Søppel og gjenstander

Nytt år – nye muligheter. Styret minner om at det ikke skal settes gjenstander rundt om i fellesarealene – verken inne eller utenfor blokka. Korridorer og fellesareal skal være fri for hindringer og gjenstander som kan skape ekstra røykutvikling og være til hinder ved brann. Det skal heller ikke settes søppel utenfor dunkene. Dette gir økte kostnader for fellesskapet, ser uryddig ut og kan tiltrekke seg dyr og fugler. Dunkene er sjelden så fulle som de fremstår, så det er viktig at alle bretter papp godt, og trykker søppelposer og papp godt ned og bakover i dunken.

Les mer på nettsidene – vi minner også om brannsikringsrutiner

Låsene på søppeldunkene blir nå fjernet.

Viktig beskjed ang. brannslukningsapparater

Onsdag 30. november-ca fredag 2. desember vil det bli satt ut nye brannslukkeapparater ved alle leilighetsdørene. Disse er merket med leilighetsnummer. Vi ber om at disse tas inn i leiligheten snarest mulig. (Om du ikke er hjemme så be gjerne en nabo om å passe på det til du kommer hjem.)

Gamle apparater kan leveres på gjenbruksstasjon som farlig avfall, eller plasseres i bod i den nordre korridoren i 1. etg. Sett apparatet så langt inn i boden som du kommer, så vi får plass til alle der inne. Vi vil ta en runde på få dem levert som farlig avfall senere.

Boden finner dere i den nordre korridoren i 1. etg. Altså til høyre når dere går ut av heisen. Det er en hvit dør.

Adventsmarkering: julegrantenning på søndag kl 18.00

I år kan vi endelig ha vanlig julegrantenning igjen – og på søndag er det første søndag i advent!

Vi tenner lysene på julegrana kl 18:00 på fellesaltanen ved inngangen i 6. etg.

Kom og bli med på en kort liten seanse der vi tenner lysene og koser oss med litt godis. Er vi heldige blir det en liten musikalsk overraskelse også.

Brannsikringsrunden – oppdatering

Styret forstår det slik at noen er noen uklarheter i forbindelse med montørene som nå har en brannsikringsrunde i leilighetene, så her kommer noen presiseringer.

Dagens røykvarslere er bedre enn de som ble montert sist, og kravene er annerledes. Derfor kan det bli endringer i den enkelte leilighet fra forrige gang det var en brannsikringsrunde. Gowens sørger nå for at alle leilighetene blir oppdatert til dagens standard. Ikke alle leilighetene er likt utformet eller utstyrt – så hva som gjøres eller finnes av utstyr kan være ulikt i de forskjellige leilighetene.

Pulverapparatene blir kontrollert, og om de viser seg å være utdaterte så blir de bytta. Bytte skjer enten under kontrollen eller dere får nytt seinere – det er litt avhengig av hvordan Gowens legger opp arbeidet og leveransene. 

Dere får utlevert ett pulverapparat fra borettslaget. Og så står selvfølgelig alle fritt til å utstyre leilighetene ytteligere med flere pulverapparat, branntepper, utstyr fra hjelpemiddelsentral osv. om det er ønskelig.

Innsamling av gammelt utstyr vil også skje litt ulikt – blant annet fordi vi prøver å gjøre avfallshåndteringen billigst mulig (men selvfølgelig miljømessig korrekt). Følg med på informasjon fra styret og fra Gowens, så skal vi få løst dette etter hvert.

Les deg opp på informasjonen om brannsikkerhet på nettsiden: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/sikkerhet/brannsikkerhet/

Informasjon om brannsikringsrunde i høst

14.-18. november vil det bli brannsikring av leilighetene i Fossheim. Gowens A/S vil i månedsskiftet legge informasjon i postkassene deres om tidspunkt for deres leilighet. Det er viktig at dere gjør leiligheten tilgjengelig for dem.

Leilighetene fikk i 2017 en ionisk (firkantet) og en optisk (rund) brannvarsler. Begge brannvarslere skal ha langstidsbatterier, men den ene går nå ut i 2022. Det betyr at Gowens skal inn og bytte til en brannvarsler. De vil samtidlig kontrollere brannslukkerne (pulverapparatene). (Det vil bli utlevert nye der det trengs.)

Gowens skal også gjennomgå fellesarealene og se til at brannslukkere og skilting er i orden.

Beboere som må bytte tid eller har spørsmål knyttet til deres befaring skal ringe Gowens – de har telefontid hverdager fra 09-19 på nr 90619800. Andre spørsmål kan stilles til styret på styret.fossheim@outlook.com.

Container er full

Containeren er full, og den må IKKE åpnes. Da klarer dere ikke lukke den igjen. Det skal heller ikke legges noe over kanten – så legg ikke mer oppi.

Det kommer ny container fredag 14. oktober, den står gjennom helga.

Vi minner også om:

  • Containeren skal IKKE FYLLES HELT OPP. Den skal fraktes rundt i byen etterpå, og ting vil kunne fly av og skape faresituasjoner. Sett ting fint inn, så blir det plass til mest mulig.
  • Avfall skal ikke i fargetette plastsekker. Kjøp gjennomsiktige sekker om nødvendig.
  • Farlig avfall, elektronikk, maling, dekk, matavall, flytende avfall, betong, fliser, vinduer, gammelt gulvbelegg, gips og isolasjon skal IKKE i containeren.

Om noen gjør feil her vil borettslaget få faktura for dette – og vår felles bankkonto vil minske.

Har du nylig pussa opp, og har mye du skal kvitte deg med, bør du kontakte styret for å få plassert en egen isekk el.

Minner også om at gjesteparkeringen er opptatt denne uken.

Ang. dronefilming av blokka – godkjenning ikke gitt

Styret ble kontaktet i forrige uke av firmaet Aparent som ønsket å bruke blokkas fasade i en reklamefilm for DnB Ung kommende uke. Styret gav godkjenning om dette med forbehold om at vi måtte få tidspunkt for filmingen slik at vi kunne varsle våre beboere før helga. Dette kravet ble ikke oppfylt og de har dermed ikke tillatelse til å filme denne uka.

Noen har fått henvendelse om å benytte deres vindu, balkong el. og firmaet sier at styret har sagt OK til å filme blokka. Vi har ikke – og vil aldri komme til å gjøre – gi godkjenning på vegne av enkeltbeboere om at de kan bruke deres balkonger osv. Vi har også nektet å oppgi kontaktinformasjon og navn på beboere.

Høstcontaineren

Som vanlig kommer det en container sammen med dugnaden, i år er det tirsdag 11. oktober. Her kan alle i Fossheim kvitte seg med ødelagte gjenstander osv.

Det er nå ei uke igjen, og alle oppfordres til å prøve å gi bort brukbare ting på feks. finn.no eller i blokka før container-uka, slik at mest mulig kan gjenbrukes.

Vi minner også om:

  • Containeren skal IKKE FYLLES HELT OPP. Den skal fraktes rundt i byen etterpå, og ting vil kunne fly av og skape faresituasjoner. Sett ting fint inn, så blir det plass til mest mulig.
  • Avfall skal ikke i fargetette plastsekker. Kjøp gjennomsiktige sekker om nødvendig.
  • Farlig avfall, elektronikk, maling, dekk, matavall, flytende avfall, betong, fliser, vinduer, gammelt gulvbelegg, gips og isolasjon skal IKKE i containeren.

Om noen gjør feil her vil borettslaget få faktura for dette – og vår felles bankkonto vil minske.

Har du nylig pussa opp, og har mye du skal kvitte deg med, bør du kontakte styret for å få plassert en egen isekk el.

Bruk den neste uka til å rydde i bod, skuffer og skap – og finn fram maleklærne til dugnaden på tirsdag kl 17.30.