Høstdugnad i Fossheim borettslag

Det er høst og om vi nå liker det eller ikke, så går det mot kaldere og mørkere tider. Noen har allerede gjort små forberedelser som å ta frem høstklær. I likhet med oss mennesker, så må også blokka forberedes for høsten.

2017-09-04 - høstdugnad

Styret inviterer alle i blokka til dugnad onsdag 29. september kl. 17:00 – kl. 20:00 , slik at vi sammen kan ta vare på blokka og gjøre bomiljøet vårt trivelig for de kommende høst- og vinterdager.

Styret vil fordele de påmeldte til oppgaver som maling, rydding av uteområder og inneområder, brannsikring og mer. Dette er en flott måte å gjøre ditt bomiljø bedre og samtidig bli mer kjent med andre beboere.

Styret vil by på bevertning etter arbeidet og stiller med arbeidsredskap. Vi krysser fingre og håper at du har lyst til å være med.

Påmelding kan gjøres på event i Facebook-gruppen eller ved å sende en e-post til styret.fossheim@outlook.com.

Vi vil også henge opp påmeldingslister ved inngangene.

Med vennlig hilsen

Styret

Bodtilknytning og SMS-varsel fra styret

Styret har behov for å oppdatere oversikten over bodene i blokka og hvilken leilighet de tilhører. Det er delt ut informasjonsskriv i postkassene med et klistremerke som dere må merke med leilighetsnummer og klistre på døren til boden deres innen 15. september.

Gjøres ikke dette, så anses boden som eierløs og vil bli tildelt andre.

2017-08-26 - Infoskriv bod og SMS

Hvis noen skulle savne informasjonsskrivet, så meld til styret så fort som mulig på e-post styret.fossheim@outlook.com

Styret ber også om deres mobilnummer og samtykke til å sende dere SMS-varsler i situasjoner som er akutte (eksempler. lekkasje, brann, o.l. ). Formålet er å gjøre styret i stand til å sende ut målrettet varsel til en f. eks. en etasje. Vi vil ikke bruke deres nummer til markedsføringsformål eller gi ut mobilnumre til andre parter.

Sikkerhet og fremmede i blokka

Styret er blitt gjort oppmerksom på at det har vært fremmede i blokka som sannsynligvis har overnattet i fellesområdene. Signalement på personene var at de så ut som romfolk med store blå IKEA-poser.

 

2017-08-25 - Hovedinngang 6. etasje

 

Romfolk eller ikke, fremmede skal ikke slippes inn eller vandre rundt i blokkas fellesområder. Styret ber beboere å passe på for hverandre og forhindre at fremmede kommer seg inn.

Forebyggende tiltak:

  • Se at hoveddørene går igjen og at ikke folk går inn mens de er åpne
  • Spør om folk bor i blokka om de vil gå inn samtidig med deg
  • Ikke slippe inn fremmede

Meldt fra til styret om dere ser tegn til at fremmede oppholder seg i fellesområdene uten lovlig formål.

styret.fossheim@outlook.com

Grillfesten flyttes til fellesrommet

På grunn av varslet regnvær har vi valgt å flytte den planlagte grillfesten inn til fellesrommet i 5 etasje. Det blir et enklere arrangement hvor beboere kan bli kjent med styremedlemmer og andre beboere i blokka.

Vi vil servere wienerpølser i lompe og mineralvann.

Arragementet starter fra kl. 18:00 til kl. 20:00.

Velkommen!

Styret inviterer til grillfest torsdag 24. august

Hverdagen har begynt igjen for mange i blokka og for å gjøre overgangen litt lettere, så inviterer styret beboere til grillfestpå terrassen utenfor inngangen i 6. etasje.

Sett av torsdag 24. august.

Terrasse_6_etasje

Fra klokken 18:00 til 21:00 vil vi by på enkel grillmat og mineralvann til de som kommer. Beboere vil også ha m

ulighet til å grille egen mat. I tillegg til grillmat, så vi vil også ha aktivitet med mulighet til å vinne premie.

Håper dere vil være med på festen, hvor dere får god mulighet til å bli kjent med andre beboere i blokka og snakke uformelt med styremedlemmer.

Velkommen skal dere være!

Vaskeriet er midlertidig åpent

Vi i styret har vært i kontakt med rørleggerfirma. De har laget en midlertidig avløpsløsning for oss. Løsningen er testet og den tåler ikke full trykk fra vaskemaskinene. Styret velger derfor kun å åpne vaskeriet med halv maskinpark, inntil vi får en stabil avløpsløsning på plass.

Bruk av vaskeriet er på forutsetning av at dere melder om oversvømmelser eller andre unormale ting med en gang.

Eksempel på oversvømmelse i vaskeriet er her vist med bilde. Dette må meldes umiddelbart.

20257440_10155412344556420_196339810_o

Viktig at vi viser hensyn til hverandre. Det er mange som har ventet sårt på å kunne vaske klær. Fint om dere er flinke til å gjøre maskiner klare til nestemann, så fort dere kan. Pass på tidene deres. 

God vask fra oss i Styret

Velkommen til våre nye hjemmesider

Styret har gleden av å fortelle at Fossheim borettslag har fått nytt design på hjemmesidene. Dette er en del av en strategi for å gjøre beboere i blokka bedre i stand til å finne den informasjonen de trenger og komme kontakt med oss.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid og mye innhold må oppdateres, men vi håper at dere har glede av det vi har gjort til nå.

Vi ønsker at dere følger med på «Siste nytt». Her vil vi poste nyheter og andre aktuelle ting til beboere.

I tillegg så er det nå mulighet til å ta kontakt med styret direkte via kontaktskjema på hjemmesiden. Kontaktskjemaene ligger på «Kontakt oss» og vi vil henvise til denne siden når beboere ønsker å ta kontakt med oss.

Håper dere liker det nye designet på www.fossheim.org

Nyhetsbrev juni/juli 2017

Hvem er vi i styret?

Fram til generalforsamlingen i 2018 består styret i Fossheim borettslag av:

 Mari med hjelm  Trine  Elin  Marita (2)  Khoa  Terje omskjært
Mari Tangen Trine Rydstrøm Elin Elmer Marita Grundberg Pedersen Khoa Dang Do Terje Fjeldsgård Andersen
Styreleder, velferd Nestleder, vaktmester, velferd Nøkler, utleie, vaskeri, velferd Parkering, velferd IKT, utleie, velferd Kommuni-kasjon, velferd

Siden sist

Generalforsamling

Mandag 8. mai var det generalforsamling. Du kan lese vedtakene som ble gjort her.

0248_AM_2016_Protokoll_Fossheim_borettslag

Boning av ganger

Gulvene er nå bonet i alle etasjer. Arbeidet gikk greit, selv om det var noe forvirring rundt tidspunktene. Styret jobber med tiltak for bedre kommunikasjon rundt boningen til neste gang. SMS kan være en løsning. Vi minner om at dørmatter i gangene må være stive nok til at de kan stå på høykant når korridorene vaskes.

Aktuelt

Balkongene

Balkongsesongen er endelig i gang, og vi er privilegerte som har så flotte balkonger. Vi minner om at sigarettsneiper aldri må kastes ut fra balkongene. Dette er direkte farlig og skaper usikkerhet for oss beboere. Det verste eksempelet til nå er en 6 måneders gammel baby som fikk en glødende sigarettglo på seg på balkongen.

Det er lov med både elgrill og gassgrill på balkongene, mens kullgrill er forbudt på grunn av brannfaren.

Sikring/adgang for uvedkommende

Vi minner om at alle har et ansvar for ikke å slippe uvedkommende inn i borettslaget. Dette er enda mer aktuelt enn før etter at vi fikk automatisk døråpner. Ikke bruk denne mer enn nødvendig og se til at ingen uvedkommende slipper inn mens døra er åpen.

Hva kommer?

Nye strømmålere

Det vil snart bli installert nye, smarte strømmålere i alle boenheter. Arbeidet vil kreve lite av oss beboere. Mer informasjon kommer når din aktuelle dato nærmer seg.

Kontakt med styret og kommunikasjon i Fossheim

Vi i styret ønsker så god kontakt som mulig med alle som bor i Fossheim borettslag. Har du forslag, ideer, utfordringer eller ting du lurer på? Ta kontakt med oss!

 

Facebookgruppa «Fossheim borettslag» er et fint sted å snakke med andre som bor i borettslaget. Be om medlemskap dersom du er ny.

Nettsiden vår fossheim.org er oppdatert med informasjon og nyheter og fungerer godt på mobilen. Her vil vi også publisere referater fra styremøtene.

SMS-varsling

Vi ser at varsling på SMS kunne vært nyttig i enkelte tilfeller, enten ved saker som haster, angår hele etasjer eller individuelle leiligheter. Via OBOS-systemet har vi en rimelig god oversikt over numrene til beboerne i Fossheim. Det er fullt mulig å reservere seg mot å motta slike SMS-er, men vi anbefaler at dere ikke melder dere ut. SMS-muligheten skal kun benyttes til viktig og relevant informasjon. Du vil finne mer informasjon om dette på nettsiden vår.

Vi håper alle får en fin sommer og velfortjent sommerferie!

Hilsen Mari, Trine, Elin, Khoa, Marita og Terje.

 

Vi eier Fossheim sammen! Ta godt vare på fellesarealene i blokka. Fellesskapet betaler ved hærverk, heisstans, forsøpling o.l. Sammen sørger vi for trivsel og sikkerhet 🙂