfordrer vi også til å sørge for god avstand i heisen, og heller vente på neste om det blir for tett. Kanskje du kan gå noen etasjer, for å begrense tiden du står inni heisen?

Vi har også stengt ned rulle-rommet innenfor vaskeriet. Her har det en tendens til å samle seg klær man ikke kan vite om er smittefrie osv. De som fremdeles har klær/tørkestativer på rulle-rommet må fjerne disse så snart som mulig.

Alle skal minimum vaske klærne sine på 60 grader i fellesvaskeriet nå, jmf. rådene fra Folkehelseinstituttet.

Ellers kan vi melde om at byggearbeidere er ferdige med det verste av betong-sagingen. Det står bare igjen en liten runde for å ta dørstokkene. Så blir det vasking og maling i sjakta neste uke, og sannsynligvis stille tider fram til over påske!

Styret setter stor pris på tålmodigheten og hjelpsomheten vi ser i blokka nå. Følg rådene fra helsemyndighetene og ta vare på dere selv og hverandre.

Oppdatering på heisprosjektet og korona

Styret er kontinuerlig i dialog med firmaene som renoverer heisene våre. Byggfirmaet som nå har ansvar for betongsagingen har mange menn i karantene, men prioriterer å fortsette arbeidet i vår blokk, pga høyden her.

Firmaene tar helse og sikkerhet både for sine ansatte og sine kunder alvorlig, og følger rådene til myndighetene.

Styret vurderer at det kan bli kritisk for liv og helse om vi går uten heis i en lengre periode – spesielt nå med større risiko for at noen blir syke. Arbeidene bør derfor fortsette så lenge det går.

Vi oppfordrer beboerne til å være varsomme med gammelheisen. Ikke riv i dørene, ikke hopp i heisen og ikke last den for tungt – det øker risikoen for at den stanser. Står heisen så meld fra slik at vi kan bestille service.

I morgen tirsdag stenges heisen mellom 12 og 14, blant annet for å se på de låsene som er trøblete i 17, og 18. etg. Styret oppfordrer alle til å melde inn mangler til styret.fossheim@outlook.com, da det kan være utfordringer vi ikke vet om.

Firmaet som nå snart tar over prosjektet for å installere ny heis får deler fra Europa. Både fabrikker og transport er sterkt påvirket av Korona, og det er umulig å vite hvordan det videre heisarbeidet blir påvirket. Det er derfor viktigere enn noen gang å være varsom med gammelheisen.

Ta trappa – både for egen helse og for å spare heisen.

Styret har også forståelse for at korona-isolat og -karantene gjør støysituasjonen ekstra krevende for alle som bor i blokka. Vi har også forståelse for frustrasjonene, men velger å holde oss til fremdriftsplanen. Dette er siste uka med betong-borring, og etterpå vil det bli en stillere periode. Vi sitter i hjemmekarantene og -isolat nå for å forhindre og forsinke spredningen av smitte – men det betyr også at det kan være andre som kommer i samme posisjon senere. Vi vet ikke hvor lenge korona-situasjonen vil vare, og vi vet ikke hvilke utfordringer firmaene vil møte senere. Vi ønsker å gjøre det som kan gjøres for å få fungerende heiser i denne høye blokka – spesielt fordi vi kan risikere veldig mange syke mennesker her.

Dugnad blir utsatt

Vi utsetter dugnaden med hensyn til smittefare og situasjonen landet er i.

Søppelkontainere vil uansett komme så beboere får kastet avfall. Det vil komme en egen plan for dette.

 

Korona-virus og aktivitet i blokken

Korona-kaos

Det passer aldri med pandemier, og i blokka vår nå passer det ekstra dårlig. Mange må være hjemme på dagtid – og vi har betongsaging i heisprosjektet.

Styrets vurdering er at vi foreløpig kjører på med sagingen så lenge arbeiderne er friske. Det nærmer seg slutten, og det vil være kritisk for det videre arbeidet om vi avslutter nå. Gammelheisen er ustabil og vi vet ikke hvor lenge korona-kaoset vil herje landet. Akkurat nå prioriterer vi det som viktigere å sikre at folk kommer seg opp og ned i blokka, foran støyproblematikk.

Det er også en utfordring med at fuktigheten fra betongsagingen slår ut sikringene i korridorene. Det gjør de for å forhindre jordfeil. Styret «flipper» sikringene opp igjen på ettermiddagene – men håper på forståelse også for at det kan være litt mørkt i perioder i gangene. Si ifra om lyset også går på den ene lampen som er på annen kurs. Da må vi sjekke om pæra har gått.

Ellers gjentar vi anbefalingen om å gå trapper mest mulig, ikke bare for å spare gammelheisen, men også for å ikke stå så tett innpå hverandre nå. Følg ellers råd fra folkehelseinstituttet (FHI.no) om hygiene osv. Vaskefirma tar noen ekstra runder på håndtak osv, men det er alt for stor trafikk i blokka til at vi kan lene oss på det. Alle må selv ta ansvar for å forebygge smitte.

Varsel om planlagt stans av heisen

Tirsdag 17. mars fra kl 12:00 til kl 14:00 blir det planlagt stans av heisen.

Dette for å gi heisreparatørene arbeidsro til service og rens av låser.

Styret beklager, men håper dette kan gi færre uplanlagte stans.

Heistans og støv

I dag har vært en ganske hektisk og kaostisk når det gjelder heis. Styret prøver å følge med så godt vi kan, slik at beboere ikke skal slite unødig med heistans. Dessverre greier vi ikke å følge med 24/7 og det blir ikke bra når heisen lever sitt eget liv som i dag.

Styret har tilkalt heisreperatør som jobber med heisen i dette øyeblikk (kl. 21:15). Vi håper at dette vil medføre økt stabilitet på heisen i lang tid fremover.

Heis har ikke vært det eneste problemet. Vi har registrert at betongsagingen etterlater seg støv i gangene som vasketjenesten har problemer med å fjerne effektiv. Vi er i dialog med renholdsfirmaet og håper på å få til en mer effektiv ordning fremover.

Styret vil takke beboere for tålmodigheten dere har vist og send gjerne inn bekjed til oss på styret.fossheim@outlook.com om dere opplever problemer.

Vårdugnad onsdag 25. mars

Årets første dugnad blir hold på onsdag 25. mars fra kl 18.00 til 20:00

Styret legger opp til en litt tidlig og lett vårrydding i blokka i år, ettersom heisprosjektet legger begrensninger på aktivitetene.

Vi håper beboere vil møte opp i 5. etg. kl 18:00 – og så tar vi en runde med kosting og rydding. Om været tillater det setter vi også ut hagemøblene.

Dette er en flott anledning til å være med å bedre bomiljøet og bli kjent med andre beboere. Vi i styret stiller med en lett servering.

Container kommer også 25. mars, og blir stående gjennom helga (t.o.m 29. mars).

Styret.