Strømstans i fellesområdene fra 1. etasje til 6. etasje

Vår faste elektrikker er i gang med å oppgradere sikringsskapene til fellesområdene i blokken for bedre driftsstabilitet og brannsikkerhet. Dette er bestilt, men dessverre ble ikke styret varslet om at arbeidet skulle skje i dag.

Dette arbeidet vil påvirke nøkkellesere og beboere vil få problemer med å komme seg inn med nøkkelbrikke. Elektrikker har gjort tiltak for å sikre tilgang til blokken utenfra.

Det forventes at arbeidet er ferdig om ca. en time (kl 14:00)

Reklamer

Inngangen i 6. etasje påvirket av strømbrudd

Det er dessverre strømbrudd i en kurs i blokka og dette påvirker dessverre inngangen i 6. etasje. Styret er på saken.

Når det gjelder nøkkelsystemet generelt, så ønsker styret å forsikre beboere om at de ikke er stengt ute av blokken selv om det er brudd i strømmen nøkkelsystemet for en inngang. Nøkkelstyringen til de tre inngangene vi har i blokken er på separate kurser, så skulle en inngang være ute av drift, så har beboere mulighet til å benytte en annen inngang.

Vi har inngang i 1. etasje, 5. etasje (ved garasjene mot Thorvald meyers gate) og 6. etasje.

Det eneste tilfelle hvor vi beboere vil være helt stengt ute av blokken er hvis hele bygningen mister strømmen. I disse tilfellene er det kun styret og leverandør av låssystemet som kan åpne dørene utenfra. Innenfra, går det alltids å bruke låsvridere for å komme seg ut eller åpne.

Når det gjelder batteriløsning, så er dette med i løsningen når vi får de nye dørene. Styret har ikke prioritert dette inn i eksisterende dører, da de skal skiftes ut så fort heisrehabiliteringen er gjennomført og har liten kostnytteverdi.

Vi håper at alle beboere fortsatt føler seg trygge på løsningen med elektroniske nøkler.

Skulle en inngang være ute av drift, så må vi be beboere om å ikke sette opp dørene med gjenstander, da det går utover sikkerheten i bygget. Vi antar døra ikke ble ordentlig igjen etter strømbruddet nå.

Vedlikehold og annet arbeid i blokken i sommer

I løpet av sommeren vil det foregå sveising av rekkverk utenfor inngangen i 6. Etg. Dette for å utbedre sikkerheten p.g.a. rustskader. Kottdørene i trappeløpet skal også skrus igjen, i trå vedtak på generalforsamling.

Fjerning av tagging

Styret vil informere om at det i uke 29 vil komme et firma (High Access) som skal fjerne taggingen på lavblokka (mot Sagene). Arbeiderne vil henge i seler på veggen for å kunne nå til områdene taggingen skal fjernes fra.

Oppdatert info om boring utenfor blokka

Styret har vært i kontakt med Vann- og avløpsetaten om boringen utenfor blokken, for å høre om når de blir ferdige. Til svar fikk vi:

– De er ferdige med borepunktene på Fossheims eiendom.

– Øvrige arbeider i parken antas ferdig onsdag/torsdag, men det vil avhenge av grunnforholdene.

– Forsinkelsene skyldes sand-/gruslag i grunnen hvor utførende måtte bore flere ganger for å få opp materiale.

– Etaten beklager at dette tok lenger tid enn forespeilet.