Husk å lufte radiatorene

 

2017-09-17 - Radiatornøkkel

Sentralvarmen er nå skrudd på. Vaktmester justerer systemet for å finne riktig innetemperatur i forhold til temperaturen ute. Da er det spesielt viktig at vi alle lufter radiatorene våre. Når vi lufter radiatorene, øker trykket og sirkulasjonen, noe som gjør det lettere å justere temperaturen. Oppvarmingen blir også mer effektiv. Ved å fjerne luftlommene i vannet, unngår vi også rust i systemet, noe som kan bli kostbart over tid.

Du lufter radiatorene dine med en standard luftenøkkel. Hvis du ikke har en, kan du enten låne av naboen eller kjøpe på nærmeste jernvarehandel. Hold en beholder under luftekranen, skru til vannet begynner å renne. La det renne til det kommer en jevn, uavbrutt stråle. Skru hardt igjen og du er ferdig.

Her er en video som viser hvordan du lufter radiatorene.

NB! Vær forsiktig da vannet er varmt og det er fare for å brenne seg.

Det er meget viktig at du skrur godt igjen etter lufting, samt sjekker om det er lekkasje eller fortetning i både ventil og rør. 

Oppvarming av varmtvann, som går til både forbruk og sentralvarme,  koster ca 120 000 kroner i måneden. Vi oppfordrer derfor alle til å ikke bruke unødvendig mye varmtvann. I tillegg til å ikke la vannet renne unødvendig, handler det også om å ikke «fyre for kråkene». Det er enkelt å regulere temperaturen på radiatorene etter behov, for eksempel på natta eller når man reiser bort.

Les mer om sentralvarme og få tips til smart bruk av varmtvann her.

Egenbestilte avfallssekker og containere

 

isekkPå grunn av økende omfang har vi i styret vurdert det som nødvendig å komme med noen retningslinjer for egenbestilte avfallssekker (iSEKK og tilsvarende leverandører) og containere i Fossheim borettslag. På grunn av brannfare, tilgjengelighet og trivsel for alle beboere har vi foreslått følgende retningslinjer:

 • Sekkene skal ikke stå inntil husveggen på grunn av brannfare.
 • Sekkene skal ikke hindre allmenn ferdsel til og fra borettslaget.
 • Sekkene skal ikke stå i nærheten av søppelcontainerne, fordi de vil hindre adkomsten til tømmebilen.
 • Sekkene kan ikke brukes til langvarig lagring av avfall utenfor borettslaget. Prøv å vente med å fylle sekken så nærme hentetidspunktet som mulig.

Styret samarbeider med OBOS om å finne egnede oppstillingsplasser for egenbestilte avfallssekker og containere. Vi håper å komme tilbake med mer informasjon og løsninger her etterhvert. Dersom utfordringene fortsetter, og retningslinjene ikke følges, kan det bli nødvendig med klarere regler. Vi ber dere utvise skjønn og ta hensyn til alle som bor i Fossheim.

Les mer om avfallshåndtering i Fossheim borettslag her.

Har du spørsmål, kontakt styret.fossheim@outlook.com

 

Nyhetsbrev august/september 2017

Hvem er vi i styret?

Fram til generalforsamlingen i 2018 består styret i Fossheim borettslag av:

 Mari med hjelm  Trine  Elin  Marita (2)  Khoa  Terje omskjært
Mari Tangen Trine Rydstrøm Elin Elmer Marita Grundberg Pedersen Khoa Dang Do Terje Fjeldsgård Andersen
Styreleder, velferd Nestleder, vaktmester, velferd Nøkler, utleie, vaskeri, velferd Parkering, velferd IKT, utleie, velferd Kommuni-kasjon, velferd

Sentralvarme

Sentralvarmen skrus på ca 15. September. Vi anbefaler at du lufter radiatorene dine så fort som mulig etter at varmen er skrudd på. Luftenøkkel fås kjøpt på fx Jernia Ringnes Park og Clas Ohlson.  Les mer om sentralvarmen her

Oversikt over boder

Alle beboere har fått et skriv levert i postkassen som handler om oversikt over boder.  Sammen med skrivet følger det også med en klistrelapp. Vi ber dere om å skrive leilighetsnummeret deres på denne lappen og klistre den på døra på boden deres. PS! Denne lappen kommer i tillegg til eventuell annen merking med tusj eller lignende på dørene. Boder som ikke har klistrelapp innen fristen vil bli vurdert som eierløse og eventuelle låser vil bli klippet over.

Klistrelappene vil gi oss oversikt over hvem som eier hvilke boder. Dette vil sikre at alle beboere i Fossheim har en bod, slik vi har krav på. Skrivet er også et skjema hvor vi ber dere oppgi detaljer om deres bod og samtidig gi samtykke til varsling om akutte hendelser på SMS. Dette er tiltak som vil kunne sikre eiendeler i bodene. Skjemaet leverer du i styrepostkassen ved inngangsdøren i 6. etasje.

PS! Frist for merking av din bod er 15. September!

Les mer om bodene her

Dugnad 27. September

2017-09-04 - høstdugnad

Det blir dugnad i Fossheim onsdag 27.september kl 17-20. Det vil komme påmeldingsskjema i heisene, men vi ber dere også melde dere på via arrangementet i Facebookgruppa vår.

Oppgavene på lista er blant annet:

 • Rydde utendørs (med værforbehold)
 • Male veggene i utleiehybelen
 • Vaske og rydde i vaskeriet
 • Sjekke oppganger og korridorer for å fjerne skrot som står der.

Oppmøte i fellesrommet i 5. etasje. Det blir som vanlig servering av pølser og mineralvann. Vi håper så mange som mulig tar turen og gjør en innsats for fellesskapet!

Container

Styret bestiller container som settes ut i området utenfor inngangen i 1.etasje dagen før dugnaden.  Benytt sjansen til å kvitte deg med søppel!

SMS-varsling

I skjemaet om bodene ber vi dere samtykke til varsling via SMS. Vi ser at dette vil være nyttig i enkelte, akutte tilfeller. Det er fullt mulig å reservere seg mot å motta slike SMS-er, men vi håper så mange som mulig ønsker å benytte denne kommunikasjonskanalen. Dette vil øke sikkerheten og trygge verdiene våre i borettslaget.

Sikring/adgang for uvedkommende

Vi minner om at alle har et ansvar for ikke å slippe uvedkommende inn i borettslaget. Dette er enda mer aktuelt enn før etter at vi fikk automatisk døråpner. Ikke bruk denne mer enn nødvendig og se til at ingen uvedkommende slipper inn mens døra er åpen.

Vaskeriet tilbake i normal drift

Vaskeriet er åpnet igjen etter vannlekkasjen i sommer, men er ennå ikke i full drift. Alle maskiner kan benyttes bortsett fra maskin nummer 3. Vi venter på spesialbestilte lokasser som skal installeres i vaskeriet før arbeidet er ferdig. Disse er dessverre forsinket på grunn av ferieavvikling hos leverandøren vår. Du finner mer informasjon om vaskeriet her.

Her finner du også hjelp til bruk av betalingsløsningen dersom du for eksempel er usikker på hvordan du fyller penger på brikken din.

Lekkasje i vaskeriet/gjestehybelen

Lekkasjen som skapte problemer i vaskeriet førte også til at gjestehybelen ble vannskadet. Gjestehybelen ble stengt umiddelbart og vil ikke være tilbake i normal drift før den er pusset opp igjen. Dette kan dog ikke skje før gjestehybelen er helt fuktfri. Styret har hatt en tung prosess med å få rørleggeren til å ta ansvaret for skaden og få den utbedret. Ansvaret og finansieringen er nå på plass og gjestehybelen skal rehabiliteres. Vi gleder oss til en fresh og nyoppusset gjestehybel står klar i oktober. Les mer om leie av gjestehybelen her.

Heisene våre

Heisleverandøren vår, Thyssen Krupp, har faste runder i blokka og gir styret vedlikeholdsrapporter for smøring og ettersyn. Rapportene er klare, heisene våre er trygge selv om de noen ganger bråker og rister litt.

Rapportene sier også at de fleste av heisstoppene i Fossheim skyldes «brukerfeil», som regel at heisdørene forsøkes presses opp før de er helt åpne.  I tillegg til at heisen da får midlertidig stans, fører det til slitasje på metallkrokene som låser dørene. Når krokene ikke glir ordentlig på plass, blir ikke dørene ordentlig lukket og heisen blir stående av sikkerhetshensyn.

Tips: Vent til du hører et lite «klikk» før du prøver å åpne heisdøra. Venter du det lille sekundet ekstra sparer du fellesskapet i blokka vår for mange penger! Og heisen kommer når vi trenger den …

Parkering

Alle skal ha fått utlevert parkeringslapper til gjesteparkeringen i juni måned. Det vil bli ny utlevering i desember. Ta kontakt om du likevel skulle trenge ekstra.

Oppdaterte ventelister for parkering vil bli hengt opp i 1. og 6. etasje i løpet av september måned. Dersom noe skulle være feil, eller om du ikke lenger ønsker å stå oppført på listen, ta kontakt på parkering.fossheim@outlook.com.

Vi minner om at det ikke er lov å parkere utenfor garasjene på østsiden av blokka.

Grillfest i august

Velferdskomiteen arrangerte grillfest torsdag 24. august. Dessverre var været nokså dårlig, slik at festen måtte trekke innendørs i fellesrommet i 5. etasje. Her vanket det pølser, brus og godteri. Festen varte i 4 timer og det var rundt 15 mennesker innom. Det er hyggelig å møte naboer på denne måten og vi håper enda flere tar turen ved neste anledning.

2017-09-16 - Solsikke

Nye strømmålere

Alle beboere har nå fått nye, smarte strømmålere installert. Arbeidet med dette har gått knirkefritt, og vi er spent på hvordan det slår ut på oversikten over strømforbruket i Fossheim. Les mer om strøm og elektrisk anlegg her.

Mulig elektronisk adgangskontroll

Styret har innhentet tilbud fra to leverandører på elektronisk adgangskontroll. Det betyr at vi kanskje kan erstatte metallnøkler med databrikke og pinkode i enkelte dørlåser.  Det vil være naturlig å kunne bruke vaskeribrikken til dette. Forslaget vil mest sannsynlig bli en sak vi kan stemme over på generalforsamlingen i mai 2018.

Kontakt og kommunikasjon i Fossheim borettslag

Vi har fått nye nettsider i Fossheim borettslag. De nye nettsidene er mer oversiktlige og vi sparer utgifter til leie av domene hos OBOS. Nettsidene vil vi fortløpende fylle med innhold. Her finner du mye informasjon som er nyttig for deg som beboer i vårt flotte borettslag. Legg gjerne inn fossheim.org som bokmerke og følg med på oppdateringene.

Vi minner om at Facebookgruppa «Fossheim borettslag» er en kanal for kommunikasjon mellom alle beboere i borettslaget, og ikke en help desk for kontakt med styret. Trenger du assistanse fra styret, eller har spørsmål eller forslag, ber vi deg bruke e-postadressene våre eller postkassen i 6. etasje. Vårt mål er at henvendelsene på e-post skal få svar innen 1 uke.

Vi kan selvfølgelig kontaktes direkte ved henvendelser som haster, men minner om at vervene våre ikke inkluderer direkte oppfølging 24/7. Bruk disse e-postene ved kontakt:

E-post Type henvendelse
styret.fossheim@outlook.com Generelle henvendelser til styret
vaktmester.fossheim@outlook.com Vaktmester, VVS, renhold
vaskeri.fossheim@outlook.com Alt som angår vaskeriet
parkering.fossheim@outook.com Garasjer, parkering av bil, MC og sykkel
nokkel.fossheim@outlook.com Alt som har med nøkler og låser å gjøre
utleie.fossheim@outlook.com Leie av gjestehybel og fellesrom
ikt.fossheim@outlook.com Nettside, facebookside, TV, bredbånd og kommunikasjon

Vi ønsker alle i blokka en fin høst!

Hilsen Mari, Trine, Elin, Marita, Khoa og Terje.

Vi eier Fossheim sammen! Ta godt vare på fellesarealene i blokka. Fellesskapet betaler ved hærverk, heisstans, forsøpling o.l. Sammen sørger vi for trivsel og sikkerhet 🙂

Høstdugnad i Fossheim borettslag

Det er høst og om vi nå liker det eller ikke, så går det mot kaldere og mørkere tider. Noen har allerede gjort små forberedelser som å ta frem høstklær. I likhet med oss mennesker, så må også blokka forberedes for høsten.

2017-09-04 - høstdugnad

Styret inviterer alle i blokka til dugnad onsdag 29. september kl. 17:00 – kl. 20:00 , slik at vi sammen kan ta vare på blokka og gjøre bomiljøet vårt trivelig for de kommende høst- og vinterdager.

Styret vil fordele de påmeldte til oppgaver som maling, rydding av uteområder og inneområder, brannsikring og mer. Dette er en flott måte å gjøre ditt bomiljø bedre og samtidig bli mer kjent med andre beboere.

Styret vil by på bevertning etter arbeidet og stiller med arbeidsredskap. Vi krysser fingre og håper at du har lyst til å være med.

Påmelding kan gjøres på event i Facebook-gruppen eller ved å sende en e-post til styret.fossheim@outlook.com.

Vi vil også henge opp påmeldingslister ved inngangene.

Med vennlig hilsen

Styret

Bodtilknytning og SMS-varsel fra styret

Styret har behov for å oppdatere oversikten over bodene i blokka og hvilken leilighet de tilhører. Det er delt ut informasjonsskriv i postkassene med et klistremerke som dere må merke med leilighetsnummer og klistre på døren til boden deres innen 15. september.

Gjøres ikke dette, så anses boden som eierløs og vil bli tildelt andre.

2017-08-26 - Infoskriv bod og SMS

Hvis noen skulle savne informasjonsskrivet, så meld til styret så fort som mulig på e-post styret.fossheim@outlook.com

Styret ber også om deres mobilnummer og samtykke til å sende dere SMS-varsler i situasjoner som er akutte (eksempler. lekkasje, brann, o.l. ). Formålet er å gjøre styret i stand til å sende ut målrettet varsel til en f. eks. en etasje. Vi vil ikke bruke deres nummer til markedsføringsformål eller gi ut mobilnumre til andre parter.

Sikkerhet og fremmede i blokka

Styret er blitt gjort oppmerksom på at det har vært fremmede i blokka som sannsynligvis har overnattet i fellesområdene. Signalement på personene var at de så ut som romfolk med store blå IKEA-poser.

 

2017-08-25 - Hovedinngang 6. etasje

 

Romfolk eller ikke, fremmede skal ikke slippes inn eller vandre rundt i blokkas fellesområder. Styret ber beboere å passe på for hverandre og forhindre at fremmede kommer seg inn.

Forebyggende tiltak:

 • Se at hoveddørene går igjen og at ikke folk går inn mens de er åpne
 • Spør om folk bor i blokka om de vil gå inn samtidig med deg
 • Ikke slippe inn fremmede

Meldt fra til styret om dere ser tegn til at fremmede oppholder seg i fellesområdene uten lovlig formål.

styret.fossheim@outlook.com

Grillfesten flyttes til fellesrommet

På grunn av varslet regnvær har vi valgt å flytte den planlagte grillfesten inn til fellesrommet i 5 etasje. Det blir et enklere arrangement hvor beboere kan bli kjent med styremedlemmer og andre beboere i blokka.

Vi vil servere wienerpølser i lompe og mineralvann.

Arragementet starter fra kl. 18:00 til kl. 20:00.

Velkommen!

Styret inviterer til grillfest torsdag 24. august

Hverdagen har begynt igjen for mange i blokka og for å gjøre overgangen litt lettere, så inviterer styret beboere til grillfestpå terrassen utenfor inngangen i 6. etasje.

Sett av torsdag 24. august.

Terrasse_6_etasje

Fra klokken 18:00 til 21:00 vil vi by på enkel grillmat og mineralvann til de som kommer. Beboere vil også ha m

ulighet til å grille egen mat. I tillegg til grillmat, så vi vil også ha aktivitet med mulighet til å vinne premie.

Håper dere vil være med på festen, hvor dere får god mulighet til å bli kjent med andre beboere i blokka og snakke uformelt med styremedlemmer.

Velkommen skal dere være!

Vaskeriet er midlertidig åpent

Vi i styret har vært i kontakt med rørleggerfirma. De har laget en midlertidig avløpsløsning for oss. Løsningen er testet og den tåler ikke full trykk fra vaskemaskinene. Styret velger derfor kun å åpne vaskeriet med halv maskinpark, inntil vi får en stabil avløpsløsning på plass.

Bruk av vaskeriet er på forutsetning av at dere melder om oversvømmelser eller andre unormale ting med en gang.

Eksempel på oversvømmelse i vaskeriet er her vist med bilde. Dette må meldes umiddelbart.

20257440_10155412344556420_196339810_o

Viktig at vi viser hensyn til hverandre. Det er mange som har ventet sårt på å kunne vaske klær. Fint om dere er flinke til å gjøre maskiner klare til nestemann, så fort dere kan. Pass på tidene deres. 

God vask fra oss i Styret