Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Takk til alle som var med i går og stemte på ekstraordinær generalforsamling. Protokoll er nå lagt ut på vår side for Møter og referater.

Varmtvann

Det er flere i blokken som mangler varmtvann. Vi har ikke fått melding om rørleggerarbeid i bygget som kan påvirke varmtvannstilførselen. Mangelen skyldes trolig ekterne forhold.

Se mulig feilkilde hos fortum. Her meldes det om brudd i rør i sentrum og fiks er estimert på plass kl. 18:00.

Styret følger med situasjonen og kontakter rørlegger om situasjonen ikke bedrer seg ut på kvelden.

Varme på vei

Styret håper nå at problemet med radiatorene nå er løst, og at varmen vil være på plass hos alle innen kort tid.

Har du fremdeles problemer i helga, så send beskjed med konkret beskrivelse til styret.fossheim@outlook.com

Ettersom naboene dine er avhengig av at du lufter din radioator – for å få best mulig varme – har styret kjøpt en univeralnøkkel til utlån. Den passer forhåpentligvis til alle typer ventiler, slik at vi er helt sikre på at alle kan få lufta radiatorene sine. Slike nøkler kan også kjøpes blant annet på Clas Ohlson.

Har du nøkkelhull til lufteventil som er tildekt av maling

Ser nøkkelhullet til lufteventilen din slik ut?

Det er flere beboere som har meldt om at nøkkelhullet og ventilen er tildekt med maling. Dette må fjernes for å få utført lufting av radiatoren. Maling kan fjernes med sandpapir og ved å bruke malingfjerner.

Malingfjerner kan du få kjøpt hos maleforretninger eller jernvarehandel som f. eks. Jernia. Her er eksempel på et produkt som kan kjøpes hos Jernia på Rignes park. Det bidrar til å løse opp malingen.

Merk at du må lese instruksjoner til disse produktene nøye og vi advarer at de fleste har en etsende effekt. Det er derfor viktig at du beskytter flater som vegg, tapet og gulv. Styret tar ikke ansvar for skader som oppstår p.g.a. av feil bruk.

 

Status på varme og radiatorer

Styret vil takke alle beboere som har hjulpet til med å kartlegge varmetilførsel ved å sende inn melding til oss. Vaktmester har sett mer på anlegget i dag og vi har må hente inn fagfolk for å justere på det. Dette betyr dessverre at varmetilførsel vil være ustabilt eller mangelfull for en del beboere denne uken.

Styret oppfordrer beboere til å lese informasjon om sentralfyring. Her gis det et råd til boboere om å skaffe seg en alternativ varmekilde for kalde sommernetter og tilfeller som den vi er i nå.

Husk å lufte radiatorene!

 

2017-09-17 - Radiatornøkkel

Sentralvarmen er skrudd på og vaktmester skal gjøre justeringer på anlegget. Det er nå spesielt viktig at vi alle lufter radiatorene våre. Når vi lufter radiatorene, øker trykket og sirkulasjonen, noe som gjør det lettere å justere temperaturen. Oppvarmingen blir også mer effektiv. Ved å fjerne luftlommene i vannet, unngår vi også rust i systemet, noe som kan bli kostbart over tid.

Du lufter radiatorene dine med en standard luftenøkkel. Hvis du ikke har en, kan du enten låne av naboen eller kjøpe på nærmeste jernvarehandel. Hold en beholder under luftekranen, skru til vannet begynner å renne. La det renne til det kommer en jevn, uavbrutt stråle. Skru hardt igjen og du er ferdig.

Her er en video som viser hvordan du lufter radiatorene.

NB! Vær forsiktig da vannet er varmt og det er fare for å brenne seg.

Det er meget viktig at du skrur godt igjen etter lufting, samt sjekker om det er lekkasje eller fortetning i både ventil og rør. 

Oppvarming av varmtvann, som går til både forbruk og sentralvarme,  koster ca. 120 000 kroner i måneden. Vi oppfordrer derfor alle til å ikke bruke unødvendig mye varmtvann. I tillegg til å ikke la vannet renne unødvendig, handler det også om å ikke «fyre for kråkene». Det er enkelt å regulere temperaturen på radiatorene etter behov, for eksempel på natta eller når man reiser bort.

Les mer om sentralvarme og få tips til smart bruk av varmtvann her.

Viktig informasjon til beboere angående radiatorer i leiligheten

Grunnet stort temperaturfall har vaktmester satt på varmen i dag tidlig etter forespørsel fra styret.

Sentralfyren har stått stille i flere måneder og det påfører stress på anlegget når det slås på igjen. Styret ber derfor alle beboere til å sjekke radiatorene og tilhørende rør for lekkasjer. Dette må gjøres for de to kommende døgn.

Dersom du oppdager lekkasje, gjør følgende:

  1. Begrens skadeomfanget om det er mulig
  2. Kontakt rørlegger på tlf. 23 03 54 00
  3. Meld om hendelsen til styret, gjerne på e-post: styret.fossheim@outlook.com

 

Sentralfyring i høst

Vi er inne i årets første høstmåned og kan forvente synkende temperaturer fremover. Styret vil informere om at sentralfyringen er planlagt satt på 15. september, men vi vil vurdere å sette det på tidligere om temperaturene skulle synke mer enn forventet.