God Påske!

Styret ønsker alle beboere en god og trygg påske. Nyt helligdagene og ta vare på hverandre.

Påskekos i Fossheim

Styret har gått til innkjøp av to cafe-bord til fellesbalkongen i 6. Når oppholdsværet kommer (forhåpentligvis over helga) så kan vi ta med termosene våre ut, og møte en nærkontakt eller en nabo til en kaffe, med trygge to meter mellom oss.

Mange av våre lokale restauranter og cafeer har også flotte take-away-løsninger, så vi kan til og med støtte dem, og sitte på fellesbalkongen og spise og late som vi egentlig er på uteserveringa på Kiellands- eller Ryesplass med en venn.

Vi håper alle får ei fin påske. Ta vare på dere selv og hverandre!

Hilsen styret

Infoskriv til beboere i Fossheim borettslag

Introduksjon

VBM Byggfornyelse AS (VBM) har fått tildelt rollen som totalentreprenør for rehabiliteringsprosjektet i Thorvald Meyers Gate 5, og i forbindelse med dette ønsker vi herved velkommen til prosjekt! VBM er en mellomstor bedrift, som legger vekt på kvalitet og ryddighet i gjennomføring av våre prosjekter. Vi har spesialisert oss på rehabilitering av vann- og avløpsrør med tilhørende våtrom, og har gjennom de siste årene pusset opp over 1000 bad.

Prosjektets hensikt

Målet med dette prosjektet er å rehabilitere vann- og avløpsrør i bygget. Grunnen til at rørføringer i eldre bygg skiftes ut, er ofte sammensatt av ulike faktorer: Det kan være korrosjon i gamle rør, økt frekvens på kostbare vannskader, forsikringsselskap som nekter å forsikre bygget, eller et generelt behov for en teknisk oppgradering av bygningsmassen. Et av hovedmålene for prosjektet er å oppgradere rørnettet til dagens standarder. Dette innebærer ikke bare ivaretakelse av forskrifter med tanke på vann- og fuktsikkerhet, men også kvalitets- og miljøkrav.

Prosjektets gjennomføring

Oppstart for prosjektet er satt til 16. August 2021. Før dette vil det allerede forekomme en del aktivitet som tilrigging, rehabilitering av noen fellesarealer, så det må regnes med byggeaktivitet i borettslaget allerede før sommerferien. I løpet av prosjektets gjennomføring vil det være klart mest støy mandager og tirsdager, og dette sprer seg særlig godt til direkte tilstøtende seksjoner. Beboerpermen vil inneholde nøyaktig informasjon om tidslinjer for hver seksjon. Prosjektet legges opp til å vare i 4 uker per seksjon, hvor de to første ukene regnes som de mest intensive. I perioden vil det ikke være tilgang på vann og avløp på badet. Det settes opp toalett- og dusjfasiliteter, kjøkkenet kobles planmessig på igjen etter 2 ukers arbeid. Før denne perioden vil det ha blitt gjennomført et såkalt tilvalgsmøte med hver seksjonseier for å ivareta ønsker/forventninger, og for å planlegge hvordan det nye badet skal utformes. Disse møtene avholdes etter førbefaringene, med oppstart i mai 2021.

Konsekvenser

Som konsekvens av rehabiliteringen vil også bad i seksjonene måtte rives og bygges opp på nytt. Dette innebærer at beboere av borettslaget må belage seg på en lengre tid med støybelastning, både i egen seksjon og i oppganger. Noe av parkeringsarealet vil også måtte brukes til riggområde.

Informasjonskanaler

Det avholdes et beboermøte (plattform eller metode for gjennomføring er foreløpig uavklart) før sommeren. Under eller før dette møtet vil det deles ut en «beboerperm», med detaljert informasjon om blant annet viktige datoer/tidspunkter. Det oppfordres til å vente med eventuelle spørsmål til beboermøte er avholdt og beboerperm er lest grundig.

Mvh, Erik Warich
VBM Byggfornyelse AS

Varsel om ordinær generalforsamling 2021

Til andelseierne i Fossheim Borettslag


Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”.

Fossheim Borettslag vil avholde ordinær generalforsamling 25. mai 2021.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om tidspunkt og hvor møtet skal avholdes (inkl. om det blir digitalt).

Alle forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 15. mars 2021.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/spørsmål knyttet til forslaget. Navnet på forslagsstiller vil fremkomme i saksfremstillingen.

Forslag sendes til styret.fossheim@outlook.com 

Boning av gulv

Det har nå blitt så mildt i været at vi kan starte boningen av korridor-gulvene. Oppstart er onsdag 4. mars i 18. og 19. etasje mellom kl. 08.30 og 14.00.

Beboerne må ta inn dørmattene sine dagen før boning – det samme gjelder alt anna som midlertidig står i korridoren.

Mens de boner kan man ikke gå på gulvene (både for å forhindre merker, og fordi det er glatt). De vil ringe på alle dørene i hver korridor før de starter på føreste strøk med polish (det legges tre strøk).

Neste etasjer vil tas onsdag 11. mars – osv. De vil henge opp plakater i de etasjene det gjelder, tre dager før arbeidene utføres.

Boningen gjennomføres av Bjerke Eiendomsservice AS, og de kan kontaktes på 95172236/91695950 om dere har spørsmål.

Oppussing og støy

Styret har fått flere klager angående støy fra oppussingsarbeid i det siste, og vil minne beboere på at slik arbeid må varsles om og holdes innenfor de tidsrammer som er gitt i husordensreglene.

§ 3. Regler om ro og orden i leiligheter

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl. 07.00. Musikk og sangøvelser, banking, boring eller annen støy skal ikke forekomme etter kl. 21.00. Slik støy skal heller ikke forekomme på søn- og helligdager, eller før kl. 10 og etter kl. 17.00 på lørdager. Radio/TV, musikkanlegg og lignende skal dempes etter kl. 23.00.

Oppussing som kan være til sjenanse for naboer kan kun gjennomføres i normal arbeidstid mandager-fredager mellom 08.00 og 17.00. Før oppstart skal styret ha beskjed, samtidig som de nærmeste naboer varsles om arbeidets varighet.

Se husordensreglene i helhet.

Styret trenger hjelp til å identifisere skadedyr

Forsikringsselskapet ønsker å identifisere hvilken type skadedyr vi har i blokken. De ønsker bilder fra oss for å avgjøre hva som skal gjøres videre. Styret ønsker derfor at beboere som har sølvkre eller skjeggkre i leiligheten om å ta bilder av de.

Send bilder på e-post til styret.fossheim@outlook.com og oppgi leilighetsnummer.

Frist 16. februar 2021.

Her er info om skadedyrene fra forsikingsselskapet:

Sølvkre og skjeggkre er ganske like utseendemessig, men biologisk sett er de ganske forskjellige. Både sølvkre og skjeggkre er nattaktive insekter som skyr lyset. Lyset vil derfor påvirke når og hvor man ser insektene. Erfaringsmessig oppdager man først dyrene når man skrur på lyset om morgenen.

Sølvkre
Sølvkre gjør ingen skade og er ikke farlige. De biter ikke, de utgjør ingen helsefare og de kan ikke ødelegge bygningen. 

Sølvkre er avhengige av høy luftfuktighet for å overleve og få nytt avkom. Ved å senke luftfuktigheten vil de normalt forsvinne av seg selv. Dette kan eksempelvis gjøres ved å øke temperaturen og forbedre ventilasjonen. Det anbefales å støvsuge i en periode fremfor å vaske, da vasking kan tilføre fuktighet. Eventuelle fuktskader må utbedres dersom dette avdekkes, og kilder til fuktighet fjernes. Det anbefales å rense sluk på baderom regelmessig, for eksempel med klor. 

Skjeggkre:
Dette kreet er den skjeggete storebroren, men heldigvis er heller ikke de farlige, og gjør ikke skade i vanlige bolighus. De kan likevel oppleves som ekle og ubehagelige og de kan være spredt over store områder i boligen. I motsetning til sølvkre er disse ikke like avhengige av fukt, og kan derfor spres i hele bygningsmassen. Det er få tiltak man kan gjøre mot skjeggkre selv. Viktigste tiltak vil være regelmessig renhold (fjerne matkilder), og være forsiktig med å ta inn pappesker som kan være infiserte. Siste forskning viser at bekjempelse med bruk av forgiftet åte er den mest effektive behandlingsmetoden (krever profesjonell utførelse).

Ryddige inngangsparti

Vi har fått reaksjoner på rot i inngangspartiet som følge av at det settes igjen gjenstander for gjenbruk der. Dette kan gi et dårlig inntrykk av blokka, og være til hinder i en rømningssituasjon/ skape ekstra røykutvikling. Styret har derfor utarbeidet følgende retningslinjer for deling av informasjon og gjenstander mellom beboerne:

– Det skal ikke gjensettes gjenstander i inngangspartiene.

– Tavler i 1. og 6. og facebookgruppen kan benyttes til notiser om å gi bort, selge eller ønske gjenstander.

– Plakater om salg av leiligheter kan kun henges opp på merket område i yttergangene i 6. og 1. etg. Plakatene skal fjernes så fort leiligheten er solgt.

– Ingen plakater skal henges i heisene, på dørene eller andre steder utenom spesielt anviste steder.

Vi viser for øvrig til husordensreglene.

Skadedyr

Det er meldt om forekomster av sølvkre og skjeggkre i leiligheter i blokken. Styret har fått inn melding fra flere beboere den siste tiden. Når det er flere boenheter som er rammet, så er det mer effektiv med tiltak som er sentralt koordinert.

Styret vil ta kontakt med skadedyrsavdelingen i vårt forsikringsselskap for å se på mulige tiltak. Vi ønsker i den forbindelse å kartlegge omfanget av sølvkre-og skjeggkreforekomst i blokken og trenger hjelp av beboere til dette. Har du sølvkre eller skjeggkre i din leilighet nå, så meld dette til styret innen dato 2. februar 2021

Melding kan sendes på e-post: styret.fossheim@outlook.com eller legges fysisk i styrets postkasse ved inngangen i 6. etasje.

Merk meldingen med:

•Leilighetsnummer

•Om du har sølvkre

•Om du har skjeggkre

•Eller som du har begge deler.

Nye smitteverntiltak

I helga gikk styret ut og oppfordret til maskebruk og god avstand i blokka. Det nye muterte viruset er mye mer smittsomt enn det opprinnelige koronaviruset, og det kan få store konsekvenser om det sprer seg hos oss som lever så tett innpå hverandre. Vi har derfor gått til innkjøp av automatiske håndspritdispensere som er satt ut ved inngangene i 1. og 6. etg.

Dette kan ikke bli noe sovepute for god håndhygiene på vei ut og inn av leilighetene! Målet er å minske risikoen for smittespredning i heisene, i trappeløpene og inngangspartiene.

Er dispenserne tomme ber vi om at styret varsles på styret.fossheim@outlook.com.

På vaskeriet står det håndsåpe, og vi ber om at mest mulig vaskes på 60 grader. Vi minner også om god håndhygiene når man bruker dører til bil- og sykkelgarasjer, boder, postrom og trappeløp fra korridorene.

Ta vare på dere selv og hverandre. Be hverandre om hjelp om det trengs!