Status på varme og radiatorer

Styret vil takke alle beboere som har hjulpet til med å kartlegge varmetilførsel ved å sende inn melding til oss. Vaktmester har sett mer på anlegget i dag og vi har må hente inn fagfolk for å justere på det. Dette betyr dessverre at varmetilførsel vil være ustabilt eller mangelfull for en del beboere denne uken.

Styret oppfordrer beboere til å lese informasjon om sentralfyring. Her gis det et råd til boboere om å skaffe seg en alternativ varmekilde for kalde sommernetter og tilfeller som den vi er i nå.

Reklamer

Husk å lufte radiatorene!

 

2017-09-17 - Radiatornøkkel

Sentralvarmen er skrudd på og vaktmester skal gjøre justeringer på anlegget. Det er nå spesielt viktig at vi alle lufter radiatorene våre. Når vi lufter radiatorene, øker trykket og sirkulasjonen, noe som gjør det lettere å justere temperaturen. Oppvarmingen blir også mer effektiv. Ved å fjerne luftlommene i vannet, unngår vi også rust i systemet, noe som kan bli kostbart over tid.

Du lufter radiatorene dine med en standard luftenøkkel. Hvis du ikke har en, kan du enten låne av naboen eller kjøpe på nærmeste jernvarehandel. Hold en beholder under luftekranen, skru til vannet begynner å renne. La det renne til det kommer en jevn, uavbrutt stråle. Skru hardt igjen og du er ferdig.

Her er en video som viser hvordan du lufter radiatorene.

NB! Vær forsiktig da vannet er varmt og det er fare for å brenne seg.

Det er meget viktig at du skrur godt igjen etter lufting, samt sjekker om det er lekkasje eller fortetning i både ventil og rør. 

Oppvarming av varmtvann, som går til både forbruk og sentralvarme,  koster ca. 120 000 kroner i måneden. Vi oppfordrer derfor alle til å ikke bruke unødvendig mye varmtvann. I tillegg til å ikke la vannet renne unødvendig, handler det også om å ikke «fyre for kråkene». Det er enkelt å regulere temperaturen på radiatorene etter behov, for eksempel på natta eller når man reiser bort.

Les mer om sentralvarme og få tips til smart bruk av varmtvann her.

Viktig informasjon til beboere angående radiatorer i leiligheten

Grunnet stort temperaturfall har vaktmester satt på varmen i dag tidlig etter forespørsel fra styret.

Sentralfyren har stått stille i flere måneder og det påfører stress på anlegget når det slås på igjen. Styret ber derfor alle beboere til å sjekke radiatorene og tilhørende rør for lekkasjer. Dette må gjøres for de to kommende døgn.

Dersom du oppdager lekkasje, gjør følgende:

  1. Begrens skadeomfanget om det er mulig
  2. Kontakt rørlegger på tlf. 23 03 54 00
  3. Meld om hendelsen til styret, gjerne på e-post: styret.fossheim@outlook.com

 

Sentralfyring i høst

Vi er inne i årets første høstmåned og kan forvente synkende temperaturer fremover. Styret vil informere om at sentralfyringen er planlagt satt på 15. september, men vi vil vurdere å sette det på tidligere om temperaturene skulle synke mer enn forventet.

Viktig varsel for de som parkerer bilen på parkeringsområdet mot Rignes park (Thorval Meyers gate)

På lørdag 7. september blir det arrangert KK-mila og Thorvald Meyers gate ved Rignes park blir stengt i store deler av dagen. Dette er fordi løpet går gjennom denne delen av gaten.

Beboere som parkerer bilen på parkeringsområdet mot Rignes park (Thorval Meyers gate) bes om å finne alternativ parkering i det tidspunket løpet foregår, ellers vil bilen bli stengt inne på parkeringsområdet.

Løypekart for KK-mila

Info om søppeltømming og avfallhåndtering

Styret har nå jevnlig kontakt med Oslo kommune, pga manglende tømming av papirdunken vår. De fortsetter å beklage at renovatøren ikke gjør jobben sin.

Men uavhengig av kommunens trøbbel, klarer vi å fylle papirdunken til randen i løpet av ei uke. Styret oppfordrer derfor alle til å brette all papp godt sammen, og sørge for å skyve pappen godt inn mot baksiden av dunken – slik at det ikke tettes igjen mot fremsiden. På denne måten kan vi hjelpe hverandre, så alle får kasta papp og papir også mot slutten av uka i fremtiden.

Styret minner også om at det i starten av oktober kommer en fellescontainer. Det er ikke greit å plassere avfall på utsiden av søppeldunkene. Oppbevar tingene deres i boden eller leiligheten frem til container kommer, besøk en gjenbruksstasjon eller be styret om å få plassere en isekk om du har mye avfall.

Viktig info angående parkeringplasser utenfor 1. etasje og garasje.

Styret har dessverre blitt feilinformert av Ragde eiendom. Asfaltarbeidere forteller oss nå at det ikke blir mulig å komme til eller reise fra parkeringen utenfor 1. etasje med bil før kl. 16:00+. Vi ble fortalt at det bare ville bli litt venting, men nå er tilgangen sperret helt. Vi beklager de ulempene dette medfører beboere.

Varsel om asfaltering!

Naboene våre (Radge eiendom) skal asfaltere utenfor Lydrommet, Jysk osv på onsdag førstkommende (21. august). Det kan bli noe venting for de som skal kjøre forbi denne dagen. De starter kl 7.00.

Dette vil gi bedre brøyting i vinter!