Innbrudd i blokka

20180218_innbrukk_postkasser

Vi har dessverre hatt et innbrudd i blokka i løpet av natten. En god del av postkassene i 6. etasje er brutt opp. Vi anbefaler beboere å sjekke om de har ventet å motta viktig post, som bankkort, koder eller annen post med verdifullt/sensitivt innhold, og ta de nødvendige tiltak for å sikre ytterlig skade. Tiltak kan være å ta kontakt med banken og de andre respektive stedene som dere har ventet post fra.

Vi i styret gjør nå undersøkelser og håndterer saken via OBOS.

Styret anmoder igjen beboere til å være flinke til å holde sikkerheten i blokka på et nivå som kan redusere risikoen for innbrudd.

Pass på:

  • hvem du slipper inn
  • at ytterdørene går godt igjen
  • meld fra styret på e-post om du ser noe mistenkelig

Kontakt politiet eller andre nødetater som det skulle oppstå en akutt krise.

Heiselektronikk og dørpumpe

Heisleverandør har nå fikset feil med elektronikken til heisstyringen og strammet opp dørpumpen til heisdørene i 1.- og 6. etasje. Heisene skal nå forhåpentligvis fungere bra og beboere trenger ikke lenger å lukke dørene igjen etter å ha gått ut av den.

Kast hundeposer på riktig sted

hundeposeDet er mange som har hund i Fossheim. Det er hyggelig med dyr i bomiljøet. Styret må likevel oppfordre alle hundeeiere til å sørge for at hundebæsjen blir plukket opp og kastet på riktig sted. Den blå dunken ved inngangspartiet i 6. etasje skal ikke brukes til dette. Og nå som dunken er fjernet, er ikke dette et bra sted å legge fra seg hundeposer. De forsøpler bomiljøet og skaper spesielt store vansker når det er så kaldt ute som nå. Posene fryser nemlig fast i bakken. Vaktmester bruker mye tid på å fjerne dem og det blir dessverre ofte et grisete resultat. De få timene vi har tilgang til vaktmester i Fossheim kunne vi gjerne brukt til mer nyttige formål, for eksempel vedlikehold og reparasjoner av blokka.

Klar beskjed: Ikke kast hundeposen på bakken foran blokka!

Vedlikehold av vannpumper

Det foregår nå et vedlikeholdsarbeid på vannpumpene. Beboere vil som konsekvens av dette oppleve redusert til ingen vanntrykk i leilighetene. Vi forventer at arbeidet skal være over innen 30-45 min (ca. kl 15:30) og at tilstanden skal være normalt igjen da.

Nyhetsbrev Fossheim borettslag desember/januar 2018

Hvem er vi i styret?

Fram til generalforsamlingen i 2018 består styret i Fossheim borettslag av:

 Mari med hjelm  Trine  Elin  Marita (2)  Khoa Terje omskjært
Mari Tangen Trine Rydstrøm Elin Elmer Marita Grundberg Pedersen Khoa Dang Do Terje Fjeldsgård Andersen
Styreleder, velferd Nestleder, vaktmester, velferd Nøkler, utleie, vaskeri, velferd Parkering, velferd IKT, utleie, velferd Kommuni-kasjon, velferd

Snørydding og strøing

Styret har på vegne av borettslaget inngått en midlertidig avtale om snørydding med firmaet 1 Hjelpende Hånd. Det kommer godt med når vi setter snørekorder slik vi har gjort i det siste. Dersom vi i Fossheim er fornøyd med snøryddingen, kan vi inngå en mer langsiktig avtale.

Vaktmester har som en del av jobben sin å strø på borettslagets eiendom når det er glatt. Men vaktmester er ikke alltid tilstede og har ikke alltid oversikt over alle steder det er glatt. Borettslaget har sandkasser for strøing ved inngangene i både 1. og 6. etasje. Vi oppfordrer alle beboere til å strø når de ser behov for det.

Bruk av vaskeriet

Etter mange og kostbare reparasjoner i høst fungerer nå alle maskinene i vaskeriet. Vi oppfordrer alle til å behandle maskinene så skånsomt som mulig. De er vårt felles eie, de er dyre å reparere og hvis de blir ødelagt påvirker det naboens mulighet til å få vasket klær. BH’er skal legges i vaskeposer og joggesko skal ikke vaskes i maskinene. Du finner mer informasjon om riktig bruk av vaskeriet her: Vaskeri.

Her finner du også hjelp til bruk av betalingsløsningen dersom du for eksempel er usikker på hvordan du fyller penger på brikken din.

Depositum på leie av gjestehybelen

Gjestehybelen i borettslaget er populær. Den har fire sengeplasser, enkelt kjøkken og tilgang til toalett. Perfekt når du har gjester utenbys fra. Prisen for å leie hybelen er 200 kroner pr. natt. Du må booke hybelen og betale et depositum på forhånd for å få godkjent leie. Depositumet er halvparten av leiesummen, fx 200 NOK x 3 netter x 50 % = 300 NOK i depositum. Les mer om leie av gjestehybelen på nettsidene: Gjestehybel

Ta vare på heisene

Heisene våre er gamle og sårbare. Vi oppfordrer alle beboere til å behandle dem så pent som mulig. Vent med å åpne døra til du hører et lite «klikk». Da unngår du å skubbe den lille metallkroken som låser døra, ut av posisjon. Dette fører nemlig til heisstans. Ved stans tar det tid før heismontøren er på plass for å fikse og det koster felleskapet mye penger.

Sittende styre har ikke som oppgave å fikse heisene. Men det er vår oppgave å utrede hvordan vi best kan utbedre systemet vi har. Vi har hatt befaring med en leverandør og venter tilbud fra dem. Forslag for oppgradering av heisene vil bli lagt fram til avstemming blant alle beboere på generalforsamlingen i mai 2018.

Les mer om heisene:

Heisene

Ikke slipp inn fremmede i blokka

Det skal være trygt å bo i Fossheim. Vi har alle et ansvar for å sørge for at uvedkommende ikke kommer inn i blokka. Folk som besøker Fossheim slipper kun inn ved å ringe direkte til leiligheten de skal besøke via callinganlegget.

PS! Inngangsdørene blir ofte tuklet med, som regel av beboere i borettslaget. Vi minner om at dette ikke er tillatt. Når dørene blir ødelagt, utgjør de en sikkerhetsrisiko og det koster fellesskapet mye penger å reparere dem. Husk å lukke dørene slik at de går i lås.

Ikke la utgangsdørene stå åpne. Den automatiske døråpneren er installert for å øke tilgjengeligheten for folk med redusert bevegelighet, for eksempel rullestolbrukere. Ikke bruk denne mer enn nødvendig og se til at ingen uvedkommende slipper inn mens døra er åpen.

Trenger du mer bodplass?

Etter vedtak på generalforsamlingen i 2017 gjør nå styret klart utleieboder i 3. etasje. Ønsker du å leie en bod der? Send en mail til styret.fossheim@outlook.com med ditt behov, så vi vet hvilke typer boder som er ønskelig. Styret jobber for at det skal være boder tilgjengelig for leie i løpet av våren 2018.

Lading av el-biler

Styret jobber med et tilbud på elektrisk anlegg for lading av el-biler i borettslaget. Vi håper å kunne presentere et forslag for vedtak til generalforsamlingen i mai. Enn så lenge kan el-biler lades på kommunens oppstillingsplasser i Biermanns gate. Vi minner om at det er ulovlig å lade el-biler på det elektriske anlegget vi har pr. i dag i blokka. Dette er ikke dimensjonert for el-billading og slik bruk medfører stor brannfare.

Har du et behov eller ønske om lading av elbil? Send gjerne en e-post til styret.fossheim@outlook.com og beskriv dine behov.Sideskift

Skal du leie ut leiligheten din?

Framleie, eller bruksoverlating som det kalles i lovverket, er regulert etter borettslagsloven i OBOS-systemet. Det innebærer at all framleie skal meldes inn til OBOS og deretter godkjennes av styret i Fossheim. Skal du leie ut leiligheten din en periode? Send en e-post til styret.fossheim@outlook.com så guider vi deg videre i prosessen. Brudd på reglene for framleie kan i verste fall føre til at OBOS tar fra deg bruksretten på andelen din, altså at du må selge leiligheten. Les mer på www.obos.no.

Skjemaet for bruksoverlating finner du her: http://skjemaportalen.yolasite.com/resources/soknad_om_bruksoverlating.pdf

Sykkelboder i 5. etasje

Alle beboere har tilgang til sykkelboder i 5. etasje, inngang via blå metalldør ved garasjene. Dørene til bodene åpnes med nøkkelen til ytterdørene.

Les mer om sykkelparkering på nettsidene: Sykler

Er du ny i Fossheim borettslag?

Det kommer stadig nye beboere til Fossheim. Vi ønsker dere hjertelig velkommen! Du finner mye informasjon for nyinnflyttede på nettsidene: Ny i borettslaget

Send gjerne også en mail til styret.fossheim@outlook.com og fortell oss hvem du er, hvor du bor etc. Vi ønsker å ha god kontakt med alle som bor i borettslaget og vil gjerne ha samtykke til å kunne sende dere SMS ved akutte hendelser.

Be også om medlemskap i facebookgruppa til Fossheim: Fossheim borettslag.

Inspeksjon av sikringsskap

Av sikkerhetshensyn må det tas en samlet vurdering av sikringsskapene i blokka. Mange har gamle sikringsskap med skrusikringer helt fra den gang blokka ble bygd i 1966. Vi har hatt en befaring som viser at kabler og ledninger inn til sikringsskapene er relativt bra, alderen tatt i betraktning. Befaringen avdekket ingen akutt brannfare. Blokkas faste elektriker, Haltuff Elektro AS, anbefaler likevel at hver enkelt leilighet med gammelt sikringsskap bytter til skap med automatsikringer og jordfeilvarsler. Anslått kostnad for å skifte sikringsskap er ca. kr. 4 500,-. Denne kostnaden må hver enkelt leilighet ta selv. Alle som vil skifte står fritt til å velge installatør, men arbeidet må utføres av autorisert firma og personell.

Vi minner om at sikringsskapet ditt ALLTID skal være LÅST.

Har du hatt problemer med de nye røykvarslerne?

Det er meldt inn at enkelte beboere har hatt problemer med de nye røykvarslerne som ble montert opp tidlig i 2017. Typiske problemer er at alarmene utløses unødvendig. Har du hatt slike problemer, meld fra til styret, enten via e-post styret.fossheim@outlook.com eller via skjemaet du vil få i postkassen din. Brannvernfirmaet som monterte røykvarslerne vil komme tilbake i blokka i løpet av februar. Vi oppfordrer derfor alle som har eller har hatt problemer med røykvarslerne om å melde fra snarest, slik at vi kan få rettet opp feilene.

Kontakt og kommunikasjon i Fossheim borettslag

www.fossheim.org finner du mye informasjon som er nyttig for deg som beboer i vårt flotte borettslag.

Vi minner om at Facebookgruppa Fossheim borettslag er en kanal for kommunikasjon mellom alle beboere i borettslaget, ikke for direkte kontakt med styret. Styret oppfordrer til en høflig og hyggelig tone i facebookgruppa. Det bygger godt naboskap, noe vi alle er tjent med.

Trenger du assistanse fra styret, eller har spørsmål eller forslag, ber vi deg bruke e-postadressene våre eller postkassen i 6. etasje. Vårt mål er at henvendelsene på e-post skal få svar innen 1 uke.

Vi kan selvfølgelig kontaktes direkte ved henvendelser som haster, men minner om at vervene våre ikke inkluderer direkte oppfølging 24/7. Bruk disse e-postene ved kontakt:

E-post Type henvendelse
styret.fossheim@outlook.com  Generelle henvendelser til styret
vaktmester.fossheim@outlook.com Vaktmester, VVS, renhold
vaskeri.fossheim@outlook.com Alt som angår vaskeriet
parkering.fossheim@outook.com Garasjer, parkering av bil, MC og sykkel
nokkel.fossheim@outlook.com Alt som har med nøkler og låser å gjøre
utleie.fossheim@outlook.com Leie av gjestehybel og fellesrom
ikt.fossheim@outlook.com Nettside, facebookside, TV, bredbånd og kommunikasjon

 

Snøkledd balkong mot vest. Foto: Mirjam Martinsen

Hilsen Mari, Trine, Elin, Marita, Khoa og Terje.

Vi eier Fossheim sammen! Ta godt vare på fellesarealene våre. Fellesskapet må betale ved hærverk, heisstans, forsøpling o.l. Sammen sørger vi for trivsel og sikkerhet i borettslaget 🙂

Heisfiks-oppdatering

Heis-tekniker har kommet for andre gang og tatt grundigere undersøkelser.

Det er nå funnet flere problemer med heisanlegget.

  • Slapp dørpumpe i ytre heisdør 1. etasje
  • Feil i elektronikken som styrer en av heisene (står nå fast i 19. etasje)

Konsekvensen er at vi vil ha ustabil heis i helgen. Utskifting av elektronikk kan dessverre ikke skje før neste uke, det krever bistand fra leverandørens spesialister i Sverige.

Når det gjelder den andre heisen, så vil styret be alle beboere om å lukke ytterdøren til heisen godt igjen. Dette kan gjøres ved å dytte eller skyve døren igjen etter at dere har gått ut av heisen. Fint det gjøres i alle etasjer, men spesielt viktig i 1. etasje og 6. etasje.

Heisfiks

Heisene har vært vrange i det siste og beklageligvis har det ført til ulemper for beboere i blokka, men nå har heis-tekniker vært hos oss. Styret kan nå gladelig formidle budskapet fra heistekniker om at begge heisene er smurt og går som klokker.

Døren som ikke gikk opp i 17. etasje er også fikset. Vi håper at dette vil vare og minner aller beboere om å ta vare på heisene våre. Pass på å ikke smell opp døra med gang heisen har stoppet. Vent til du hører et klikk.

Hastereparasjon i vaskeriet

Det har oppstått flere jordfeil-episoder i vaskeriet og vaskeriet må stenges en periode for feilsøking med elektriker i ettermiddag. Vaskeriet må være i full drift for at feilsøkingen skal være mulig. Dette betyr at beboere vil kunne booke tid, men at maskinene ikke vil være tilgjengelig fysisk.

Styret beklager ulempene dette medfører, men dette er nødvendig arbeid for å sikre langsiktig drift av vaskeriet.

Styret har ikke fått noen estimat på hvor lang tid arbeidet vil ta, men vi vil varsle beboere når vaskeriet åpnes igjen.

Nyhetsbrev januar 2018

Hvem er vi i styret?

Fram til generalforsamlingen i 2018 består styret i Fossheim borettslag av:

Mari Tangen Trine Rydstrøm Elin Elmer Marita Grundberg Pedersen Khoa Dang Do Terje Fjeldsgård Andersen
Styreleder, velferd Nestleder, vaktmester, velferd Nøkler, utleie, vaskeri, velferd Parkering, velferd IKT, utleie, velferd Kommuni-kasjon, velferd

Snørydding og strøing

Styret har på vegne av borettslaget inngått en midlertidig avtale om snørydding med firmaet 1 Hjelpende Hånd. Det kommer godt med når vi setter snørekorder slik vi har gjort i det siste. Dersom vi i Fossheim er fornøyd med snøryddingen, kan vi inngå en mer langsiktig avtale.

Vaktmester har som en del av jobben sin å strø på borettslagets eiendom når det er glatt. Men vaktmester er ikke alltid tilstede og har ikke alltid oversikt over alle steder det er glatt. Borettslaget har sandkasser for strøing ved inngangene i både 1. og 6. etasje. Vi oppfordrer alle beboere til å strø når de ser behov for det.

Bruk av vaskeriet

Etter mange og kostbare reparasjoner i høst fungerer nå alle maskinene i vaskeriet. Vi oppfordrer alle til å behandle maskinene så skånsomt som mulig. De er vårt felles eie, de er dyre å reparere og hvis de blir ødelagt påvirker det naboens mulighet til å få vasket klær. BH’er skal legges i vaskeposer og joggesko skal ikke vaskes i maskinene. Du finner mer informasjon om riktig bruk av vaskeriet her: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/vvs-vann-varme-og-sanitaer/vaskeri/.

Her finner du også hjelp til bruk av betalingsløsningen dersom du for eksempel er usikker på hvordan du fyller penger på brikken din.

Depositum på leie av gjestehybelen

Gjestehybelen i borettslaget er populær. Den har fire sengeplasser, enkelt kjøkken og tilgang til toalett. Perfekt når du har gjester utenbys fra. Prisen for å leie hybelen er 200 kroner pr. natt. Du må booke hybelen og betale et depositum på forhånd for å få godkjent leie. Depositumet er halvparten av leiesummen, fx 200 NOK x 3 netter x 50 % = 300 NOK i depositum. Les mer om leie av gjestehybelen på nettsidene: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/utleie/gjestehybel/

Ta vare på heisene

Heisene våre er gamle og sårbare. Vi oppfordrer alle beboere til å behandle dem så pent som mulig. Vent med å åpne døra til du hører et lite «klikk». Da unngår du å skubbe den lille metallkroken som låser døra, ut av posisjon. Dette fører nemlig til heisstans. Ved stans tar det tid før heismontøren er på plass for å fikse og det koster felleskapet mye penger.

Sittende styre har ikke som oppgave å fikse heisene. Men det er vår oppgave å utrede hvordan vi best kan utbedre systemet vi har. Vi har hatt befaring med en leverandør og venter tilbud fra dem. Forslag for oppgradering av heisene vil bli lagt fram til avstemming blant alle beboere på generalforsamlingen i mai 2018.

Les mer om heisene:

https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/adgang-og-tilgang/heisene/

Ikke slipp inn fremmede i blokka

Det skal være trygt å bo i Fossheim. Vi har alle et ansvar for å sørge for at uvedkommende ikke kommer inn i blokka. Folk som besøker Fossheim slipper kun inn ved å ringe direkte til leiligheten de skal besøke via callinganlegget.

PS! Inngangsdørene blir ofte tuklet med, som regel av beboere i borettslaget. Vi minner om at dette ikke er tillatt. Når dørene blir ødelagt, utgjør de en sikkerhetsrisiko og det koster fellesskapet mye penger å reparere dem. Husk å lukke dørene slik at de går i lås.

Ikke la utgangsdørene stå åpne. Den automatiske døråpneren er installert for å øke tilgjengeligheten for folk med redusert bevegelighet, for eksempel rullestolbrukere. Ikke bruk denne mer enn nødvendig og se til at ingen uvedkommende slipper inn mens døra er åpen.

Trenger du mer bodplass?

Etter vedtak på generalforsamlingen i 2017 gjør nå styret klart utleieboder i 3. etasje. Ønsker du å leie en bod der? Send en mail til styret.fossheim@outlook.com med ditt behov, så vi vet hvilke typer boder som er ønskelig. Styret jobber for at det skal være boder tilgjengelig for leie i løpet av våren 2018.

Lading av el-biler

Styret jobber med et tilbud på elektrisk anlegg for lading av el-biler i borettslaget. Vi håper å kunne presentere et forslag for vedtak til generalforsamlingen i mai. Enn så lenge kan el-biler lades på kommunens oppstillingsplasser i Biermanns gate. Vi minner om at det er ulovlig å lade el-biler på det elektriske anlegget vi har pr. i dag i blokka. Dette er ikke dimensjonert for el-billading og slik bruk medfører stor brannfare.

Har du et behov eller ønske om lading av elbil? Send gjerne en e-post til styret.fossheim@outlook.com og beskriv dine behov.

Skal du leie ut leiligheten din?

Framleie, eller bruksoverlating som det kalles i lovverket, er regulert etter borettslagsloven i OBOS-systemet. Det innebærer at all framleie skal meldes inn til OBOS og deretter godkjennes av styret i Fossheim. Skal du leie ut leiligheten din en periode? Send en e-post til styret.fossheim@outlook.com så guider vi deg videre i prosessen. Brudd på reglene for framleie kan i verste fall føre til at OBOS tar fra deg bruksretten på andelen din, altså at du må selge leiligheten. Les mer på www.obos.no.

Skjemaet for bruksoverlating finner du her: http://skjemaportalen.yolasite.com/resources/soknad_om_bruksoverlating.pdf

Sykkelboder i 5. etasje

Alle beboere har tilgang til sykkelboder i 5. etasje, inngang via blå metalldør ved garasjene. Dørene til bodene åpnes med nøkkelen til ytterdørene.

Les mer om sykkelparkering på nettsidene: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/parkering-2/sykler/

Er du ny i Fossheim borettslag?

Det kommer stadig nye beboere til Fossheim. Vi ønsker dere hjertelig velkommen! Du finner mye informasjon for nyinnflyttede på nettsidene: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/ny-i-borettslaget/

Send gjerne også en mail til styret.fossheim@outlook.com og fortell oss hvem du er, hvor du bor etc. Vi ønsker å ha god kontakt med alle som bor i borettslaget og vil gjerne ha samtykke til å kunne sende dere SMS ved akutte hendelser.

Be også om medlemskap i facebookgruppa til Fossheim: Fossheim borettslag.

Inspeksjon av sikringsskap

Av sikkerhetshensyn må det tas en samlet vurdering av sikringsskapene i blokka. Mange har gamle sikringsskap med skrusikringer helt fra den gang blokka ble bygd i 1966. Vi har hatt en befaring som viser at kabler og ledninger inn til sikringsskapene er relativt bra, alderen tatt i betraktning. Befaringen avdekket ingen akutt brannfare. Blokkas faste elektriker, Haltuff Elektro AS, anbefaler likevel at hver enkelt leilighet med gammelt sikringsskap bytter til skap med automatsikringer og jordfeilvarsler. Anslått kostnad for å skifte sikringsskap er ca. kr. 4 500,-. Denne kostnaden må hver enkelt leilighet ta selv. Alle som vil skifte står fritt til å velge installatør, men arbeidet må utføres av autorisert firma og personell.

Vi minner om at sikringsskapet ditt ALLTID skal være LÅST.

Har du hatt problemer med de nye røykvarslerne?

Det er meldt inn at enkelte beboere har hatt problemer med de nye røykvarslerne som ble montert opp tidlig i 2017. Typiske problemer er at alarmene utløses unødvendig. Har du hatt slike problemer, meld fra til styret, enten via e-post styret.fossheim@outlook.com eller via skjemaet du vil få i postkassen din. Brannvernfirmaet som monterte røykvarslerne vil komme tilbake i blokka i løpet av februar. Vi oppfordrer derfor alle som har eller har hatt problemer med røykvarslerne om å melde fra snarest, slik at vi kan få rettet opp feilene.

Kontakt og kommunikasjon i Fossheim borettslag

www.fossheim.org finner du mye informasjon som er nyttig for deg som beboer i vårt flotte borettslag.

Vi minner om at Facebookgruppa Fossheim borettslag er en kanal for kommunikasjon mellom alle beboere i borettslaget, ikke for direkte kontakt med styret. Styret oppfordrer til en høflig og hyggelig tone i facebookgruppa. Det bygger godt naboskap, noe vi alle er tjent med.

Trenger du assistanse fra styret, eller har spørsmål eller forslag, ber vi deg bruke e-postadressene våre eller postkassen i 6. etasje. Vårt mål er at henvendelsene på e-post skal få svar innen 1 uke.

Vi kan selvfølgelig kontaktes direkte ved henvendelser som haster, men minner om at vervene våre ikke inkluderer direkte oppfølging 24/7. Bruk disse e-postene ved kontakt:

E-post Type henvendelse
styret.fossheim@outlook.com Generelle henvendelser til styret
vaktmester.fossheim@outlook.com Vaktmester, VVS, renhold
vaskeri.fossheim@outlook.com Alt som angår vaskeriet
parkering.fossheim@outook.com Garasjer, parkering av bil, MC og sykkel
nokkel.fossheim@outlook.com Alt som har med nøkler og låser å gjøre
utleie.fossheim@outlook.com Leie av gjestehybel og fellesrom
ikt.fossheim@outlook.com Nettside, facebookside, TV, bredbånd og kommunikasjon

Hilsen Mari, Trine, Elin, Marita, Khoa og Terje.

Vi eier Fossheim sammen! Ta godt vare på fellesarealene våre. Fellesskapet må betale ved hærverk, heisstans, forsøpling o.l. Sammen sørger vi for trivsel og sikkerhet i borettslaget 🙂