Informasjon om arbeidsaktivitet i blokken i helgen og til uken

Lørdag 7. mars 2020

Heisarbeidet foregår vanligvis innenfor normal arbeidstid på hverdager, men førstkommende lørdag, den 7. mars, kommer heisarbeiderne til å bære betong ut av bygget. Det skal ikke skjæres i betong.

Mandag 9. mars 2020

Eltilsynet vil være til stede i blokken på mandag formiddag, da vil de gjøre undersøkelser angående jordingsfeil. I forbindelse med dette vil de kunne ta en titt på beboeres personlige sikingsskap i gangen.

Husk infomøte i dag kl. 17:30

Styret minner beboere om infomøte i dag(27.02.2020) kl. 17:30. Infomøtet finner sted i fellesrommet i 5. etasje

Står heisen fast?

Står heisen fast?

Styret har fått meldinger om at heisen har stått fast i det siste. I endel av tilfellene så har den gått igjen av seg selv. En av årsakene har vært at den indre heisdøren ikke går hele skinneveien.

Styret må be om hjelp fra beboere om å holde heisen i stand. Ser dere grus, stein eller andre gjenstander som kan hindre at den indre døren kan gå til lukket tilstand, så vær snill og fjerne dette. Som oftes ligger slike gjenstander i skinnegangen.

Skulle heisen stå fast av andre årsaker, så vær vennlig å gi styret beskjed så fort som mulig på styret.fossheim@outlook.com, vi kan da bestille reparasjon.

Styret vil ellers minne beboere på om å ikke lukke opp den ytre heisdøren, før dere har hørt en «klikk-lyd». Dette iniderer at låsen er åpnet.

Informasjonsmøte om vann- og avløpssystem i blokken

Velkommen til informasjonsmøte om prosjekt vann- og avløp i Fossheim

Den 27. februar kl 17:30 i fellesrommet i 5. etg.

Styret og OBOS Prosjekt inviterer beboerne til et informasjonsmøte om Vann- og avløpsprosjektet i Fossheim borettslag.
OBOS Prosjekt vil informere, og alle kan stille spørsmål.

Litt bakgrunnsinformasjon
På ordinær generalforsamling i 2019 ble det vedtatt å starte prosjektering av rørrehablitering i Fossheim borettslag, og styret har inngått avtale med OBOS Prosjekt. Vedtaket i 2019 kom på bakgrunn av en rapport generalforsamlingen 2018 bestilte og som ble gjennomført av Sintef.

OBOS Prosjekt er godt i gang med prosjekteringen slik at generalforsamlingen i mai i 2020 kan behandle en sak om Vann- og avløp.
Den første befaringsrapporten fra OBOS Prosjekt anbefaler, på bakgrunn av dagens tilstand på avløpsrør og sluk, samt alder på eksisterende vannledninger, samordnet våtromsrehabilitering inklusive utskiftning av alle vann- og avløpsrør. Som styret orienterte om i september bekrefter de også bekymringen vår for at vi nå er kommet til en tid der det er fare for både flere vannskader og restriksjoner på forsikringsselskapenes velvilje.

Styret håper derfor at flest mulig kommer på informasjonsmøtet og bidrar til å stille spørsmål og belyse saken, slik at vi kan utrede best mulig frem mot generalforsamlingen.

Vi minner også om at ingen andelseiere bør utføre større rehabilitering av kjøkken og bad nå, utover nødvendig utskiftning og vedlikehold, da det ikke kan garanteres at dette vil kunne bevares ved en fremtidig rehabilitering.

Angående hærverk i blokka

Blokka har dessverre vært utsatt for mye hærverk i det siste.

Styret har satt i gang tiltak slik at det som er blitt utført ikke skal tiltrekke seg mer.

Tiltak:

  • Tagging
    • Fjerning av tagging på garasjeporter mot Rignes Park er bestilt og skal bli utført i så fort som mulig.
  • Knust glass på inngangsdør i 6. etasje
    • Vaktmester vil fjerne det som er igjen av knust glass ved inngangspartiet
    • Nyttglass er bestilt og levering er forventet i løpet av 2-3 uker
    • Til info så er det dobbelt glass på døren, så det vil ikke være gjennomtrekk i løpet venteperioden.

 

Info angående oppstart av heisrehabilitering

Tirsdag 4. februar starter heisbyttet!

For at vi skal ha én heis i drift i hele anleggsperioden (uke 6-41), må vi passe godt på den ene vi har!

Fram til uke 23 blir det spesielt sårbart – med bare en gammel heis! Deretter får vi én ny heis en periode.

Ta hensyn til de som virkelig trenger heisen. Bruk den minst mulig og vær tålmodig. Ikke riv i døra før du er sikker på at heisen er stanset (hør etter ett klikk).

Alle oppfordres til å benytte inngangen i 6. etasje (det blir mye arbeidsfolk i 1. etasje), og trappene når det er mulig og hensiktsmessig.

Oppdatert informasjon henger på tavlene ved inngangsdørene.

Se oppdatert fremdriftsplan for heisrehabilitering

Leie av fellesrom og hybel under heisrehabilitering

Heisrehabiliteringen starter i uke 7 (10. Feb). Fellesrommet i 5. etasje blir utilgjengelig fra denne datoen og til rehbiliteringsprosjektet er over. Gjestehybelen vil fortsatt være tilgjengelig for leie, men gjester må da dele tilhørende toalett med heisarbeidere i arbeidstiden.

Status heisrehabilitering

NYTT TIDSPUNKT FOR OPPSTART AV HEISBYTTE!

Oppstart for arbeidene blir uke 7 (i stedet for uke 3 som tidligere varslet). 
Målet er fremdeles at siste heis skal stå ferdig til uke 41.

Det vil være en heis i drift i hele anleggsperioden, men perioden fram til uke 22 blir spesielt sårbar med bare en gammel heis, og vi må da passe godt på den heisen!
Arbeidene for første heis er stipulert som følger (endringer kan komme):

Uke 7 og 8: Montasje av brannsikre båser
Det vil i hele perioden være sporadisk støy med boring i betong for innfesting av stenderverk. det stipuleres boring av ca. 12 hull pr. dag. 
Støyen vil pågå mellom kl. 08:00 til kl. 17:00 hver arbeidsdag.

Uke 9 – 11: Demontering av heis
Det vil i perioden utføres demontering av søndre heis, samt tilpasning av døråpninger med betongsaging. Det vil være periodisk støy kl. 08:00

til kl. 17:00 med saging. Selve demonteringen av heisen forventes ikke å genere sjenerende støy.
 Lukt fra bruk av vinkelsliper og noe støv må påregnes.

Uke 12 –13: Arbeid i heissjakt
I denne perioden avsluttes betongsagingen, sjakter rengjøres, males, plattinger monteres, og resterende del av heis demonteres.
Det antas et beskjedent til moderat støynivå i hele perioden.

Uke 15/16: Oppstart heismontasje
Det forventes lite støy første uken.

Uke 16: Heismontasje
I perioden vil det være sporadisk støy i forbindelse med boring i betong. Støyen vil pågå mellom kl. 07:00 til kl. 15:00 hver arbeidsdag.

Det vil deretter være lite støyende arbeider fram til heisen står ferdigmontert og i drift ca uke 22. Når den søndre heisen er ferdig montert starter arbeidet med nordre heis. Vi kommer tilbake med detaljert informasjon senere.

Det monteres brann- og støvsikre sluser i alle oppganger. Dette medfører at det blir få kontaktpunkter mellom beboere og arbeidene.

På parkeringsplassen i 1. etasje blir det containere for lagring av materiell.
Alt materiell fraktes dermed ut og inn via 1. etasje, og alle beboerne bør ta hensyn slik at arbeidet får planlagt fremdrift.

Alle oppfordres til å benytte inngangen i 6. etasje og trappene der dette er praktisk og hensiktsmessig.

Hilsen styret
Spørsmål rettes til styret.fossheim@outlook.com

Vasketid.no er endelig oppe igjen

Etter en uke med nedetid er vasketid.no endelig tilgjengelig igjen. Beboere kan reservere maskiner som tidligere. Bruk av vaskeriet forblir kostnadsfritt til mandag 23. Desember. Vi beklager de ulemper dette har medført og ønsker alle beboere en god julevask.