Problemer med calling-anlegg

Det er for tiden problemer med å ringe fra calling-anlegget (dør-klokken) i 1 etasje.

Det en en teknisk feil i løsningen som krever nye deler, som må bestilles fra Italia.  På grunn av korona-situasjonen kan det derfor ta lang tid før vi får en løsning.

Vi beklager ulempene det medfører.

Behov for tilgang til bad og informasjon om heisprosjektet

Behov for tilgang til bad

I forbindelse med forprosjektering av mulig renovasjon av vann- og avløpsrør i Fossheim trenger OBOS prosjekt tilgang til ulike typer bad enten torsdag eller fredag denne uken, midt på dagen. Kan de som har mulighet til å la OBOS se badene sine sende en e-post til styret.fossheim@outlook.no med følgende info snarest?

· Tidspunkt det passer torsdag og/eller fredag

· Navn

· Telefonnummer

· Leilighetsnummer

· Type leilighet

· Info om det er tilgang til rørene på badet

Informasjon om heisprosjektet

Grunnet situasjonen med Korona i Europa har deler til den nye heisen vært vanskelig å få levert til Norge. Dette har skapt forsinkelser for monteringsarbeidet som skulle vært startet opp igjen. Nå ser det ut til å bli oppstart uke 21. De første ukene blir det sporadisk støy fra boring mens skinner, kabin og dører monteres. Så blir det bare begrenset støy mens brannbåsene demonteres og det elektriske arbeidene gjøres. Vi kommer tilbake til mer detaljert fremdrift når det blir klart fra leverandør.

Styret

Stenging av fjernvarme utsettes

På grunn av værforholdenene vil stenging av fjernvarme utsettes. En ny vurdering vil bli gjort på slutten av denne uken.

Til informasjon så var den planlagte stengingen i løpet av denne uken allerede utsatt med 7 dager fra hva som pleier å være normalt.

Vis hensyn til naboene under deg ved rengjøring av balkongen

Det er vår og mange har nok planer om å rengjøre balkongen sin i nærmeste tid.

Vi i styret vil minne dere på at slukene i balkongene fører eventuell vaskeskyllevann ned i rør som dessverre kan spre det utover alle balkongene som måtte befinne seg under deres. Dette kommer av at vi etter fasade-rehabiliteren har fått kortere avløpsrør.

Vært snill og vis hensyn til naboene under dere. Ingen ønsker vaskeskyllevann utover sin balkong. Dette kan ødelegge tekstiler eller møbler. Hell i stedet ut skyllevannet i toallettet eller ta vaskebøtten ned til parkeringsområdet og hell det i avløpet der.

De som skulle være plaget med mye sprut fra regnvann fra røret på balkongen, kan forlenge det med enkle grep som å klippe til en plastkopp fra f.eks Nille.

Skjermbilde 2020-04-30 kl. 12.47.52

Digital gjennomføring av generalforsamling i 2020 

For å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus, vil den ordinære generalforsamlingen i borettslaget bli avholdt digitalt. Dette foregår ved hjelp av løsningen «Digitalt årsmøte» fra OBOS.

I den ekstraordinære situasjonen Norge og verden for øvrig er i, mener styret og OBOS at dette er en god løsning for å få gjennomført generalforsamlingen denne våren.

Saker som behandles

Vi vil begrense behandlingen til de lovpålagte sakene:

· Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2019

· Valg av tillitsvalgte

· Godkjenning av honorar til tillitsvalgte

Behandling av andre saker blir utsatt til et senere møte når tiltakene mot korona tillater dette.

Generalforsamlingen starter

· Det digitale møtet åpnes 25.05.2020.

· Møtet er åpent for avstemming i 8 dager, siste dato for avstemming er 02.06.2020.

Hvordan deltar du digitalt?

· Du får en link via SMS/epost og/eller via Vibbo.no.

· Du kan også finne møtet ved å gå inn på https://vibbo.no/fossheim Trykk på linken og delta i møtet. Der finner du årsrapporten og andre vedlegg fra den 25.05.2020.

· Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din stemme.

Har du spørsmål om den digitale løsningen eller trenger bistand kan du kontakte vibbo@obos.no, eller vår rådgiver i OBOS Oda Kristin Borgesen.

Alle andelseiere bør logge seg inn på «min side» på obos.no, og sikre at kontaktinformasjonen deres er oppdatert.

Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?

Eiere som ikke har mulighet til å delta digitalt, vil få innkallingen per post. For å delta i møtet må du benytte stemmeseddelen som er vedlagt innkallingen du får i fysisk post. Stemmeseddelen skal leveres til styrets postkasse for at din avstemming skal bli registrert. Dette må gjøres innen utløpet av de 8 dagene møtet er åpent for avstemming.

Last ned dette varselet på PDF.

Lå tørketrommelene leve

Vi har fått meldinger om teknisk feil på tørketrommelene våre. Melding om vakum mangler. Dette kommer vanligvis av at filterene har nådd sin levetid og må byttes ut, dette er ikke tilfelle nå. Ved feilsøking i dag så det ut som i bildet i 2 av 3 tørketrommler. Sånn kan vi ikke ha det!
Ønsker vi et vaskeri som er stabilt og har lave driftsutgifter, så må vi alle være flinke til å bruke maskinene riktig. Tørketrommelene skal renses for lo før bruk. Dette tar maks 20 sek å gjennomføre med nal som ligger på toppen av maskinene. Feil bruker sliter ekstra på maskinene og service koster borettslaget. Hjelp oss å ta vare maskinene!

Nå er det dugnad

 

Denne uka er det dugnad i Fossheim. Vi gjør det enkelt med kosting og rydding av uteområdene.

Vi kan ikke ha felles-dugnad i vår, pga smittefare. Så det er satt ut koster i 1. og 6. etg. Der ligger det også engangshansker og søppelposer.

Ta deg en runde med kosten eller søppelposen når det passer deg i løpet av uka. Strøsanda du koster sammen kan du, ved hjelp av spaden, putte opp i strøsand-kassa. Søpla kan du kaste i restavfallet.

Lykke til!

Styret