Hjelp borettslaget med å strø sand

Det er vinter, en vinter som er mye av og på. Dette innbærer mye snø en dag, regn en annen dag og is påfølgende dag der igjen. Is kan dessverre føre til fall og skader, som vi ikke ønsker at beboere skal bli påført.

Vaktmester vil strø sand i fellesområdene ute når det er glatt, men det er ikke alltid han rekker dette før beboere går ut av blokken. Is kan jo dannes i løpet av en natt og ikke alltid lett å forutsi når det skjer.

Styret ber som hjelp fra beboere til å hjelpe til med å strø. Er du først ute og det er kjempeglatt, så vil styret og dine naboer sette veldig stor pris om du varsler på Facebook-gruppen om at det er glatt og strør litt sand uten for inngangen. Kanskje du redder en lårhals eller to.

Spader er plasser i sandkassene ved begge inngangene.

Takk for hjelpen!

Julegrantenning 1. desember

Styret inviterer beboere til julegrantenning i borettslaget 1. desember kl 18:00 – kl 18:30.

Tenningen vil skje på terrassen ved inngangen i 6. etasje. Gløgg og pepperkaker vil bli servert til fremøtte.

Velkommen!2019-11-25 - julegrantenning

Opptatt av å ta vare helsen? Sørg for god ventilasjon i din leilighet

Ikke lukk ventilene selv om kulda setter inn!

For at ventilasjonssystemet i blokka skal fungere må:

– Alle ha ventil åpen ut av leiligheten (vindu- eller veggventil).

– Alle ha åpne ventiler på bad og kjøkken inn mot luftekanalen.

– Alle ha luftespalte på badedøren (eller åpen badedør så ofte som mulig)

– Ingen ha installert elektronisk vifte på bad eller kjøkken inn mot luftekanal.

Fossheim borettslag har mekanisk avtrekksanlegg i alle leilighetene. Luft tilføres leilighetene via ventilene i vegg og vindu – og trekkes ut av leilighetene gjennom ventilene mot luftekanalen og opp på taket av store vifter.

Alle beboere og eiere må påse at alle lufteventiler er åpne til enhver tid, slik at ventilasjonssystemet funger som det skal. Det gjelder både kjøkken, bad og stue. Lufteventilene må også stå litt åpne selv om det er kuldegrader. Støvsug og vask ventilene innimellom, så de ikke tettes av støv og rusk.

God ventilasjon er viktig for trivsel og helse, og for å unngå bygningsskader som følge av mugg, sopp og råte.

Regler for bruk av avfallscontainer som kommer med dugnaden 2. oktober

Container kommer onsdag 2. oktober i forbindelse med dugnad og vil bli hentet mandag 7. oktober.

Dette er en container for restavfall. Her kan du IKKE kaste:

 • Maling og andre kjemikalier/flytende avfall
 • EE-avfall (Stereoanlegg, kjøkkenmaskiner, TV’er, støvsugere o.l.) Alle elektrobutikker har plikt til å ta imot slikt avfall.
 • Farlig avfall
 • Gips
 • Kjøkken- og matavfall
 • Eksplosiver og trykksatt stoff
 • Smittefarlig avfall
 • Medisinavfall
 • Dekk på felg
 • Radioaktive stoffer

Avfall som ikke hører hjemme i denne containeren må sorteres ut etter henting. Det koster mye penger. Pengene hentes fra felleskassa som vi alle betaler inn husleie til hver måned.

Vi vil i år sette opp eget område for malingsavfall.

For å kaste avfall som ikke går i vanlig søppel eller containeren kan du gå til:

 • Glass og metall: Sannergata ved busstoppet eller 50 meter nord for trikkestoppet Biermanns gate.
 • Bentsebru minigjenbruksstasjon tar i mot det meste.

Kart

 • Haraldrud gjenbruksstasjon tar imot alt mulig.

Kart

Er du i tvil om hva du kan kaste og ikke?

Sjekk ut: www.renovasjonsetaten.no og farligavfall.kildesorteringioslo.no.

Gjenstander som er satt i fellesområder vil bli fjernet uten varsel under dugnaden 2. oktober

Gjenstander skal i følge husordensreglene ikke settes i fellesareal (inkludert bodområder, tapper og brannbalkonger). Beboere som har tatt trosset reglene vil risikere å få sine gjenstander fjernet uten varsel under dugnaden!

Styret tar ikke på seg ansvar for at verdigjenstander går tapt.

Skulle du av en eller annen grunn ha verdigjengstander i fellesområdet og som du ikke får fjernet i tide, meld i fra straks til styret på styret.fossheim@outlook.com

Status vann- og avløpsrenovasjon i Fossheim borettslag

På generalforsamlingen i mai i år ble det vedtatt forprosjektering. Her kommer en liten statusoppdatering fra styret.

OBOS prosjekt har vært på første befaring. De har sett på kjøkken, bad og fellesarealene som inneholder vann- og avløpsrør.

De anbefaler oss foreløpig å gå for alternativ 2 i SINTEF sin rapport – samordnet våtromsrehabilitering med utskifting av alle vann- og avløpsrør. De bekrefter også bekymringen vår for at vi nå er kommet til en tid der det er fare for både flere vannskader og restriksjoner på forsikringsselskapenes velvilje.

Neste fase av dette prosjektet er å gå mer inn i detaljene, og se konkret på hva som må gjøres og hvilke alternativer vi har.
Renovasjon vil kreve tilgang på disse rørene i alle leilighetene. I etterkant vil rommene tilbakestilles i den standen de var før arbeidet, men oppgraderes ihht dagens gjeldende krav og forskrifter.

Styret har også bedt om utredning for at de som ønsker det kan velge å ytteligere oppgradere sine bad i samme prosess, og hva som ev. kan og bør gjøres ut over tilbakeføringen.

Vi er bare på forprosjektering enda, og det skjer ingen store avgjørelser uten generalforsamling (sannsynligvis til våren 2020) – da dette uansett vil kreve låneopptak. Oppstart vil tidligst skje etter at heisene er skiftet – og tidligst i 2021.

Det er nå lurt at ingen andelseiere utfører større rehabilitering av kjøkken og bad, utover nødvendig utskiftning og vedlikehold, da det ikke kan garanteres at dette vil kunne bevares ved en fremtidig rehabilitering.
Mer informasjon vil komme etter hvert som prosjektet skrider frem.

Varmtvann

Det er flere i blokken som mangler varmtvann. Vi har ikke fått melding om rørleggerarbeid i bygget som kan påvirke varmtvannstilførselen. Mangelen skyldes trolig ekterne forhold.

Se mulig feilkilde hos fortum. Her meldes det om brudd i rør i sentrum og fiks er estimert på plass kl. 18:00.

Styret følger med situasjonen og kontakter rørlegger om situasjonen ikke bedrer seg ut på kvelden.