Kun en heis i helga

Reparatør har siden 09:30 i dag forsøkt å få heisen som sitter fast i 15. etasje til å gå. Han har fikset låskontaktfeilen i 15 etg, men det er fortsatt en feil i låssjakten som hindrer heisen i å gå. Det trengs to reparatører for å fikse dette, og leverandør har ikke mulighet til å fikse dette før mandag. Vi må derfor klare oss med kun en heis i helga. Styret oppfordrer alle som kan til å ta trappa så mye som mulig.

Vi minner også om at det skal stemmes over tilbud for oppgradering av heisene på generalforsamlingen 22. mai. Din stemme kan avgjøre om heisene blir oppgradert eller ikke. Møt derfor opp på generalforsamlingen og la din stemme bli hørt.

Heiser(PS! Bildet er kun til illustrasjon, heisen står i 15. etasje, ikke i 16.)

God påske!

Nå er endelig vårens høytid kommet og de fleste av oss kan nyte noen velfortjente fridager. Styret vil også ta påskefri og vil minne beboere om viktige telefonnummere, om ting skulle skje i påsken.

Forsikring:

Skulle det oppstå en skade i leiligheten din, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv å kartlegge hva som er årsak til skaden. Dersom flere leiligheter er berørt, opplys om dette når du melder skaden til forsikringsavdelingen i OBOS på:

Telefon: 22 86 55 00

Mail: forsikring@obos.no

Vannlekkasje:

  • dagtid: 22 72 97 06
  • utenfor arbeidstid: 917 08 747.

Strømstans:

  • 909 25 659

Heisstans:

  • 21 97 97 01

 

Vi håper at ingen beboere vil trenge å ringe disse nummerene.

God påske fra Styret!

Nyhetsbrev Fossheim borettslag februar/mars 2018

Hvem er vi i styret?

Fram til generalforsamlingen i 2018 består styret i Fossheim borettslag av:

 Mari med hjelm  Trine  Elin  Marita (2)  Khoa  Terje omskjært
Mari Tangen Trine Rydstrøm Elin Elmer Marita Grundberg Pedersen Khoa Dang Do Terje Fjeldsgård Andersen
Styreleder, velferd Nestleder, vaktmester, velferd Nøkler, utleie, vaskeri, velferd Parkering, velferd IKT, utleie, velferd Kommuni-kasjon, velferd

Generalforsamling 22. mai 2018

Generalforsamlingen i år blir 22. mai kl. 1800 i fellesrommet i 5. etasje. Vi oppfordrer alle beboere og andelseiere til å møte. I generalforsamlingen avgjøres viktige saker som angår alle i borettslaget. For at beslutningene skal bli så riktige som mulig er din stemme viktig! Fristen for å melde inn saker var 9. mars. Styret har mottatt flere forslag fra beboere og takker for innmeldingen.

Dersom du ikke kan møte på generalforsamlingen, oppfordrer vi deg til å utnevne en stedfortreder med fullmakt til å stemme. Heftet med årsberetning og saker til avstemming vil bli lagt i hver enkelt postkasse tidlig i mai. Vel møtt!

Bli med i styret?

Det skal velges nytt styre på generalforsamlingen 22. mai. Ønsker du å engasjere deg i utviklingen og driften av borettslaget? Ta kontakt med valgkomiteen.fossheim@gmail.com og meld din interesse innen 15. april.

Varsel om økte felleskostnader

Felleskostnadene («husleien») i Fossheim har vært uendret siden 2013. På grunn av generelt økt kostnadsnivå i Norge og økte utgifter til vedlikehold av bygningsmassen i borettslaget, har styret vedtatt 2,5 % økning i felleskostnadene med virkning fra 1. juli i år. Styret mener økningen er nødvendig for å opprettholde en ansvarlig økonomi i borettslaget. Prisene på leie av garasjeplass øker også. Månedsprisen for parkeringsplass ute, samt MC-plass, øker med 50 kroner. Månedsprisen for garasjeplass innendørs øker med 100 kroner. Prisen for leie av gjestehybelen øker til 300 kroner og ny pris for leie av fellesrom blir 500 kroner. Alle beboere vil motta et brev fra OBOS med varsel om disse endringene.

Ansvar for sikringsskap

Alle beboere i Fossheim har selv ansvar for egne sikringsskap. Selv om tilgangen til sikringsskapene er fra korridorene, tilhører de leilighetene. Styret og fellesskapet har med andre ord ingen ansvar for sikringsskapene. Har du utfordringer med sikringsskapet ditt, oppfordrer vi deg til å kontakte sertifisert elektriker.

Etter befaringen av samtlige sikringsskap på nyåret, anbefalte borettslagets faste elektroleverandør at hver enkelt leilighet med gammelt sikringsskap (skrusikringer) bytter til skap med automatsikringer og jordfeilvarsler. Anslått kostnad for å oppgradere sikringsskap er ca. kr. 4 500,-. Denne kostnaden må hver enkelt leilighet ta selv. Alle som vil skifte står fritt til å velge installatør, men arbeidet må utføres av autorisert firma og personell.

NB! Vi minner om at sikringsskapet ditt ALLTID skal være LÅST.

Se nettsidene for mer informasjon om det elektriske anlegget: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/strom-og-elektrisk/

Dugnad 25. april

Det blir dugnad i Fossheim onsdag 25. april kl. 17-20. Vi oppfordrer alle beboere til å ta i et tak for fellesskapet. Dugnaden er også en fin mulighet for å bli bedre kjent med naboene og kanskje få svar på ting du lurer på om borettslaget? Det vil bli hengt opp lister for påmelding og opprettet et arrangement på facebooksiden. Oversikten er nyttig for å fordele oppgaver og planlegge innkjøp av arbeidshansker, mat og drikke. Vi serverer brus og pizza. Oppmøte i fellesrommet i 5. etasje. Let’s do it!

Konteiner kommer

Konteiner er bestilt i forbindelse med dugnaden og vil stå ved inngangen i 1. etasje fra tirsdag 24. april til torsdag 26. april. Det vil også komme en avfallsbeholder for spesialavfall. PS! Husk å kildesortere riktig.

Varsel: Alle bodområdene ryddes

I forbindelse med dugnaden vil alle fellesområder i bodområdene ryddes. Vi vil også tømme og rydde ferdig de avviklede bodene i kjølerommet. Har du ting stående her, oppfordrer vi deg til å flytte dem så fort som mulig. Det skal ikke lagres og oppbevares ting i noen fellesområder i borettslaget. I henhold til vedtektene vil slike ting kunne fjernes og kastes uten varsel.  Kjølebodene ryddes og avvikles i henhold til vedtaket på generalforsamlingen i 2017. Området skal ominnredes til leieboder.

Vanntrykk

Oslo Pumpeservice utførte komplett vedlikehold av pumpe- og røranlegget vårt i vinter. Deres konklusjon er at anlegget vårt fungerer som det skal. Det er derfor naturlig at trykket går ned på natta og ikke er ordentlig tilbake før på morgenen når flere har stått opp. Er du en morgenfugl og opplever at varmtvannet er kaldt på morgenen, må du bare la det renne en god stund. Det tar nemlig litt tid å få pumpet varmtvannet opp i etasjene.

Fjerning av tagging

De fleste har nok sett at vi har hatt besøk av taggeren Hensh på nordsida av lavblokka. Taggen ødelegger det visuelle inntrykket av blokka vår og skal fjernes. Styret er bare glad for at liv ikke gikk tapt da hærverket ble utført. Taggeren har nemlig klatret på utsiden av gjerdet og hengt der mens udåden ble utført. Styret har vært i kontakt med et firma som skal fjerne taggingen. De har ikke kunnet utføre jobben ennå, på grunn av det kalde været vi har hatt i vinter. Taggingen vil bli fjernet så fort været tillater det.

Postkasseinnbruddet

Postkassene er i stand igjen etter innbruddet tidligere i år. Selve stativet fikk minimale skader og vi har ikke fått varsler om at noen beboere ble berørt i alvorlig grad av innbruddet. Vi oppfordrer som vanlig til ikke å slippe inn fremmede i blokka. Folk som besøker Fossheim slipper kun inn ved å ringe direkte til leiligheten de skal besøke via callinganlegget.

Bruk av vaskeriet

Etter mange og kostbare reparasjoner i fjor høst fungerer nå alle maskinene i vaskeriet. Vi oppfordrer alle til å behandle maskinene så skånsomt som mulig. De er vårt felles eie, de er dyre å reparere og hvis de blir ødelagt påvirker det naboens mulighet til å få vasket klær. BH’er skal legges i vaskeposer og joggesko skal ikke vaskes i maskinene. Du finner mer informasjon om riktig bruk av vaskeriet her: https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/vvs-vann-varme-og-sanitaer/vaskeri/.

Her finner du også hjelp til bruk av betalingsløsningen dersom du for eksempel er usikker på hvordan du fyller penger på brikken din.

HMS-runde gjennomført

Det ble utført en HMS-runde (Helse, miljø og sikkerhet) i blokka i februar. Runden avdekket en del mindre mangler og forbedringspunkter. Det ble blant annet oppdaget at det lagres søppel og andre eiendeler på enkelte brannbalkonger. Dette er til hinder for evakuering ved en eventuell brann og skal selvfølgelig ikke forekomme. Etter runden er det også plassert ut brannslukningsapparater på gjestehybelen og vaskeriet. Det vil også bli installert brannvarslere i vaskeriet snarlig.

Ta vare på heisene

Heisene våre er gamle og sårbare. Vi oppfordrer alle beboere til å behandle dem så pent som mulig. Vent med å åpne døra til du hører et lite «klikk». Da unngår du å skubbe den lille metallkroken som låser døra, ut av posisjon. Dette fører nemlig til heisstans. Ved stans tar det tid før heismontøren er på plass for å fikse og det koster felleskapet mye penger.

Sittende styre har ikke som oppgave å fikse heisene. Men det er vår oppgave å utrede hvordan vi best kan utbedre systemet vi har. Vi har hatt befaring med leverandør og mottatt tilbud fra dem. Forslag for oppgradering av heisene vil bli lagt fram til avstemming blant alle beboere på generalforsamlingen 22. mai 2018.

Les mer om heisene:

https://fossheimborettslag.wordpress.com/praktisk-informasjon/adgang-og-tilgang/heisene/

 Kontakt og kommunikasjon i Fossheim borettslag

www.fossheim.org finner du mye informasjon som er nyttig for deg som beboer i vårt flotte borettslag.

Vi minner om at Facebookgruppa Fossheim borettslag er en kanal for kommunikasjon mellom alle beboere i borettslaget, ikke for direkte kontakt med styret. Styret oppfordrer til en høflig og hyggelig tone i facebookgruppa. Det bygger godt naboskap, noe vi alle er tjent med.

Trenger du assistanse fra styret, eller har spørsmål eller forslag, ber vi deg bruke e-postadressene våre eller postkassen i 6. etasje. Vårt mål er at henvendelsene på e-post skal få svar innen 1 uke.

Vi kan selvfølgelig kontaktes direkte ved henvendelser som haster, men minner om at vervene våre ikke inkluderer direkte oppfølging 24/7. Bruk disse e-postene ved kontakt:

E-post Type henvendelse
styret.fossheim@outlook.com Generelle henvendelser til styret
vaktmester.fossheim@outlook.com Vaktmester, VVS, renhold
vaskeri.fossheim@outlook.com Alt som angår vaskeriet
parkering.fossheim@outlook.com Garasjer, parkering av bil, MC og sykkel
nokkel.fossheim@outlook.com Alt som har med nøkler og låser å gjøre
utleie.fossheim@outlook.com Leie av gjestehybel og fellesrom
ikt.fossheim@outlook.com Nettside, facebookside, TV, bredbånd og kommunikasjon

Marita salgsbilde.jpg

Hilsen Mari, Trine, Elin, Marita, Khoa og Terje.

Vi eier Fossheim sammen! Ta godt vare på fellesarealene våre. Fellesskapet må betale ved hærverk, heisstans, forsøpling o.l. Sammen sørger vi for trivsel og sikkerhet i borettslaget 🙂

Varsel om støy fra 19 etasje 5. mars

Mandag 5. mars må gjøres litt mer omfattende reperasjonsarbeid på en vegg inn til heisrommet i 19. etasje. Dette vil medføre støy for beboere som har leilighet nær 19. etasje og sannynligvis for en del flere i høyblokka.

Støy kan komme i form av banke- og borelyder. Arbeidet skal bli utført innenfor tidsrammen i husordensregnelene.

Saker til generalforsamling

Det er 1. mars og første vårdag. Styret vil minne beboere om fristen for å levere inn saker til generalforsamlingen i mai er 9. mars. Saker som blir levert etter denne datoen vil ikke bli behandlet. Levering kan gjøres ved å sende e-post til styret på styret.fossheim@outlook.com eller til styrepostkassen i 6. etasje ved inngangsdøren.

Eksempler på saker kan være:

  • Sette opp gelender til tretrappen
  • Pusse opp utemøblene til fellesterrassen i 6. etasje

Her bilde av notat som ble levert til alle beboere i postkassene i februar.

20180301_Varsel_generalforamling

 

Heisene går igjen

Reperasjonsarbeidet er ferdig og heiense går igjen.

Årsak til stopp i 15. etasje var feil på låsemekanismen øverst på dør. Slitasje og press på dør er sannsynlig årsak. Styret må igjen be beboere passe på og behandle heisene forsiktig. Går man ut før låsemekanismen har trukket seg ordentlig tilbake og slenger opp døra før klikkelyden kommer, så blir mekanismen skadet. Dette vil føre til heisstans som i dag. Fortell gjerne dette til gjester eller andre dere måtte ha på besøk.

Årsak til stopp i 19. etasje var brutt kontakt i elektronikken for de ytre knappene (de knappene som er utenfor heisen). Dette ble rettet ved å ta en omstart av systemet.

Styret håper at det blir en stund til vi får en slik situasjon igjen og oppfordrer igjen bebore til å passe godt på våre heiser.

Til de beboere som etterlyser nye heiser, så er styret godt i gang med utredningsarbeidet på forbedringstiltak for heisene.

Oppdatering på vrange heiser og spesialteknikker

Heisene er viktig for  beboere og styret jobber fortsatt med å få på plass en som kan reparere heisene. Det er utfordrende å få tak i en spesialteknikker på plass på veldig kort tid, men leverandør er blitt gjort oppmerksom på at vi har en akutt situasjon.

Det er dessverre ikke så mye mer vi kan få gjort enn å vente på hjelp og vi vil oppdatere dere så fort det skjer noe. Vårt mål er å få det reparerert i løpet av dagen.

Styret oppfordrer beboere til å hjelpe hverandre og synes at det er kjempeflott at noen allerede har tatt tak. Send gjerne heisen ned fra 19. de som kan og tilby bærehjelp i trappen om du ser noen som sliter med tunge bæreposer.