Innkalling til generalforsamling

Som varslet den 29. september blir det ekstraordinær generalforsamling, og tilhørende møter for andelseierne 13. oktober.

OBOS har i dag sendt ut innkalling til den digitale generalforsamlingen. Den finner dere også her.

Heisstans i dag mellom kl. 14. og 15.

I arbeidet med å finne løsningen på hvorfor heisen stanser og går går ned i 1. etg. skal heisfirma bytte en del i dag mandag 5.10.2020 kl 14. Det krever en kontrollert heisstans som er estimert til å vare en time.

Styret kan ellers orientere om at den støyende lyden som var i heisen i fjerde etg. før helga var en stein i dørterskelen.

Ny leverandør av internett- og TV-tjenester i Fossheim borettslag

31. desember 2020 går vår kollektive avtale med Telia (tidligere Get) ut- De er vår nåværende leverandør av internett- og TV-tjenester. Styret har hatt en anbudsprosess med flere tilbydere, og har valgt Obos Opennet som ny leverandør.

Viktig info: Den enkelte beboer må selv si opp avtalen sin med Telia og returnere utstyret (TV-boks, kabelmodem, etc). Avtalene er personlig mellom beboer og Telia, og hverken Obos Opennet eller styret kan bistå med dette.

I utvelgelsen av ny leverandør har det blitt lagt vekt på disse kriteriene blant annet:

 1. Pris
 2. Teknologi
 3. Valgmuligheter på bredbånd
 4. Valgmuligheter på TV
 5. Bindingstid
 6. Etableringskostnad
 7. Leveringstid 

Endringer i den kollektive avtalen som berører beboere
I trå med at færre bruker lineær-TV har vi valgt en fellesavtale som kun dekker internett-tjenester. Det betyr ikke at TV-tilbudet forsvinner, men at det er valgfritt for beboere om de vil benytte og betale for en TV-tjeneste eller ikke. Obos Opennet har et bredt tilbud av TV-tjenester som lar beboere velge TV-pakker fra forskjellige innholdsleverandører som Riks-TV, Viasat og Nextgentel. Dette vil være stor frihet til å skreddersy TV-pakkene, og det kan gjøres via Vibbo-appen.

For internettilbudet blir det et skifte fra eldre COAX-teknologi til mer moderne fiberteknologi. Hastigheten i dagens kollektive avtale er 10Mbits/5Mbits, noe som er veldig lavt for mange vanlige aktiviteter på internett som f.eks. strømming av Netflix og videosamtaler på hjemmekontor. Mange beboere har derfor betalt ekstra for raskere internett fra GET, som for eksempel 70Mbits/15Mbits, denne kostnaden slipper de med den nye kollektive avtalen som har 1000Mbits/1000Mbits.

Siden tilgang på rask og stabil internett er mer nødvendig i dagens samfunn enn tilgang på lineær-TV, så har styret altså valgt å forskyve dekningen i den kollektive avtalen fra TV-tjenester til bedre internett. Beboere trenger ikke lenger å betale ekstra for raskere internett, men heller betale for lineær-TV om de skulle ønske å benytte seg av det.

Infrastrukturen for fiber-nettverk legges nå i blokken, og dere vil snart bli kontaktet av OBOS Opennet. De vil gi mer detaljer som når og hvordan det vil gjøres, men i hovedsak vil de benytte samme føringsvei som tidligere leverandør, ev. med et innstikk i veggen over/under der kabelbanen føres i dag. Obos Opennet vil ikke montere ned fastlimte og fastmonterte eksisterende kabler og bokser da de i mange tilfeller ender opp med å rive av malingslag/etterlate arr på vegg etc. Dette må gjøres av beboer.

Les mer på om Obos Opennet på: https://www.obosopennet.no/
Kontaktinformasjon til Telia: https://www.telia.no/kundeservice/kontakt-oss-/

Denne informasjonen sendes også direkte til den enkelte andelseier.

Sørg for oppdatert kontaktinformasjon
Styret ber innstendig om at alle andelseiere går inn på vibbo.no eller vibbo-appen og oppdaterer kontaktinformasjonen og godkjenner elektronisk kommunikasjon. I appen finner du profil-siden øverst i høyre hjørne. Skriv inn telefonnr., e-postadresse og trykk godkjenn for elektronisk kommunikasjon.

Varsel om kontrollert avstenging av internett og TV fredag 2. oktober

Fredag 2. oktober kl. 11:00 kan internett og TV-signal forsvinne. Dette er fordi det i forbindelse med heisarbeidet må gjøres undersøkelser i kabelanlegg i heisrommet.

Det er satt en arbeidstid for undersøkelsen på en time, dvs at den avsluttes kl 12:00.

Vi beklager ulempene dette medfører for dere som er på hjemmekontor og ber dere om å planlegge videomøter og arbeidsøkter som krever internett-tilgang utenom tiden som er oppgitt for undersøkelsen.

Møter for andelseierne 13. oktober, samt ekstraordinær generalforsamling om rehabilitering av vann- og avløpssystemet i blokka

Ekstraordinær generalforsamling i Fossheim Borettslag avholdes digitalt fra tirsdag 13. oktober 2020 til onsdag 21. oktober 2020 på vibbo.no/248.

Styret vil innstille på at vi tar opp lån for å gjennomføre rehabiliteringen, og det trengs generalforsamlingens godkjenning for å gjøre dette. Saken skulle egentlig behandles på ordinær generalforsamling i mai, men p.g.a. koronasituasjonen ble denne generalforsamlingen digital uten innkomne saker. Videre håpet vi på å kunne gjennomføre en generalforsamling med fysisk tilstedeværelse i høst, men ser nå at vi ikke kan vente lenger for å opprettholde progresjonen på prosjektet. Det er tenkt oppstart etter sommeren 2021.

Det er fremdeles ikke mulig å gjennomføre generalforsamling med mulig fysisk oppmøte fra alle andelseierne, så vi gjennomfører derfor møter for andelseierne først, slik at kun avstemmingen gjøres digitalt. På møtene blir saken presentert og det blir mulighet å stille spørsmål og diskutere. Styret håper at mange kommer på møtene slik at den digitale avstemmingen går greit i etterkant.

Møtene for andelseierne avholdes tirsdag 13. oktober i Keysersalen, Sagene Samfunnshus, Kristiansands gate 2.

For å opprettholde restriksjonene for avstand blir det gjennomført to møter. Ett kl. 17.00 for andelseiere i 1.-10. etg. og ett kl. 19.00 for 11.-19. etg. Vi ber om at det kommer kun én andelseier fra hver boenhet. Vi tar forbehold om at det kan bli behov for et tredje møte dersom flere enn 50 personer møter opp.

Litt bakgrunnsinformasjon

På ordinær generalforsamling i 2019 ble det vedtatt å starte prosjektering av rørrehablitering i Fossheim borettslag. Vedtaket i 2019 kom på bakgrunn av en rapport generalforsamlingen 2018 bestilte og som ble gjennomført av Sintef.

Prosjekteringen gjøres av OBOS Prosjekt. De anbefaler, på bakgrunn av dagens tilstand på avløpsrør og sluk, samt alder på eksisterende vannledninger, samordnet våtromsrehabilitering inklusive utskiftning av alle vann- og avløpsrør. Som styret orienterte om i september 2019 bekrefter de også bekymringen vår for at vi nå er kommet til en tid der det er fare for både flere vannskader og restriksjoner på forsikringsselskapenes velvilje. Det ble avholdt informasjonsmøte om prosjektet 27. februar i fellesrommet.

Vi minner også om at ingen andelseiere bør utføre større rehabilitering av kjøkken og bad nå, utover nødvendig utskiftning og vedlikehold, da det ikke kan garanteres at dette vil kunne bevares ved en fremtidig rehabilitering.

Sikre rømningsveier og «vannveier»

På dugnaden rydda vi alle tørrboder og brannbalkonger for rusk og rask. Det gjør vi på hver dugnad – og det trengs. Allerede nå – en uke senere er det kommet nye gjenstander.

At tørrbodene er ryddige er viktig for å sikre lett tilgang til vann ved brann. Tomme brannbalkonger er viktig for at vi skal kunne rømme ved brann.

For vår egen sikkerhet må alle bidra til å holde korridorene, brannbalkongene, trappeløpene og tørrommene (kottene i korridorene) tomme for søppel og gjenstander. Og tilgangen til disse stedene kan ikke låses eller forhindres på annen måte.

Spesielt kritisk er det om gjensatte gjenstander bidrar til ekstra røykutvikling eller hindrer fremkomst enten for oss beboerne eller brannvesenet i mørket. Denne blokka er vanskelig nok å rømme fra uten ekstra hindringer på veien.

Observante beboere vil også se at vi har fått satt opp dørskilt på tørrommet i 15. og 19. etg. for å markere at her lagres det redningsbårer.

Eksempel på hvordan vi IKKE kan ha det på tørrommet. Dette vil hindre oss i å få tak i båre og vann – på et tidspunkt der vi ikke har tid til hinderløype. For egen og naboers sikkerhet – hold rømningsveier og «vannveier» frie.

Nye benker på fellesbalkongen

Ett av resultatene fra dugnaden var nye benker på fellesbalkongen.

Nå kan vi nyte den fantastiske utsikten mot fossen eller vente på skyss på nye benker.

Skulle noen trenge et bord til benkene så kan styret kontaktes. Vi har gamle hagebord på lager.

Planlagt stans av heisen nå – og ca en halvtime-time

Det har vært gjennomført feiltesting av heisen for å finne ut hvorfor den til stadighet stanser. Heisfirma tror nå de kan ha funnet feilen, og prøver nå om det hjelper å bytte en del. Oppstart 17:35 torsdag 24.09.

Vi krysser fingrene.

Styret oppfordrer beboerne til å fortsette å melde inn observasjoner av hva som skjer om heisen stanser igjen.

Heisfirma understreker at stansene ikke er til fare for beboerne, men når den bråstanser kan det oppleves dramatisk pga den høye farten den nye heisen har.

I de fleste tilfeller der heisen har stanset har den gått ned i første etg. for så å være klar for bruk igjen av seg selv etter en kort pause. I ettermiddag (torsdag) har vi hatt en full stans der den ikke har startet igjen uten hjelp.

Nye tømmedager for avfall

Det er kommet nye dager for avfallshenting i Thorvald Meyersgate 5.

Restavfall hentes mandager og papiravfall på torsdager.

Meld fra om manglende avfallshenting

Beboere kan melde fra til Oslo hvis avfallet ikke er hentet i løpet av den første virkedagen etter den oppgitte hentedagen. Unntaket er i forbindelse med røde dager, når det kan det være avvik mellom tidspunktet som vises og den faktiske hentetiden. 

Forsøpling i nærområdet?

For søppel på parkområdene rundt eiendommen kan alle melde fra om forsøpling på bymelding.no eller via Rusken-appen.

Kontainer på plass

Denne grønne er borettslagets kontainer – og du kan benytte den til å kaste ting du vil kvitte deg med. Kontaineren blir stående ut uka (byttes på torsdag).

Spør gjerne på facebook om noen har bruk for det før du kaster det i kontaineren.

Dette kan ikke puttes i kontaineren:

 • Farlig avfall (maling, batterier, impregnert trevirke o.l.)
 • Gulvbelegg som inneholder Ftalater
 • Elektrisk og elektronisk avfall (alt som går på strøm eller batteri)
 • Dekk
 • Matavfall
 • Flytende avfall
 • Rene masser (jord, stein, tegl, takstein, fyllmasse, eller betong)
 • Forurensede masser
 • Gips
 • Vinduer produsert mellom 1965 og 2005
 • Isolasjon

Det er ikke tillatt å kaste avfall i fargetette avfallssekker. Dersom avfallssekker benyttes må disse være gjennomsiktige.